x
icon-filter ค้นหาสินเชื่อเงินสด
product filter
product filter
product filter
product filter

สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ ยูโอบี Car2Cash-ธนาคารยูโอบี (UOB)

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ก.ย. 66 3,537

สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ ยูโอบี Car2Cash-ธนาคารยูโอบี (UOB)

สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ UOB Car2Cash ให้คุณได้มากกว่า คล่องตัวทุกสถานการณ์ด้านการเงิน ไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ในเล่มทะเบียน โดยผู้ขอสินเชื่อ ยังมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และสามารถใช้รถยนต์ได้ตามปกติ

 • ดอกเบี้ยต่ำ เริ่มต้นเพียง 0.45% ต่อเดือน
 • ผ่อนยาว ผ่อนนาน สูงสุด 72 เดือน สบายใจ ลดภาระ
 • รับรถอายุสูงสุด 16 ปี
 • ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียนสะดวก ง่าย
 • วงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมิน
 • อนุมัติไว บริการถึงที่ รับเอกสารไว ภายใน 1 ชั่วโมง**

รายละเอียดสินเชื่อ
  สถาบันทางการเงิน
  ชื่อสินเชื่อ
สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ ยูโอบี Car2Cash
  ประเภทสินเชื่อ
  รายละเอียดหลักประกัน
อายุรถ : อายุไม่เกิน 20 ปี เมื่อรวมระยะเวลาการผ่อน
  ผู้มีสิทธิ์กู้
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
  คุณสมบัติผู้กู้
 • อายุผู้สมัคร 20-65 ปี (รวมระยะเวลาผ่อน)
 • พนักงานประจำอายุงาน 1 ปีขึ้นไป (ต้องผ่านการทดลองงาน) กรณีเปลี่ยนที่ทำงาน นับอายุงานต่อเนื่องได้
 • เจ้าของกิจการอายุงาน 3 ปีขึ้นไป กรณีเปลี่ยนกิจการ นับอายุกิจการต่อเนื่องได้ เฉพาะในสายธุรกิจเดียวกัน
  วงเงินกู้
สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท
  ระยะเวลากู้
สูงสุด 72 งวด
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท 2,000,000 บาท 24.00 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
 • ดอกเบี้ยต่ำ เริ่มต้นเพียง 0.45% ต่อเดือน 
 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 24% ต่อปี
  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  ดอกเบี้ยผิดนัด
สูงสุด 24%
ค่าธรรมเนียม
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
ฟรี
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
ไม่เกิน 100 บาท/รอบบัญชี
  ค่าอากรแสตมป์
0.05% ของวงเงินอนุมัติ
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
 • ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป) : 100 บาทต่อครั้ง ต่องวดการสรุปยอดบัญชี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ค่าขอตรวจสอบรายการ : 200 บาท ต่อครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ค่าเบิกสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ : 200 บาท ต่อครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ค่าบริการด้านงานทะเบียนขนส่ง : อัตราค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด และเรียกเก็บจากผู้ให้บริการโดยตรง
การชำระคืน
  ยอดชำระขั้นต่ำ
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
มี (ไม่มีค่าปรับกรณีชำระหนี้คืนก่อนกำหนด)
  หมายเหตุ
  สอบถามเพิ่มเติม
Tel. 0-2093-4999
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ


ดีล / โปรโมชั่นอื่นๆ

ดูทั้งหมดicon gotop

เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)