x
icon-filter ค้นหาบ้าน
product filter
product filter
product filter
product filter
product filter
product filter
product filter
product filter
product filter
product filter

ผังเมืองคืออะไร มีกี่สี แต่ละสีมีความหมายอย่างไร

icon 3 เม.ย. 67 icon 2,510
ผังเมืองคืออะไร มีกี่สี แต่ละสีมีความหมายอย่างไร
"ผังเมือง" ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอีกครั้ง หลังจากมีประกาศจะปรับเปลี่ยนผังเมืองกรุงเทพ ซึ่งตอนนี้ทาง
กทม. ยังเปิดรับฟังความเห็นของประชาชนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม แล้วผังเมืองคืออะไร สีของผังเมืองมีกี่สี แต่ละสีมีความหมายอย่างไร บทความนี้มีคำตอบ

ผังเมืองคืออะไร 

"ผังเมือง" คือ แผนผังนโยบายที่แสดงรายละเอียดโครงการเพื่อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความสุข ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี และเพื่อให้เมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน

สีของผังเมืองคืออะไร  

"สีที่ดิน หรือสีของผังเมือง" คือ แผนผังที่กำหนดการใช้ประโยชน์ของที่ดินผ่านสีต่างๆ ซึ่งกำหนดโดยกรมโยธาธิการ และผังเมือง เพื่อให้เมืองความเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้อยู่อาศัย ในขณะเดียวกัน ก็มีไว้เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่นั้นๆ เช่น การคมนาคม การขนส่ง หรือสาธารณานูปโภค และเพื่อรองรับการพัฒนาของเมืองในอนาคตด้วย

ข้อดีของการรู้สีผังเมือง

หลายคนอาจจะคิดว่าสีของผังเมืองเป็นเรื่องของคนที่ต้องการพัฒนาที่ดินอย่างเดียวหรือเปล่า ? อันที่จริงแล้วสีของผังเมืองยังเป็นประโยชน์ต่อทุกคน ทั้งคนที่กำลังซื้อบ้าน คอนโด หรือคนที่ต้องการพัฒนาอสังหาที่ตนเองครอบครองอยู่ด้วย เช่น  
📌 ทำให้เรารู้แนวทางการพัฒนาของที่ดิน ที่อาจจะส่งผลต่อราคาที่ดินในอนาคต 
📌 รู้ถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบ 
📌 ทราบถึงข้อกำหนดต่างๆ เมื่อต้องการสร้าง หรือพัฒนาอสังหาฯ
เนื่องจากข้อกำหนดของผังเมือง จะบอกคุณได้ว่า เราสามารถสร้างอะไรได้บ้าง มีข้อกำหนดอะไรบ้าง เช่น ความกว้าง ความสูงเท่าไร เป็นต้น

สีของผังเมืองมีกี่สี แต่ละสีมีความหมายว่าอะไร 


📌 หมวดที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย


มีทั้งหมด 3 สีด้วยกัน หากเป็น“สีเข้ม” มีความหมายว่า “มีความหนาแน่นของการอยู่อาศัยสูง” ได้แก่ 
 
🟡 สีเหลือง (รหัส ย.1-ย.4)  ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
ตั้งในทำเลแถบชานเมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี โดยที่ดิน ย.1 สร้างได้เฉพาะบ้านเดี่ยว ,ที่ดิน ย.2 เป็นต้นไป สร้างทาวน์เฮาส์ได้ ,ที่ดิน ย.3 เป็นต้นไปสามารถสร้างอาคารชุดขนาดเล็กและกลางได้ ,ที่ดิน ย.4 ให้ความสำคัญกับพื้นที่ชานเมืองที่อยู่ในเขตให้บริการของระบบขนส่งมวลชน
 
🟠 สีส้ม (รหัส ย.5-ย.7) ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 
มีไว้เพื่อรองรับการอยู่อาศัย และการขยายตัวบริเวณเขตต่อเนื่องกับเขตเมืองชั้นใน สร้างที่อยู่อาศัยได้ทุกรูปแบบ ถ้าเป็นอาคารชุดที่มีเนื้อที่เกิน 10,000 ตารางเมตร จะต้องตั้งอยู่ริมถนนที่มีเขตทางไม่น้อยกว่า 30 เมตร หรืออยู่ในระยะ 500 เมตรจากรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
 
🟤 สีน้ำตาล (รหัส ย.8-ย.10) สีเข้มสุด ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
สามารถสร้างที่อยู่อาศัยได้ทุกรูปแบบ เนื่องจากเป็นที่ดินที่มีมูลค่าสูง จึงมีที่อยู่อาศัยแนวตั้งจำนวนมาก อย่างคอนโดมิเนียม และเรสซิเดนส์
 

📌 หมวดที่ดินประเภทพาณิชยกรรม


🔴 สีแดง (รหัส พ.1-พ.5) ที่ดินเพื่อการพาณิชย์ และสามารถสร้างที่อยู่อาศัยได้ มีข้อจำกัดน้อยกว่าที่ดินสีอื่นๆ
 

📌 หมวดที่ดินประเภทอุตสาหกรรม


🟣 สีม่วง (รหัส อ.1-อ.2) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม สามารถสร้างที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว หอพัก หรือคอนโดมิเนียมขนาดเล็ก รวมถึงสร้างร้านค้าได้ แต่ไม่สามารถสร้างอาคารสูง กับอาคารชุดขนาดใหญ่ได้ 
 

📌 หมวดที่ดินประเภทประเภทคลังสินค้า


🩷 สีเม็ดมะปราง (รหัส อ.3) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมในรูปแบบคลังสินค้า ใช้เป็นพื้นที่คลังสินค้าสำหรับการขนส่งในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


📌 หมวดที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 


สามารถแบ่งได้ 2 สี ได้แก่
 
⚪️ สีขาวและมีกรอบกับเส้นทแยงสีเขียว (รหัส ก.1-ก.3) 
มุ่งเน้นไปที่การอนุรักษ์ ดูแลรักษาพื้นที่การเกษตรเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม ซึ่งพื้นที่ ก.1 มีข้อจำกัดด้านการระบายน้ำและมีความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัย, ก.3 จะส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มและน้ำกร่อยบริเวณชายฝั่งทะเล 
 
🟢 สีเขียว (รหัส ก.4-ก.5 ) 
คล้ายกับสีด้านบน เน้นส่งเสริมเศรษฐกิจการเกษตร
 

📌 ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมไทย


🟤 สีน้ำตาลอ่อน (รหัสศ.1-ศ.2) 
มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รวมไปถึงกิจกรรมเชิงพาณิชย์ที่ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ส่วนใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ ชั้นใน บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์
 

📌 ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ


🔵 สีน้ำเงิน (รหัส ส.)  ที่ดินของรัฐ หรือที่ดินประเภทหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือเพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น สถานศึกษา สถานพยาบาล สถานที่ราชการต่างๆ 

สรุป

ผังเมือง คือ แผนผังที่มีไว้เพื่อกำหนดการใช้ประโยชน์ของที่ดิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บ้านเมืองเป็นไปอย่างมีระเบียบ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน เมื่อเราทราบถึงข้อมูลผังเมือง จะทำให้เราสามารถรู้แนวทางการพัฒนาของที่ดินนั้นๆ ได้ และทราบถึงข้อจำกัด หากต้องการสร้างหรือพัฒนาอสังหาฯ โดยทุกคนสามารถเช็กได้ว่าพื้นที่ที่ตนเองอาศัยอยู่นั้นเป็นสีอะไร ได้ที่เว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง คลิก : https://plludds.dpt.go.th/landuse/#
 
สำหรับชาวกทม.ที่ต้องการทราบว่าพื้นที่ที่ตนเองครอบครองจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง และอยากร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนผังเมือง สามารถร่วมแสดงความคิดเห็น ได้ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2567 ที่ : https://plan4bangkok.com/suggestion-form/ 
 
แท็กที่เกี่ยวข้อง ผังเมือง สีผังเมือง ผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง ผังเมืองกทม
Property Guru
เขียนโดย ภิณญา ฤกษ์ฉวี Property Guru

พูดคุยกับกูรูได้ที่
เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)