• อัตราแลกเปลี่ยน - Exchange Rate

  แลกเงิน-หาอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุด

  อัตราแลกเปลี่ยน-Exchange Rate สกุลเงินหลัก

  ดูอัตราแลกเปลี่ยน-Exchange Rate สกุลเงินหลักจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารไทยพาณิชย์

  อัตราแลกเปลี่ยนธนาคารกรุงศรีฯ

  • สกุลเงิน
  • ซื้อ
  • ขาย
  • ธนบัตร USD USD(5-20)
  • 30.46
  • 31.45
  • ธนบัตร USD USD(50-100)
  • 30.78
  • 31.46
  • ธนบัตร GBP GBP
  • 39.8
  • 41.97
  • ธนบัตร EUR EUR
  • 36.08
  • 37.17
  • ธนบัตร JPY JPY
  • 29.21
  • 30.45
  • ธนบัตร SGD SGD
  • 22.49
  • 23.33
  • ธนบัตร CNY CNY
  • 4.24
  • 5.15
  • ธนบัตร HKD HKD
  • 3.93
  • 4.11
  • ธนบัตร AUD AUD
  • 21.57
  • 22.81
  • ธนบัตร NZD NZD
  • 20.19
  • 21.5
  ข้อมูล ณ วันที่

  อัตราแลกเปลี่ยนธนาคารไทยพาณิชย์

  • สกุลเงิน
  • ซื้อ
  • ขาย
  • ธนบัตร USD USD(5-20)
  • 29.4
  • 30.51
  • ธนบัตร USD USD(50-100)
  • 29.88
  • 30.58
  • ธนบัตร GBP GBP
  • 39.44
  • 41.09625
  • ธนบัตร EUR EUR
  • 35.31
  • 36.3925
  • ธนบัตร JPY JPY
  • 28.565
  • 29.635
  • ธนบัตร SGD SGD
  • 22.07
  • 22.9775
  • ธนบัตร CNY CNY
  • 4.2225
  • 4.793
  • ธนบัตร HKD HKD
  • 3.76875
  • 4.035
  • ธนบัตร AUD AUD
  • 21.50125
  • 22.83625
  • ธนบัตร NZD NZD
  • 20.55375
  • 21.71625
  ข้อมูล ณ วันที่
  หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน-Exchange Rate ดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราแลกเงินตราต่างประเทศอีกครั้งกับธนาคาร นอกจากนี้ในกรณีที่ เงินที่ต้องการแลกเปลี่ยน มีจำนวนค่อนข้างสูง โดยปกติท่านสามารถเจรจากับธนาคารเพื่อขออัตราที่ดีกว่าอัตราที่ประกาศเป็นการทั่วไปได้ และการแลกเงินในแหล่งท่องเที่ยวหรือสนามบิน อัตราอาจจะแพงกว่าที่ธนาคารประกาศเป็นการทั่วไปเล็กน้อย หรือดูข้อมูล อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยจากธนาคารแห่งประเทศไทย

  อัตราแลกเปลี่ยน-Exchange Rate แลกเงินทุกสกุลเงิน

  ดูอัตราแลกเปลี่ยน-Exchange Rate ทุกสกุลเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารไทยพาณิชย์
  สกุลเงิน ธนบัตร เงินโอน
  แบงค์ซื้อ แบงค์ขาย แบงค์ซื้อ(ขาเข้า) แบงค์ขาย(ขาออก)
  ธนบัตร USD USD(1) 30.78 31.46 30.91 31.41
  ธนบัตร USD USD(5-20) 30.46 31.45 30.91 31.41
  ธนบัตร USD USD(50-100) 30.78 31.46 30.91 31.41
  ธนบัตร AUD AUD 21.57 22.81 21.69286 22.79116
  ธนบัตร AED AED 6.94 8.93 0 0
  ธนบัตร BND BND 22.05 23.29 0 0
  ธนบัตร CNY CNY 4.24 5.15 4.73 4.9425
  ธนบัตร INR INR 0.45 0.6 0.51 0.58
  ธนบัตร KRW KRW 2.31 3.34 0 0
  ธนบัตร MYR MYR 9 10.21 0 0
  ธนบัตร SAR SAR 6.76 8.94 0 0
  ธนบัตร TWD TWD 0.87 1.24 0 0
  ธนบัตร SEK SEK 3.37 3.62 3.49173 3.57139
  ธนบัตร NOK NOK 3.19 3.51 3.32194 3.422
  ธนบัตร DKK DKK 4.69 4.99 4.86063 4.97989
  ธนบัตร CAD CAD 23.04 24.07 23.35032 24.05032
  ธนบัตร CHF CHF 33.56 34.53 33.73192 34.51536
  ธนบัตร EUR EUR 36.08 37.17 36.22521 36.98521
  ธนบัตร GBP GBP 39.8 41.97 40.08757 41.01257
  ธนบัตร HKD HKD 3.93 4.11 3.97562 4.06562
  ธนบัตร JPY JPY 29.21 30.45 29.325 29.95
  ธนบัตร NZD NZD 20.19 21.5 20.30789 21.18789
  ธนบัตร SGD SGD 22.49 23.33 22.61488 23.30488
  ธนบัตร ZAR ZAR 1.16 2.1 1.86236 1.90236
  ข้อมูล ณ วันที่
  สกุลเงิน ธนบัตร เงินโอน
  แบงค์ซื้อ แบงค์ขาย แบงค์ซื้อ(ขาเข้า) แบงค์ขาย(ขาออก)
  ธนบัตร USD USD(1) 29.88 30.58 30.13 30.43
  ธนบัตร USD USD(5-20) 29.4 30.51 30.13 30.43
  ธนบัตร USD USD(50-100) 29.88 30.58 30.13 30.43
  ธนบัตร AUD AUD 21.50125 22.83625 21.68875 22.6375
  ธนบัตร CNY CNY 4.2225 4.793 4.545 4.73875
  ธนบัตร IDR IDR 0.0018 0.0026 0.00199 0.00231
  ธนบัตร KRW KRW 0.023 0.028 0 0
  ธนบัตร MYR MYR 6.72625 7.54875 7.2975 7.5175
  ธนบัตร OMR OMR 62.08 88.13 0 0
  ธนบัตร PHP PHP 0.49 0.75 0 0
  ธนบัตร QAR QAR 7.42 9.86 0 0
  ธนบัตร SAR SAR 6.7 9.05 0 0
  ธนบัตร TWD TWD 0.93 1.09 0 0
  ธนบัตร ZAR ZAR 1.5 2.35 0 0
  ธนบัตร RUB RUB 0.29 0.6 0 0
  ธนบัตร BND BND 21.5 22.65 0 0
  ธนบัตร BHD BHD 62.95 89.88 0 0
  ธนบัตร AED AED 6.95 9.25 0 0
  ธนบัตร CAD CAD 22.30625 23.55875 22.8575 23.495
  ธนบัตร CHF CHF 32.33875 33.71375 32.9 33.63875
  ธนบัตร EUR EUR 35.31 36.3925 35.5925 36.32125
  ธนบัตร GBP GBP 39.44 41.09625 39.915 40.77375
  ธนบัตร HKD HKD 3.76875 4.035 3.8575 3.96375
  ธนบัตร JPY JPY 28.565 29.635 28.825 29.61
  ธนบัตร NZD NZD 20.55375 21.71625 20.69375 21.42125
  ธนบัตร SGD SGD 22.07 22.9775 22.27125 22.8875
  ธนบัตร DKK DKK 4.57 4.90875 4.785 4.87
  ธนบัตร NOK NOK 3.145 3.44 3.325 3.4025
  ธนบัตร SEK SEK 3.33625 3.59 3.485 3.555
  ธนบัตร VND VND 0.001 0.0017 0 0
  ข้อมูล ณ วันที่
  หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน-Exchange Rate ดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ-Exchange Rate อีกครั้งกับธนาคาร นอกจากนี้ในกรณีที่ เงินที่ต้องการแลกเปลี่ยนมีจำนวนค่อนข้างสูง โดยปกติท่านสามารถเจรจากับธนาคารเพื่อขออัตราที่ดีกว่าอัตราที่ประกาศเป็นการทั่วไปได้ และการแลกเงินในแหล่งท่องเที่ยวหรือสนามบิน อัตราอาจจะแพงกว่าที่ธนาคารประกาศเป็นการทั่วไปเล็กน้อย

  ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน