• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อเงินสด สินเชื่อบ้านแลกเงิน เรียงตามข้อมูลล่าสุด หน้าละ 10 รายการ หน้าที่ 1 จำนวน 15 รายการ

  เรียงโดย
  • อัปเดตข้อมูล 16 ก.ค. 63
   55,382
  • 2.4 - 3.6 %
  • อัปเดตข้อมูล 6 ส.ค. 63
   1,482
  • 2.515 - 4.775 %
  • อัปเดตข้อมูล 5 ส.ค. 63
   8,040
  • ตั้งแต่ 3.75 %
  • อัปเดตข้อมูล 5 ส.ค. 63
   16,742
  • 0.59 - 3.64 %
  • อัปเดตข้อมูล 16 ก.ค. 63
   18,054
  • 5.4 - 6.65 %
  • อัปเดตข้อมูล 6 ส.ค. 63
   20,166
  • 4.99 - 6.525 %
  • อัปเดตข้อมูล 6 ส.ค. 63
   142,682
  • 4.245 - 5.745 %
  • อัปเดตข้อมูล 6 ส.ค. 63
   48,025
  • 4.29 - 6.78 %
  • อัปเดตข้อมูล 5 ส.ค. 63
   137,429
  • 5.4 - 6.65 %
  • อัปเดตข้อมูล 15 ก.ค. 63
   48,325
   • ชื่อสินเชื่อ
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
   • วงเงินกู้
    ไม่เกิน 80 % ของมูลค่าหลักประกัน, เงินกู้ขั้นต่ำ 50,000 บาท, สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
   • รายได้ขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด
   • ระยะเวลากู้
    กรณีเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา : ผ่อนชำระไม่เกินอายุสัญญากู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย, กรณีเงินกู้แบบหมุนเวียน : ระยะเวลาการให้กู้ 1 ปี ก่อนสัญญากู้ครบกำหนด 1 เดือน หากวงเงินสินเชื่อทุกประเภทผ่อนชำระดี ธนาคารจะพิจารณาการต่ออายุสัญญา
  • 5.72 - 7.22 %