• อัตราแลกเปลี่ยน - Exchange Rate

  แลกเงิน-หาอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุด

  อัตราแลกเปลี่ยน-Exchange Rate สกุลเงินหลัก

  ดูอัตราแลกเปลี่ยน-Exchange Rate สกุลเงินหลักจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารไทยพาณิชย์

  อัตราแลกเปลี่ยนธนาคารกรุงศรีฯ

  • สกุลเงิน
  • ซื้อ
  • ขาย
  • ธนบัตร USD USD(5-20)
  • 30.87
  • 31.86
  • ธนบัตร USD USD(50-100)
  • 31.19
  • 31.87
  • ธนบัตร GBP GBP
  • 39.49
  • 41.66
  • ธนบัตร EUR EUR
  • 36.31
  • 37.39
  • ธนบัตร JPY JPY
  • 29.52
  • 30.76
  • ธนบัตร SGD SGD
  • 22.48
  • 23.32
  • ธนบัตร CNY CNY
  • 4.24
  • 5.15
  • ธนบัตร HKD HKD
  • 3.98
  • 4.16
  • ธนบัตร AUD AUD
  • 21.58
  • 22.82
  • ธนบัตร NZD NZD
  • 20.13
  • 21.42
  ข้อมูล ณ วันที่ 25-09-20. 18:51 น.

  อัตราแลกเปลี่ยนธนาคารไทยพาณิชย์

  • สกุลเงิน
  • ซื้อ
  • ขาย
  • ธนบัตร USD USD(5-20)
  • 30.69
  • 31.8
  • ธนบัตร USD USD(50-100)
  • 31.17
  • 31.87
  • ธนบัตร GBP GBP
  • 39.28375
  • 40.92
  • ธนบัตร EUR EUR
  • 36.15875
  • 37.24375
  • ธนบัตร JPY JPY
  • 29.37
  • 30.435
  • ธนบัตร SGD SGD
  • 22.46625
  • 23.28125
  • ธนบัตร CNY CNY
  • 4.22625
  • 4.793
  • ธนบัตร HKD HKD
  • 3.94125
  • 4.20625
  • ธนบัตร AUD AUD
  • 21.60125
  • 22.935
  • ธนบัตร NZD NZD
  • 20.2225
  • 21.38625
  ข้อมูล ณ วันที่ 25-09-20. 18:51 น.
  หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน-Exchange Rate ดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราแลกเงินตราต่างประเทศอีกครั้งกับธนาคาร นอกจากนี้ในกรณีที่ เงินที่ต้องการแลกเปลี่ยน มีจำนวนค่อนข้างสูง โดยปกติท่านสามารถเจรจากับธนาคารเพื่อขออัตราที่ดีกว่าอัตราที่ประกาศเป็นการทั่วไปได้ และการแลกเงินในแหล่งท่องเที่ยวหรือสนามบิน อัตราอาจจะแพงกว่าที่ธนาคารประกาศเป็นการทั่วไปเล็กน้อย หรือดูข้อมูล อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยจากธนาคารแห่งประเทศไทย

  อัตราแลกเปลี่ยน-Exchange Rate แลกเงินทุกสกุลเงิน

  ดูอัตราแลกเปลี่ยน-Exchange Rate ทุกสกุลเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารไทยพาณิชย์
  สกุลเงิน ธนบัตร เงินโอน
  แบงค์ซื้อ แบงค์ขาย แบงค์ซื้อ(ขาเข้า) แบงค์ขาย(ขาออก)
  ธนบัตร USD USD(1) 31.19 31.87 31.32 31.82
  ธนบัตร USD USD(5-20) 30.87 31.86 31.32 31.82
  ธนบัตร USD USD(50-100) 31.19 31.87 31.32 31.82
  ธนบัตร AUD AUD 21.58 22.82 21.69665 22.79495
  ธนบัตร AED AED 7.05 9.04 0 0
  ธนบัตร BND BND 22.04 23.28 0 0
  ธนบัตร CNY CNY 4.24 5.15 4.73 4.9425
  ธนบัตร INR INR 0.45 0.6 0.51 0.58
  ธนบัตร KRW KRW 2.31 3.34 0 0
  ธนบัตร MYR MYR 9 10.21 0 0
  ธนบัตร SAR SAR 6.87 9.05 0 0
  ธนบัตร TWD TWD 0.86 1.23 0 0
  ธนบัตร SEK SEK 3.31 3.56 3.42807 3.50773
  ธนบัตร NOK NOK 3.15 3.47 3.27138 3.37144
  ธนบัตร DKK DKK 4.72 5.02 4.88872 5.00798
  ธนบัตร CAD CAD 22.98 24.01 23.29174 23.99174
  ธนบัตร CHF CHF 33.5 34.47 33.6607 34.44414
  ธนบัตร EUR EUR 36.31 37.39 36.43851 37.19851
  ธนบัตร GBP GBP 39.49 41.66 39.78136 40.70636
  ธนบัตร HKD HKD 3.98 4.16 4.02847 4.11847
  ธนบัตร JPY JPY 29.52 30.76 29.635 30.26
  ธนบัตร NZD NZD 20.13 21.42 20.22414 21.10414
  ธนบัตร SGD SGD 22.48 23.32 22.59915 23.28915
  ธนบัตร ZAR ZAR 1.15 2.09 1.84469 1.88469
  ข้อมูล ณ วันที่ 25-09-20. 18:51 น.
  สกุลเงิน ธนบัตร เงินโอน
  แบงค์ซื้อ แบงค์ขาย แบงค์ซื้อ(ขาเข้า) แบงค์ขาย(ขาออก)
  ธนบัตร USD USD(1) 31.17 31.87 31.45 31.75
  ธนบัตร USD USD(5-20) 30.69 31.8 31.45 31.75
  ธนบัตร USD USD(50-100) 31.17 31.87 31.45 31.75
  ธนบัตร AUD AUD 21.60125 22.935 21.78875 22.73625
  ธนบัตร CNY CNY 4.22625 4.793 4.54875 4.73875
  ธนบัตร IDR IDR 0.0018 0.0025 0.00199 0.00221
  ธนบัตร KRW KRW 0.0225 0.0265 0 0
  ธนบัตร MYR MYR 6.9025 7.7225 7.47375 7.69125
  ธนบัตร OMR OMR 61.98 88.03 0 0
  ธนบัตร PHP PHP 0.48 0.75 0 0
  ธนบัตร QAR QAR 7.42 9.86 0 0
  ธนบัตร SAR SAR 6.85 9.2 0 0
  ธนบัตร TWD TWD 0.92 1.08 0 0
  ธนบัตร ZAR ZAR 1.5 2.35 0 0
  ธนบัตร RUB RUB 0.3 0.61 0 0
  ธนบัตร BND BND 21.85 23 0 0
  ธนบัตร BHD BHD 62.85 89.78 0 0
  ธนบัตร AED AED 7.1 9.4 0 0
  ธนบัตร CAD CAD 22.76875 24.0225 23.32 23.95875
  ธนบัตร CHF CHF 33.1375 34.50625 33.69875 34.43125
  ธนบัตร EUR EUR 36.15875 37.24375 36.44125 37.1725
  ธนบัตร GBP GBP 39.28375 40.92 39.75875 40.5975
  ธนบัตร HKD HKD 3.94125 4.20625 4.03 4.135
  ธนบัตร JPY JPY 29.37 30.435 29.63 30.41
  ธนบัตร NZD NZD 20.2225 21.38625 20.3625 21.09125
  ธนบัตร SGD SGD 22.46625 23.28125 22.6675 23.275
  ธนบัตร DKK DKK 4.685 5.02375 4.9 4.985
  ธนบัตร NOK NOK 3.07375 3.365 3.25375 3.3275
  ธนบัตร SEK SEK 3.275 3.52625 3.42375 3.49125
  ธนบัตร VND VND 0.001 0.0017 0 0
  ข้อมูล ณ วันที่ 25-09-20. 18:51 น.
  หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน-Exchange Rate ดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ-Exchange Rate อีกครั้งกับธนาคาร นอกจากนี้ในกรณีที่ เงินที่ต้องการแลกเปลี่ยนมีจำนวนค่อนข้างสูง โดยปกติท่านสามารถเจรจากับธนาคารเพื่อขออัตราที่ดีกว่าอัตราที่ประกาศเป็นการทั่วไปได้ และการแลกเงินในแหล่งท่องเที่ยวหรือสนามบิน อัตราอาจจะแพงกว่าที่ธนาคารประกาศเป็นการทั่วไปเล็กน้อย

  ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน