• อัตราแลกเปลี่ยน - Exchange Rate

  แลกเงิน-หาอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุด

  อัตราแลกเปลี่ยน-Exchange Rate สกุลเงินหลัก

  ดูอัตราแลกเปลี่ยน-Exchange Rate สกุลเงินหลักจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารไทยพาณิชย์

  อัตราแลกเปลี่ยนธนาคารกรุงศรีฯ

  • สกุลเงิน
  • ซื้อ
  • ขาย
  • ธนบัตร USD USD(5-20)
  • 30.42
  • 31.41
  • ธนบัตร USD USD(50-100)
  • 30.74
  • 31.42
  • ธนบัตร GBP GBP
  • 39.9
  • 42.07
  • ธนบัตร EUR EUR
  • 35.96
  • 37.04
  • ธนบัตร JPY JPY
  • 28.87
  • 30.16
  • ธนบัตร SGD SGD
  • 22.16
  • 23
  • ธนบัตร CNY CNY
  • 4.24
  • 5.15
  • ธนบัตร HKD HKD
  • 3.92
  • 4.1
  • ธนบัตร AUD AUD
  • 21.54
  • 22.8
  • ธนบัตร NZD NZD
  • 19.96
  • 21.26
  ข้อมูล ณ วันที่ 12-08-20. 18:51 น.

  อัตราแลกเปลี่ยนธนาคารไทยพาณิชย์

  • สกุลเงิน
  • ซื้อ
  • ขาย
  • ธนบัตร USD USD(5-20)
  • 30.17
  • 31.28
  • ธนบัตร USD USD(50-100)
  • 30.65
  • 31.35
  • ธนบัตร GBP GBP
  • 39.775
  • 41.41625
  • ธนบัตร EUR EUR
  • 35.975
  • 37.06
  • ธนบัตร JPY JPY
  • 28.66
  • 29.735
  • ธนบัตร SGD SGD
  • 22.1675
  • 22.98625
  • ธนบัตร CNY CNY
  • 4.08125
  • 4.64675
  • ธนบัตร HKD HKD
  • 3.87375
  • 4.13875
  • ธนบัตร AUD AUD
  • 21.63875
  • 22.975
  • ธนบัตร NZD NZD
  • 20.01
  • 21.17125
  ข้อมูล ณ วันที่ 12-08-20. 18:51 น.
  หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน-Exchange Rate ดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราแลกเงินตราต่างประเทศอีกครั้งกับธนาคาร นอกจากนี้ในกรณีที่ เงินที่ต้องการแลกเปลี่ยน มีจำนวนค่อนข้างสูง โดยปกติท่านสามารถเจรจากับธนาคารเพื่อขออัตราที่ดีกว่าอัตราที่ประกาศเป็นการทั่วไปได้ และการแลกเงินในแหล่งท่องเที่ยวหรือสนามบิน อัตราอาจจะแพงกว่าที่ธนาคารประกาศเป็นการทั่วไปเล็กน้อย หรือดูข้อมูล อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยจากธนาคารแห่งประเทศไทย

  อัตราแลกเปลี่ยน-Exchange Rate แลกเงินทุกสกุลเงิน

  ดูอัตราแลกเปลี่ยน-Exchange Rate ทุกสกุลเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารไทยพาณิชย์
  สกุลเงิน ธนบัตร เงินโอน
  แบงค์ซื้อ แบงค์ขาย แบงค์ซื้อ(ขาเข้า) แบงค์ขาย(ขาออก)
  ธนบัตร USD USD(1) 30.74 31.42 30.8 31.37
  ธนบัตร USD USD(5-20) 30.42 31.41 30.8 31.37
  ธนบัตร USD USD(50-100) 30.74 31.42 30.8 31.37
  ธนบัตร AUD AUD 21.54 22.8 21.67675 22.77505
  ธนบัตร AED AED 6.93 8.92 0 0
  ธนบัตร BND BND 21.69 22.93 0 0
  ธนบัตร CNY CNY 4.24 5.15 4.73 4.9425
  ธนบัตร INR INR 0.45 0.6 0.51 0.58
  ธนบัตร KRW KRW 2.31 3.34 0 0
  ธนบัตร MYR MYR 9 10.21 0 0
  ธนบัตร SAR SAR 6.75 8.93 0 0
  ธนบัตร TWD TWD 0.84 1.21 0 0
  ธนบัตร SEK SEK 3.39 3.64 3.50851 3.58817
  ธนบัตร NOK NOK 3.26 3.58 3.38807 3.48813
  ธนบัตร DKK DKK 4.67 4.97 4.84008 4.95934
  ธนบัตร CAD CAD 22.65 23.68 22.95562 23.65562
  ธนบัตร CHF CHF 33.4 34.37 33.55428 34.33772
  ธนบัตร EUR EUR 35.96 37.04 35.972 36.84797
  ธนบัตร GBP GBP 39.9 42.07 40.024 41.113
  ธนบัตร HKD HKD 3.92 4.1 3.97041 4.06041
  ธนบัตร JPY JPY 28.87 30.16 28.85 29.655
  ธนบัตร NZD NZD 19.96 21.26 20.05719 20.93719
  ธนบัตร SGD SGD 22.16 23 22.28773 22.97773
  ธนบัตร ZAR ZAR 1.04 1.98 1.73648 1.77648
  ข้อมูล ณ วันที่ 12-08-20. 18:51 น.
  สกุลเงิน ธนบัตร เงินโอน
  แบงค์ซื้อ แบงค์ขาย แบงค์ซื้อ(ขาเข้า) แบงค์ขาย(ขาออก)
  ธนบัตร USD USD(1) 30.65 31.35 30.93 31.23
  ธนบัตร USD USD(5-20) 30.17 31.28 30.93 31.23
  ธนบัตร USD USD(50-100) 30.65 31.35 30.93 31.23
  ธนบัตร AUD AUD 21.63875 22.975 21.82625 22.77625
  ธนบัตร CNY CNY 4.08125 4.64675 4.40375 4.5925
  ธนบัตร IDR IDR 0.0018 0.0025 0.00199 0.00221
  ธนบัตร KRW KRW 0.0225 0.0265 0 0
  ธนบัตร MYR MYR 6.73375 7.5525 7.305 7.52125
  ธนบัตร OMR OMR 61.73 87.78 0 0
  ธนบัตร PHP PHP 0.48 0.75 0 0
  ธนบัตร QAR QAR 7.42 9.86 0 0
  ธนบัตร SAR SAR 6.85 9.2 0 0
  ธนบัตร TWD TWD 0.92 1.08 0 0
  ธนบัตร ZAR ZAR 1.5 2.35 0 0
  ธนบัตร RUB RUB 0.3 0.61 0 0
  ธนบัตร BND BND 21.6 22.75 0 0
  ธนบัตร BHD BHD 62.6 89.53 0 0
  ธนบัตร AED AED 7.05 9.35 0 0
  ธนบัตร CAD CAD 22.525 23.77875 23.07625 23.715
  ธนบัตร CHF CHF 33.1525 34.52 33.71375 34.445
  ธนบัตร EUR EUR 35.975 37.06 36.2575 36.98875
  ธนบัตร GBP GBP 39.775 41.41625 40.25 41.09375
  ธนบัตร HKD HKD 3.87375 4.13875 3.9625 4.0675
  ธนบัตร JPY JPY 28.66 29.735 28.92 29.71
  ธนบัตร NZD NZD 20.01 21.17125 20.15 20.87625
  ธนบัตร SGD SGD 22.1675 22.98625 22.36875 22.98
  ธนบัตร DKK DKK 4.66125 5 4.87625 4.96125
  ธนบัตร NOK NOK 3.2425 3.5375 3.4225 3.5
  ธนบัตร SEK SEK 3.37875 3.63125 3.5275 3.59625
  ธนบัตร VND VND 0.001 0.0017 0 0
  ข้อมูล ณ วันที่ 12-08-20. 18:51 น.
  หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน-Exchange Rate ดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ-Exchange Rate อีกครั้งกับธนาคาร นอกจากนี้ในกรณีที่ เงินที่ต้องการแลกเปลี่ยนมีจำนวนค่อนข้างสูง โดยปกติท่านสามารถเจรจากับธนาคารเพื่อขออัตราที่ดีกว่าอัตราที่ประกาศเป็นการทั่วไปได้ และการแลกเงินในแหล่งท่องเที่ยวหรือสนามบิน อัตราอาจจะแพงกว่าที่ธนาคารประกาศเป็นการทั่วไปเล็กน้อย

  ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน