• อัตราแลกเปลี่ยน - Exchange Rate

  แลกเงิน-หาอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุด

  อัตราแลกเปลี่ยน-Exchange Rate สกุลเงินหลัก

  ดูอัตราแลกเปลี่ยน-Exchange Rate สกุลเงินหลักจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารไทยพาณิชย์

  อัตราแลกเปลี่ยนธนาคารกรุงศรีฯ

  • สกุลเงิน
  • ซื้อ
  • ขาย
  • ธนบัตร USD USD(5-20)
  • 30.81
  • 31.8
  • ธนบัตร USD USD(50-100)
  • 31.13
  • 31.81
  • ธนบัตร GBP GBP
  • 38.67
  • 40.74
  • ธนบัตร EUR EUR
  • 34.51
  • 35.59
  • ธนบัตร JPY JPY
  • 28.82
  • 30.06
  • ธนบัตร SGD SGD
  • 21.93
  • 22.77
  • ธนบัตร CNY CNY
  • 4.24
  • 5.15
  • ธนบัตร HKD HKD
  • 3.97
  • 4.15
  • ธนบัตร AUD AUD
  • 20.71
  • 21.99
  • ธนบัตร NZD NZD
  • 19.21
  • 20.51
  ข้อมูล ณ วันที่ 03-06-20. 18:51 น.

  อัตราแลกเปลี่ยนธนาคารไทยพาณิชย์

  • สกุลเงิน
  • ซื้อ
  • ขาย
  • ธนบัตร USD USD(5-20)
  • 29.33
  • 30.44
  • ธนบัตร USD USD(50-100)
  • 29.81
  • 30.51
  • ธนบัตร GBP GBP
  • 37.9225
  • 39.77
  • ธนบัตร EUR EUR
  • 32.7025
  • 33.8725
  • ธนบัตร JPY JPY
  • 0.27275
  • 0.2843
  • ธนบัตร SGD SGD
  • 21.71375
  • 22.52875
  • ธนบัตร CNY CNY
  • 3.915
  • 4.4805
  • ธนบัตร HKD HKD
  • 3.7275
  • 3.99125
  • ธนบัตร AUD AUD
  • 19.85
  • 21.16625
  • ธนบัตร NZD NZD
  • 18.79
  • 20.195
  ข้อมูล ณ วันที่ 03-06-20. 18:51 น.
  หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน-Exchange Rate ดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราแลกเงินตราต่างประเทศอีกครั้งกับธนาคาร นอกจากนี้ในกรณีที่ เงินที่ต้องการแลกเปลี่ยน มีจำนวนค่อนข้างสูง โดยปกติท่านสามารถเจรจากับธนาคารเพื่อขออัตราที่ดีกว่าอัตราที่ประกาศเป็นการทั่วไปได้ และการแลกเงินในแหล่งท่องเที่ยวหรือสนามบิน อัตราอาจจะแพงกว่าที่ธนาคารประกาศเป็นการทั่วไปเล็กน้อย หรือดูข้อมูล อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยจากธนาคารแห่งประเทศไทย

  อัตราแลกเปลี่ยน-Exchange Rate แลกเงินทุกสกุลเงิน

  ดูอัตราแลกเปลี่ยน-Exchange Rate ทุกสกุลเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารไทยพาณิชย์
  สกุลเงิน ธนบัตร เงินโอน
  แบงค์ซื้อ แบงค์ขาย แบงค์ซื้อ(ขาเข้า) แบงค์ขาย(ขาออก)
  ธนบัตร USD USD(1) 31.13 31.81 31.26 31.76
  ธนบัตร USD USD(5-20) 30.81 31.8 31.26 31.76
  ธนบัตร USD USD(50-100) 31.13 31.81 31.26 31.76
  ธนบัตร AUD AUD 20.71 21.99 20.8745 21.9728
  ธนบัตร AED AED 7.04 9.03 0 0
  ธนบัตร BND BND 21.49 22.73 0 0
  ธนบัตร CNY CNY 4.24 5.15 4.73 4.9425
  ธนบัตร INR INR 0.45 0.6 0.51 0.58
  ธนบัตร KRW KRW 2.31 3.34 0 0
  ธนบัตร MYR MYR 9 10.21 0 0
  ธนบัตร SAR SAR 6.84 9.02 0 0
  ธนบัตร TWD TWD 0.84 1.21 0 0
  ธนบัตร SEK SEK 3.2 3.45 3.32152 3.40118
  ธนบัตร NOK NOK 3.11 3.43 3.23634 3.3364
  ธนบัตร DKK DKK 4.47 4.77 4.64262 4.76188
  ธนบัตร CAD CAD 22.6 23.63 22.91148 23.61148
  ธนบัตร CHF CHF 32.22 33.19 32.38851 33.17195
  ธนบัตร EUR EUR 34.51 35.59 34.65597 35.41597
  ธนบัตร GBP GBP 38.67 40.74 38.99905 39.92405
  ธนบัตร HKD HKD 3.97 4.15 4.02026 4.11026
  ธนบัตร JPY JPY 28.82 30.06 28.94 29.565
  ธนบัตร NZD NZD 19.21 20.51 19.3278 20.2078
  ธนบัตร SGD SGD 21.93 22.77 22.0645 22.7545
  ธนบัตร ZAR ZAR 1.09 2.03 0 0
  ข้อมูล ณ วันที่ 03-06-20. 18:51 น.
  สกุลเงิน ธนบัตร เงินโอน
  แบงค์ซื้อ แบงค์ขาย แบงค์ซื้อ(ขาเข้า) แบงค์ขาย(ขาออก)
  ธนบัตร USD USD(1) 29.81 30.51 30.09 30.39
  ธนบัตร USD USD(5-20) 29.33 30.44 30.09 30.39
  ธนบัตร USD USD(50-100) 29.81 30.51 30.09 30.39
  ธนบัตร AUD AUD 19.85 21.16625 20.0375 20.9675
  ธนบัตร BND BND 21.35 22.7 0 0
  ธนบัตร CNY CNY 3.915 4.4805 4.2375 4.42625
  ธนบัตร KRW KRW 0.0237 0.0277 0 0
  ธนบัตร MYR MYR 6.60375 7.41875 7.175 7.3875
  ธนบัตร OMR OMR 60.33 86.63 0 0
  ธนบัตร PHP PHP 0.48 0.75 0 0
  ธนบัตร QAR QAR 7.42 9.86 0 0
  ธนบัตร SAR SAR 6.7 9.1 0 0
  ธนบัตร TWD TWD 0.88 1.05 0 0
  ธนบัตร ZAR ZAR 1.75 2.65 0 0
  ธนบัตร BHD BHD 61.2 88.38 0 0
  ธนบัตร AED AED 6.9 9.25 0 0
  ธนบัตร SEK SEK 2.94625 3.1925 3.095 3.1575
  ธนบัตร CAD CAD 21.96375 23.2175 22.515 23.15375
  ธนบัตร CHF CHF 29.6675 30.985 30.22875 30.91
  ธนบัตร EUR EUR 32.7025 33.8725 32.985 33.69625
  ธนบัตร GBP GBP 37.9225 39.77 38.3975 39.4475
  ธนบัตร HKD HKD 3.7275 3.99125 3.81625 3.92
  ธนบัตร JPY JPY 0.27275 0.2843 0.27475 0.28275
  ธนบัตร NZD NZD 18.79 20.195 18.93 19.64875
  ธนบัตร SGD SGD 21.71375 22.52875 21.915 22.5225
  ธนบัตร DKK DKK 4.20875 4.5425 4.42375 4.50375
  ธนบัตร NOK NOK 3.085 3.37875 3.265 3.34125
  ธนบัตร RUB RUB 0.35 0.67 0 0
  ข้อมูล ณ วันที่ 03-06-20. 18:51 น.
  หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน-Exchange Rate ดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ-Exchange Rate อีกครั้งกับธนาคาร นอกจากนี้ในกรณีที่ เงินที่ต้องการแลกเปลี่ยนมีจำนวนค่อนข้างสูง โดยปกติท่านสามารถเจรจากับธนาคารเพื่อขออัตราที่ดีกว่าอัตราที่ประกาศเป็นการทั่วไปได้ และการแลกเงินในแหล่งท่องเที่ยวหรือสนามบิน อัตราอาจจะแพงกว่าที่ธนาคารประกาศเป็นการทั่วไปเล็กน้อย

  ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน