ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที

 • งานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 22 (Money Expo 2022) ไฮไลท์โปรโมชั่นเงินฝาก สินเชื่อ บัตรเครดิต การลงทุน ทุกเจ้า ที่นี่!

  32,972

  "การเงินธนาคาร" เปิดแนวคิดการจัดงานมหกรรมการเงิน ปี 2565 Money Expo 2022 ด้วยแนวคิด "Wealth to Wellness ความสมดุลแห่งชีวิต" ความมั่งคั่งทางการเงินและสุขภาพ พร้อมจัดงานยิ่งใหญ่ 7 ครั้งใน 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ คับคั่งด้วยธนาคาร สถาบันการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการกองทุน บริษัทประกันชีวิต/ประกันภัย/ประกันสุขภาพ และตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล

  MONEY EXPO 2022 "Wealth to Wellness ความสมดุลแห่งชีวิต"

  นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo
  นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo เปิดเผยว่า การจัดงานมหกรรมการเงินประจำปี 2565  Money Expo 2022 จะใช้แนวคิด (Theme) การจัดงานว่า "Wealth to Wellness ความสมดุลแห่งชีวิต" ความมั่งคั่งทางการเงินและสุขภาพ  โดยนับแต่เกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ประชากรโลกต่างหันมาให้ความสำคัญ เรื่องสุขภาพ (Health) และ ความเป็นอยู่ที่ดี (Well-being) กันมากขึ้น จนกลายเป็นหนึ่งในเมกะเทรนด์ของโลกปี 2022
  ภาพรวมของเศรษฐกิจสุขภาพทั่วโลก (Global Wellness Economy) ในปี 2019 พบว่ามีมูลค่ากว่า 4.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือมากกว่า 158 ล้านล้านบาท อันดับ 1 เป็นการใช้จ่ายเพื่อดูแลสุขภาพของตัวเอง ความสวยความงาม การชะลอวัย อันดับ 2 เป็นการใช้จ่ายเพื่อกิจกรรมการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆ อันดับ 3 เป็นการใช้จ่ายเพื่อโภชนาการด้านสุขภาพ อันดับ 4 เป็นการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness Tourism
  การมีสุขภาพดี (Healthy) ได้กลายเป็นความมั่งคั่งในรูปแบบใหม่ของประชากรโลกไปแล้ว ภายใต้คำนิยามของคำว่า Wellness หรือ "สมดุลแห่งชีวิต" ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ สุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี สุขภาพอารมณ์ดี สุขภาพสังคมดี สุขภาพการศึกษาดี สุขภาพการงานดี สุขภาพสิ่งแวดล้อมดี และสุขภาพการเงินดี ซึ่งสำคัญที่สุด เพื่อให้เกิดความมั่งคั่งอย่างสมดุล
  การจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2022 ครั้งที่ 22 ในปีนี้ คณะกรรมการจัดงานจึงเห็นสมควรให้ใช้แนวคิด "Wealth to Wellness ความสมดุลแห่งชีวิต" ความมั่งคั่งทางการเงินและสุขภาพ เป็นแนวคิดการจัดงานในปีนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับเทรนด์ใหม่ของโลกที่กำลังมาแรง แม้ประชากรโลกจะให้ความสนใจเรื่อง Wellness มาก แต่เรื่อง Financial Wellness ก็เป็นเรื่องสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน เพราะในทุก Wellness ล้วนมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าปกติ การออมเงินเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า จึงยังเป็นสิ่งสำคัญที่สุด งานมหกรรมการเงิน Money Expo 2022 จึงยังเป็นงานที่ทำให้ "ทุกฝันเป็นจริงได้ที่นี่" ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนก็ตาม
  สำหรับการจัดงานมหกรรมการเงิน ประจำปี 2565 Money Expo 2022 จะจัดขึ้นใน 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ เริ่มด้วย งานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 22 ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี, งานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 12, งานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 16, งานมหกรรมการเงินระยอง ครั้งที่ 4, งานมหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 9 และ งานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 17 ปิดท้ายด้วย งานมหกรรมการเงินกรุงเทพส่งท้ายปี ครั้งที่ 5 ที่ ไบเทค บางนา
  "ธนาคาร สถาบันการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการกองทุน บริษัทประกันชีวิต ประกันภัย ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานมหกรรมการเงินประจำปี 2565 Money Expo 2022 ทั้ง 7 ครั้งใน 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยได้เข้าร่วมจองพื้นที่การจัดงานกันจนเต็มพื้นที่"
  สถาบันการเงินที่เข้าร่วมงานมหกรรมการเงินกรุงเทพครั้งที่ 22

  สำหรับงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 22 มีองค์กร หรือสถาบันการเงินต่างๆ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ดังนี้
  องค์กร และสถาบันการเงินที่เข้าร่วมงานมหกรรมการเงินครั้งที่ 22
  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารออมสิน
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
  • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
  • สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  • บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด 
  • บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด
  • บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
  • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
  • บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด
  • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
  • ธนาคารแห่งประเทศไทย
  • บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
  • กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
  • กรมธนารักษ์
  • บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์รีพับบลิค จำกัด
  • บริษัท ออโรร่า เทรดดิ้ง จำกัด
  • บริษัท เมอร์เคิล แคปปิตอล จำกัด
  • บริษัท เอลเครม แคปปิตอล จำกัด
  • บริษัท คริปโตมายด์ แอสเซท จำกัด
  • บริษัท จีเอ็มโอ-แซด.คอมคริปโทนอมิคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
  • บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท กรุงไทย-แอคซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
  • บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
  • บริษัท ซันเดย์ อินส์ จำกัด
  • บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์
  • ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สบส. กระทรวงสาธารณสุข
  • Tree Herb
  • บริษัท กู๊ด ทู เกรท พลัส จำกัด
  • บริษัท เมก้า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด
  • สมถวิล(อังกี่)น้ำมันเหลือง
  • บริษัท บางกอกดรัก จำกัด
  • เตียงหินหยกบำบัด GNR
  • บริษัท เดอะโคลเวอร์ จำกัด
  • บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
  • บริษัท เอเวอร์กลอรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  • บริษัท บางกอกแนนนี่เซ็นเตอร์ จำกัด
  • บริษัท อิโตะ ไอที จำกัด
  • บริษัท เวลเนส (แบงค็อก) จำกัด
  • บริษัท สยาม เอ็ม แอนด์ บี พับลิชชิ่ง จำกัด
  • Haier Electrical home appliances (Thailand) Company Limited
  • ศูนย์การแพทย์บูรณาการแอ็บโซลูท เฮลธ์
  • บริษัท บาโอจิ จำกัด
  • บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
  • บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ไทยยานยนต์ อินเตอร์เซลล์ จำกัด
  • บริษัท บีพีเวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  • บริษัท เอ็ม เอ็ม โกลบอล เทรด จำกัด
  • บริษัท ราชาอูชิโน จำกัด 
  • บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ออพติโม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  • บริษัท บายยี่สิบสี่ชั่วโมง จำกัด
  • บริษัท ลอนดรี้บาร์ไทย จำกัด
  • Admire Tomorrow (Thailand)
  • บริษัท ดูเดย์ ครีม จำกัด (มหาชน)
  • มาม่าโฮม
  • ข้าวมันไก่โก๊ะตี๋
  • ครัวกัลปพฤกษ์
  • หนุบหนับโฮมเมด
  • มาดามมะลิ
  • ครัวเมืองตรัง
  • ครัวป้าวิไล
  • บริษัท อิตาเลเซีย เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
  • น้ำส้มคั้นสดสลิลทิพย์
  • น้ำ DC

  แผนผังบูธภายในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 22

  ซึ่งแต่ละที่ก็น่าจะมีโปรโมชั่นเด็ดๆ มาให้ผู้เข้าร่วมงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 22 ได้เลือกกัน ไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นเงินฝากดอกเบี้ยสูง โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด โปรโมชั่นบัตรเครดิต ที่มีทั้งของแจก ของแถมมากมาย

  ภาพบรรยากาศบูธสินเชื่อ kashjoy ที่เข้าร่วมงานมหกรรมการเงินครั้งที่ 21 ที่ผ่านมา

  ภาพบรรยากาศกิจกรรมภายในงานมหกรรมการเงินครั้งที่ 21 ที่ผ่านมา

  ภาพบรรยากาศบูธการลงทุนที่ได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษสำหรับงานมหกรรมการเงินครั้งที่ 21 ที่ผ่านมา
  รูปแบบการจัดงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 22

  ภายในงาน Money Expo 2022 Bangkok นักลงทุนก็จะได้เลือกใช้บริการลงทุนทั้งในหุ้นและกองทุนรวม จากบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เช่น การเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นที่นอกจากลงทุนในตลาดหุ้นไทย ตลาดอนุพันธ์ (TFEX) แล้ว ยังมีบริการซื้อขายหุ้นต่างประเทศและผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น DW (Derivative Warrants) ซึ่งเป็นตราสารทางการเงินที่ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้ทั้งในภาวะตลาดขาขึ้นและขาลง โดยมีผลตอบแทนเชื่อมโยงกับสินทรัพย์ที่หลากหลาย ทั้งหุ้นและดัชนี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  รวมถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มาแรงอย่าง ETF หรือกองทุนรวมที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีนโยบายสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี, DR (Depositary Receipt) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่ซื้อขายได้เหมือนหุ้นที่ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์อ้างอิงกับหลักทรัพย์ต่างประเทศ สามารถซื้อขายได้สะดวกในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยสกุลเงินบาท
  นอกจากนี้ ยังมีกองทุนที่ลงทุนในตลาดหุ้นไทยและกองทุนต่างประเทศ (FIF) ทั้งที่เป็นธีมระดับโลก ระดับประเทศ และกองทุนรายกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector Fund) โดยมีเลือกทั้งกองทุนรวมทั่วไปและกองทุนลดหย่อนภาษี RMF และ SSF เพื่อตอบโจทย์การกระจายความเสี่ยงและการหาโอกาสเพิ่มผลตอบแทน
  สำหรับบริการทางการเงิน ปีนี้ธนาคารและสถาบันการเงินได้เตรียมบริการมาอย่างครบถ้วน ทั้งบริการสำหรับกลุ่มลูกค้ารายย่อย เช่น สินเชื่อบ้าน สินเชื่อบุคคล สินเชื่อรถยนต์/มอเตอร์ไซค์ สินเชื่อบ้านแลกเงิน สินเชื่อรถแลกเงิน สินเชื่อบัตรเครดิตและบัตรเงินสด รวมไปถึงลูกค้าเงินฝาก หรือลูกค้าที่ต้องการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล สลากออมทรัพย์
  โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เป็นช่วงเข้าสู่โค้งสุดท้ายที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ผ่อนคลายหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (LTV) ให้สามารถกู้ได้เต็มหลักประกันจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ธนาคารจึงได้เตรียมแพ็กเกจสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษมานำเสนอในงาน เช่น สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน พร้อมเงื่อนไขพิเศษต่างๆ เช่น ฟรี ค่าธรรมเนียมการโอน/จดจำนอง/ประเมินราคา เป็นต้น
  และด้วยแนวนโยบายของ ธปท. ที่ต้องการให้มีการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อเป็นการแก้หนี้ในระยะยาว จึงผ่อนปรนให้ลูกหนี้สามารถรวมหนี้ที่เป็นสินเชื่อบ้านและสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นเข้าด้วยกัน เพื่อทำให้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรายย่อยลดลง ภายในงานก็มีโปรโมชั่นให้กับลูกค้าที่ต้องการรวมหนี้ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำเป็นพิเศษ 4.72% และกู้ได้สูงสุดถึง 20 ล้านบาท
  ส่วนกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ ก็มีสินเชื่อเอสเอ็มอี สินเชื่อเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน สินเชื่อนำเข้า-ส่งออก ซึ่งเมื่อเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวขึ้นหลังเผชิญการแพร่ระบาดของโควิด-19 ธนาคารจึงเตรียมแพ็กเกจสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอี และผู้ประกอบการที่ต้องการหาสภาพคล่องทางการเงินเพื่อฟื้นฟูกิจการมาให้บริการในงาน เช่น สินเชื่อธุรกิจ SME อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% ต่อปี นาน 3 เดือน, สินเชื่อฟื้นฟูธุรกิจ อัตราดอกเบี้ย 2% นาน 2 ปี ผ่อนนาน 10 ปี เป็นต้น
  รวมทั้งสำหรับเจ้าของธุรกิจหน้าใหม่ ก็มีแคมเปญสินเชื่อเริ่มต้นธุรกิจอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้กับผู้ที่ต้องการหาเงินทุนก้อนแรกเริ่มต้นสร้างธุรกิจของตัวเอง เช่น สินเชื่อร้านเล็กกู้ได้ วงเงินหลักล้าน ไม่ต้องใช้หลักประกัน
  ด้านบริการประกันภายในงาน ปีนี้บริษัทประกันชีวิต ประกันวินาศภัย ต่างยกขบวนผลิตภัณฑ์ประกันมาให้บริการอย่างหลากหลาย ทั้งแบบประกันสะสมทรัพย์ เพื่อตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการออมเงินรับผลตอบแทนสูง แบบประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย วงเงินคุ้มครองสูงถึง 100 ล้านบาท แบบประกันโรคร้ายแรง เช่น มะเร็ง แบบเจอ จ่าย จบ โดยจ่ายเบี้ยหลักพัน แต่รับความคุ้มครองหลักล้านบาท เพื่อลดความกังวลจากค่ารักษาพยาบาลที่มีแนวโน้มปรับสุงขึ้นปีละไม่ต่ำกว่า 10% ทุกปี
  รวมถึงผู้ที่ต้องการเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน ก็มีแบบประกันควบการลงทุน (Unit Link) ที่ผู้ทำประกันสามารถเลือกสัดส่วนความคุ้มครองชีวิตและสัดส่วนการลงทุนได้ด้วยตนเอง  และสามารถวางแผนเกษียณสุขแบบที่มีเงินใช้ทุกเดือนโดยไม่เดือดร้อนด้วยแบบประกันบำนาญ พร้อมวางแผนภาษีสูงสุดได้ถึงปีละ 300,000 บาท และรับคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพที่แต่ละบริษัทพร้อมให้คำปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
  นอกจากนี้ บริษัทประกันภัยยังนำเสนอแผนประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยบ้าน ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทรัพย์สิน ที่ครอบคลุมภัยจากการโจรกรรม ภัยธรรมชาติ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล จ่ายเบี้ยเริ่มต้นหลักร้อย รับความคุ้มครองสูงสุดหลักล้านบาท
  รวมถึงประกันภัยอีกหลากหลายรูปแบบตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคล เช่น ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 สำหรับผู้หญิง ประกันสุขภาพสำหรับกลุ่ม LGBTQ ประกันอุบัติเหตุสำหรับกีฬาเอ็กซ์ตรีม เช่น เซิร์ฟบอร์ด จักรยาน บิ๊กไบค์ ประกันภัยไซเบอร์สำหรับขาช้อปออนไลน์ ประกันชีวิต/สุขภาพสำหรับกลุ่มฟรีแลนซ์ ไรเดอร์ พร้อมรับส่วนลดพิเศษภายในงานด้วย
  ซึ่งน่าจะมีการแบ่งโซนบริการหลากหลายโซนแต่ทางผู้จัดงานก็ได้กำหนดให้มีการลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนเข้าพื้นที่จัดงานทุกครั้ง รวมทั้งต้องแสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หรือมีผลตรวจด้วย RT-PCR หรือ ATK ทำให้ผู้เข้าร่วมงานมั่นใจได้ว่าจะร่วมชมงานมหกรรมการเงิน เพื่อรับโปรโมชั่นที่ดีที่สุดภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยจากโควิด-19 อย่างแน่นอนค่ะ

  กิจกรรมที่น่าสนใจในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 22
  ในงานมหกรรมการเงินปกติแล้วจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายเรื่องเลยค่ะ โดยเฉพาะกิจกรรมการสัมมนา ที่จะเป็นการให้ความรู้ทางการเงินในเรื่องต่างๆ ใครต้องการหาความรู้เพิ่มเติม หรืออยากรู้วิธีการจัดการการเงินในรูปแบบต่างๆ ต้องไม่พลาดเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อที่เราสนใจภายในงานได้เลยนะคะ หรือบางครั้งอาจจะมีกิจกรรมการแจกรางวัลจากบูธของสถาบันการเงินที่เข้าร่วมงาน ซึ่งก็ถือเป็นสีสันของงานเลยค่ะ โดยภายในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพครั้งที่ 22  (Money Expo 2022 Bangkok) มีรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติม ดังนี้ค่ะ
  กิจกรรมพิเศษภายในงาน Money Expo 2022 Bangkok
  • กิจกรรมสัมมนา/เวิร์กช็อป เพื่อให้ความรู้ทางการเงินการลงทุน หุ้น กองทุน คริปโทเคอร์เรนซี่ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในตลาดเงินและตลาดทุน พร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อปที่พร้อมตอบโจทย์นักลงทุน ให้แก่ผู้เข้าชมงานวันละหลายรอบ ตลอดการจัดงาน 4 วัน ซึ่งภายในห้องสัมมนาจัดในรูปแบบรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล (Social Distancing) และสามารถรับชม LIVE ผ่านทางแฟนเพจ Money and Banking Channel การเงินธนาคาร และ Money Expo
  • กิจกรรมเวทีกลาง เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมออกบูธนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการและโปรโมชั่นต่างๆ ให้กับผู้เข้าชมงาน
  • กิจกรรมธุรกรรมนำโชค เป็นกิจกรรมสำหรับผู้เข้าชมงานที่ทำธุรกรรมภายในงาน Money Expo 2022 Bangkok ที่มียอดธุรกรรมตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป โดยจะได้ลุ้นรับ Lucky ME Coins ซึ่งสามารถร่วมกิจกรรมและสุ่มผู้โชคดีผ่านทาง Application MoneyExpoPlus+ 
  ทำไมต้องไป งานมหกรรมการเงิน
  สำหรับคนที่ยังไม่เคยไปงานมหกรรมการเงิน คงมีหลายคำถามในใจว่า ในเมื่อปัจจุบันนี้เราสามารถทำธุกรรมการเงินผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้วทำไมเราถึงต้องไปงานมหกรรมการเงินอีก เราจะพามาเปิดเหตุผลว่าทำไมต้องไปงานมหกรรมการเงิน
  1. สะดวกในการเลือกทำธุรกรรมต่างๆ เพราะในงานจะรวมสถาบันการเงินครบทุกแห่ง ไม่ว่าเราจะเลือกทำธุรกรรม ฝากเงิน กู้เงิน สมัครบัตรเครดิต สอบถามการลงทุน ก็ไปในงานเพียงที่เดียวก็สามารถได้ข้อมูลต่างๆ ครบถ้วน และสามารถทำธุรกรรมได้ภายในงานเลย เรียกได้ว่า One Stop Services เลยค่ะ 
  2. มีโปรโมชั่นน่าสนใจ เนื่องจากการจัดงานมหกรรมการเงินเป็นการออกบูธขององค์กร หรือสถาบันการเงินต่างๆ ประจำปี ดังนั้นแต่ละที่ก็จะขนทัพโปรโมชั่น เพื่อเชิญชวนให้ลูกค้ามาทำธุรกรรม นอกจากของแจกของแถมแล้ว ในส่วนของเงินฝากก็อาจจะมีโปรโมชั่นเงินฝากดอกเบี้ยสูงกว่าที่เราจะฝากที่สาขาของธนาคาร หรือหากเป็นสินเชื่อก็อาจเป็นโปรโมชั่นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หรือสมัครง่ายใช้เพียงเอกสารไม่กี่อย่าง เป็นต้น
  3. สามารถเลือกผลิตภัณฑ์  และเปรียบเทียบก่อนตัดสินใจได้ ก่อนที่เราจะเลือกเปิดบัญชี กู้เงิน สมัครสินเชื่อ หรือลงทุนใดๆ เราควรศึกษาข้อมูล เปรียบเทียบความคุ้มค่าก่อนที่จะตัดสินใจ 
  4. มีเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องที่เราสนใจคอยให้คำแนะนำ สำหรับความครบแบบนี้ ถ้าไม่ใช่งานมหกรรมการเงิน เราคงต้องเดินไปตามแต่ละสาขาของธนาคารเพื่อหาข้อมูลกันเอง กว่าจะได้ข้อมูลครบก้คงต้องเหนื่อยกันหน่อยค่ะ ดังนั้นหากเราเป็นมนุษย์ข้อมูล การไปงานมหกรรมการเงินถือเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดเลยค่ะ 
  สถานที่จัดงาน และการเดินทาง
  การจัดงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 22 (Money Expo 2022) จะจัดขึ้นในวันที่ 12 - 15 พฤษภาคม 2565 ที่จะถึงนี้ ที่ อาคารชาเลนเจอร์ ณ ฮอลล์ 2 - 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี คนที่สนใจงาน สามารถเดินทางไปได้ง่ายๆ เลยค่ะ เราขอแนะนำการเดินทางที่สะดวกสำหรับทุกคนมาฝากกันนะคะ
  วิธีการเดินทาง
  รถตู้ เป็นวิธีการเดินทางที่สะดวกสามารถนั่งต่อเดียวถึง และมีหลากหลายจุดบริการให้เลือกขึ้น เช่น
  • อนุสาวรีย์ชัยฯ - อิมแพ็ค
   - ขาไป : ขึ้นรถตรงข้ามโรงพยาบาลราชวิถี หลังร้าน Dunkin' Donuts ใกล้กับ ธ. ออมสิน
   - ขากลับ :  ขึ้นรถที่จุดจอด Aktiv Square (ลานจอดรถหน้าศาลตา-ยาย)
  • จตุจักร - อิมแพ็ค
   - ขาไป : ขึ้นรถบริเวณลานจอดรถบีทีเอสด้านใน ทางออก MRT 3
   - ขากลับ :  ขึ้นรถที่จุดจอด Aktiv Square (ลานจอดรถหน้าศาลตา-ยาย) หรือ ขึ้นรถที่ Sky Kitchen หน้าอาคาร ชาเลนเจอร์ 3 ชั้น 1
  • งามวงศ์วาน - อิมแพ็ค
   - ขาไป : ขึ้นรถบริเวณ ตึกแกรนด์ พลาซ่า งามวงศ์วาน
   - ขากลับ : ขึ้นรถที่จุดจอด Aktiv Square (ลานจอดรถหน้าศาลตา-ยาย) หรือ ขึ้นรถที่ Sky Kitchen หน้าอาคาร ชาเลนเจอร์ 3 ชั้น 1
  • สนามหลวง - อิมแพ็ค
   - ขาไป : ขึ้นรถบริเวณ โรงแรมรัตนโกสินทร์
   - ขากลับ :  ขึ้นรถที่จุดจอด Aktiv Square (ลานจอดรถหน้าศาลตา-ยาย) หรือ ขึ้นรถที่ Sky Kitchen หน้าอาคาร ชาเลนเจอร์ 3 ชั้น 1
  • รามคำแหง - อิมแพ็ค
   - ขาไป : ขึ้นรถบริเวณหอนาฬิกา ม.รามคำแหง
   - ขากลับ : ขึ้นรถที่จุดจอด Aktiv Square (ลานจอดรถหน้าศาลตา-ยาย) หรือ ขึ้นรถที่ Sky Kitchen หน้าอาคาร ชาเลนเจอร์ 3 ชั้น 1
  รถโดยสารสาธารณะอื่น ๆ
  • รถแท็กซี่ : จุดจอดให้บริการอยู่ด้านหน้าอาคาร อิมแพ็ค อารีน่า
  • รถจักรยานยนต์รับจ้าง : จุดจอดให้บริการอยู่หน้าอาคาร 3
  • รถ Shuttle Bus : จุดจอด Stand by อยู่ด้านหน้าอาคาร อิมแพ็ค อารีน่า (จะให้บริการกรณีมีลูกค้าตกค้างในพื้นที่ เพื่อพาผู้ใช้บริการไปขึ้นรถบริการสาธารณะตามจุดต่างๆ)
  รถยนต์ส่วนตัว เป็นการเดินทางที่สะดวกสบายที่สุด เพราะมีทางด่วนให้ขึ้นลงหลายจุด และไม่ต้องกังวลเรื่องที่จอดรถเพราะมีรองรับมากกว่า 10,000 คัน เช่น
  • P1 ใต้ชาเลนเจอร์ : คิดค่าบริการ 3 ชั่วโมงแรก เหมาจ่าย 40 บาท ชั่วโมงถัดไป จ่ายเพิ่มชั่วโมงละ 20 บาท
  • P2 อิมแพ็คฟอรั่ม : คิดค่าบริการ 3 ชั่วโมงแรก เหมาจ่าย 40 บาท ชั่วโมงถัดไป จ่ายเพิ่มชั่วโมงละ 20 บาท
  • P3 หลังอาคาร 1 : คิดค่าบริการ 3 ชั่วโมงแรก เหมาจ่าย 40 บาท ชั่วโมงถัดไป จ่ายเพิ่มชั่วโมงละ 20 บาท
  • P คอสโม บาร์ซาร์ : ค่าบริการ 2 ชั่วโมงแรกฟรี ชั่วโมงถัดไป จ่ายเพิ่มชั่วโมงละ 20 บาท
  • P5 ลานจอดรถด้านหลังอาคาร 3-4 จอดฟรี
  • P ลานจอดรถ AKTIV SQUARE จอดฟรี
  • P ลานจอดรถ LAKE SIDE จอดฟรี
  สำหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัด ไม่สะดวกมางานที่กรุงเทพ สามารถรอติดตามงานมหกรรมการเงินตามจังหวัดใหญ่ๆ ได้เช่นกันนะคะ (เช็กตารางการจัดงานมหกรรมการเงินตลอดปี 2022 ที่นี่)

  อย่าลืมรอเกาะติดโปรโมชั่น บรรยากาศงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 22 (Money Expo 2022 Bangkok) ไปพร้อมๆ กัน ที่นี่ หรือ FB : Money GURU Thailand เร็วๆ นี้นะคะ
  ขอบคุณภาพ และข้อมูลจาก moneyexpo.net

  ไฮไลท์ Money Expo Thailand 2022

  ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด

เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)