• อัตราแลกเปลี่ยน - Exchange Rate

  แลกเงิน-หาอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุด

  อัตราแลกเปลี่ยน-Exchange Rate สกุลเงินหลัก

  ดูอัตราแลกเปลี่ยน-Exchange Rate สกุลเงินหลักจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารไทยพาณิชย์

  อัตราแลกเปลี่ยนธนาคารกรุงศรีฯ

  • สกุลเงิน
  • ซื้อ
  • ขาย
  • ธนบัตร USD USD(5-20)
  • 30.46
  • 31.45
  • ธนบัตร USD USD(50-100)
  • 30.78
  • 31.46
  • ธนบัตร GBP GBP
  • 39.8
  • 41.97
  • ธนบัตร EUR EUR
  • 36.08
  • 37.17
  • ธนบัตร JPY JPY
  • 29.21
  • 30.45
  • ธนบัตร SGD SGD
  • 22.49
  • 23.33
  • ธนบัตร CNY CNY
  • 4.24
  • 5.15
  • ธนบัตร HKD HKD
  • 3.93
  • 4.11
  • ธนบัตร AUD AUD
  • 21.57
  • 22.81
  • ธนบัตร NZD NZD
  • 20.19
  • 21.5
  ข้อมูล ณ วันที่

  อัตราแลกเปลี่ยนธนาคารไทยพาณิชย์

  • สกุลเงิน
  • ซื้อ
  • ขาย
  • ธนบัตร USD USD(5-20)
  • 29.92
  • 31.03
  • ธนบัตร USD USD(50-100)
  • 30.4
  • 31.1
  • ธนบัตร GBP GBP
  • 41.69875
  • 43.35875
  • ธนบัตร EUR EUR
  • 35.92875
  • 37.015
  • ธนบัตร JPY JPY
  • 27.745
  • 28.81
  • ธนบัตร SGD SGD
  • 22.34875
  • 23.27375
  • ธนบัตร CNY CNY
  • 4.305
  • 4.8755
  • ธนบัตร HKD HKD
  • 3.8275
  • 4.0925
  • ธนบัตร AUD AUD
  • 22.8675
  • 24.2225
  • ธนบัตร NZD NZD
  • 21.39125
  • 22.565
  ข้อมูล ณ วันที่
  หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน-Exchange Rate ดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราแลกเงินตราต่างประเทศอีกครั้งกับธนาคาร นอกจากนี้ในกรณีที่ เงินที่ต้องการแลกเปลี่ยน มีจำนวนค่อนข้างสูง โดยปกติท่านสามารถเจรจากับธนาคารเพื่อขออัตราที่ดีกว่าอัตราที่ประกาศเป็นการทั่วไปได้ และการแลกเงินในแหล่งท่องเที่ยวหรือสนามบิน อัตราอาจจะแพงกว่าที่ธนาคารประกาศเป็นการทั่วไปเล็กน้อย หรือดูข้อมูล อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยจากธนาคารแห่งประเทศไทย

  อัตราแลกเปลี่ยน-Exchange Rate แลกเงินทุกสกุลเงิน

  ดูอัตราแลกเปลี่ยน-Exchange Rate ทุกสกุลเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารไทยพาณิชย์
  สกุลเงิน ธนบัตร เงินโอน
  แบงค์ซื้อ แบงค์ขาย แบงค์ซื้อ(ขาเข้า) แบงค์ขาย(ขาออก)
  ธนบัตร USD USD(1) 30.78 31.46 30.91 31.41
  ธนบัตร USD USD(5-20) 30.46 31.45 30.91 31.41
  ธนบัตร USD USD(50-100) 30.78 31.46 30.91 31.41
  ธนบัตร AUD AUD 21.57 22.81 21.69286 22.79116
  ธนบัตร AED AED 6.94 8.93 0 0
  ธนบัตร BND BND 22.05 23.29 0 0
  ธนบัตร CNY CNY 4.24 5.15 4.73 4.9425
  ธนบัตร INR INR 0.45 0.6 0.51 0.58
  ธนบัตร KRW KRW 2.31 3.34 0 0
  ธนบัตร MYR MYR 9 10.21 0 0
  ธนบัตร SAR SAR 6.76 8.94 0 0
  ธนบัตร TWD TWD 0.87 1.24 0 0
  ธนบัตร SEK SEK 3.37 3.62 3.49173 3.57139
  ธนบัตร NOK NOK 3.19 3.51 3.32194 3.422
  ธนบัตร DKK DKK 4.69 4.99 4.86063 4.97989
  ธนบัตร CAD CAD 23.04 24.07 23.35032 24.05032
  ธนบัตร CHF CHF 33.56 34.53 33.73192 34.51536
  ธนบัตร EUR EUR 36.08 37.17 36.22521 36.98521
  ธนบัตร GBP GBP 39.8 41.97 40.08757 41.01257
  ธนบัตร HKD HKD 3.93 4.11 3.97562 4.06562
  ธนบัตร JPY JPY 29.21 30.45 29.325 29.95
  ธนบัตร NZD NZD 20.19 21.5 20.30789 21.18789
  ธนบัตร SGD SGD 22.49 23.33 22.61488 23.30488
  ธนบัตร ZAR ZAR 1.16 2.1 1.86236 1.90236
  ข้อมูล ณ วันที่
  สกุลเงิน ธนบัตร เงินโอน
  แบงค์ซื้อ แบงค์ขาย แบงค์ซื้อ(ขาเข้า) แบงค์ขาย(ขาออก)
  ธนบัตร USD USD(1) 30.4 31.1 30.65 30.95
  ธนบัตร USD USD(5-20) 29.92 31.03 30.65 30.95
  ธนบัตร USD USD(50-100) 30.4 31.1 30.65 30.95
  ธนบัตร AUD AUD 22.8675 24.2225 23.055 24.02375
  ธนบัตร CNY CNY 4.305 4.8755 4.6275 4.82125
  ธนบัตร IDR IDR 0.0018 0.0026 0.00199 0.00231
  ธนบัตร KRW KRW 0.023 0.028 0 0
  ธนบัตร MYR MYR 6.81875 7.63875 7.39 7.6075
  ธนบัตร OMR OMR 62.43 88.48 0 0
  ธนบัตร PHP PHP 0.49 0.7 0 0
  ธนบัตร QAR QAR 7.42 9.86 0 0
  ธนบัตร SAR SAR 6.72 9.07 0 0
  ธนบัตร TWD TWD 0.94 1.1 0 0
  ธนบัตร ZAR ZAR 0 2.33 0 0
  ธนบัตร RUB RUB 0.3 0.56 0 0
  ธนบัตร BND BND 21.75 22.9 0 0
  ธนบัตร BHD BHD 63.3 90.23 0 0
  ธนบัตร AED AED 7.07 9.32 0 0
  ธนบัตร CAD CAD 23.405 24.6725 23.95625 24.60875
  ธนบัตร CHF CHF 32.07625 33.4325 32.6375 33.3575
  ธนบัตร EUR EUR 35.92875 37.015 36.21125 36.94375
  ธนบัตร GBP GBP 41.69875 43.35875 42.17375 43.03625
  ธนบัตร HKD HKD 3.8275 4.0925 3.91625 4.02125
  ธนบัตร JPY JPY 27.745 28.81 28.005 28.785
  ธนบัตร NZD NZD 21.39125 22.565 21.53125 22.27
  ธนบัตร SGD SGD 22.34875 23.27375 22.55 23.1625
  ธนบัตร DKK DKK 4.66 5 4.875 4.96125
  ธนบัตร NOK NOK 3.3625 3.66 3.5425 3.6225
  ธนบัตร SEK SEK 3.40875 3.6625 3.5575 3.6275
  ธนบัตร VND VND 0.001 0.0017 0 0
  ข้อมูล ณ วันที่
  หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน-Exchange Rate ดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ-Exchange Rate อีกครั้งกับธนาคาร นอกจากนี้ในกรณีที่ เงินที่ต้องการแลกเปลี่ยนมีจำนวนค่อนข้างสูง โดยปกติท่านสามารถเจรจากับธนาคารเพื่อขออัตราที่ดีกว่าอัตราที่ประกาศเป็นการทั่วไปได้ และการแลกเงินในแหล่งท่องเที่ยวหรือสนามบิน อัตราอาจจะแพงกว่าที่ธนาคารประกาศเป็นการทั่วไปเล็กน้อย

  ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน