• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อเงินสด - สินเชื่อเพื่อการโอนหนี้-Refinance เรียงตามข้อมูลล่าสุด หน้าละ 10 รายการ หน้าที่ 1 จำนวน 14 รายการ

  เรียงโดย
  • อัปเดตข้อมูล 16 ก.ค. 63
   55,382
  • 2.4 - 3.6 %
  • อัปเดตข้อมูล 5 ส.ค. 63
   729
  • 3 - 5.75 %
  • อัปเดตข้อมูล 6 ส.ค. 63
   1,482
  • 2.515 - 4.775 %
  • อัปเดตข้อมูล 4 ส.ค. 63
   3,869
   • ชื่อสินเชื่อ
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
   • วงเงินกู้
    วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร
   • รายได้ขั้นต่ำ
    -
   • ระยะเวลากู้
    ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี
  • 2.45 - 5.65 %
  • อัปเดตข้อมูล 21 ก.ค. 63
   18,234
  • 2.5 - 4.14 %
  • อัปเดตข้อมูล 6 ส.ค. 63
   13,357
  • 4.9 - 5.242 %
  • อัปเดตข้อมูล 5 ส.ค. 63
   41,715
  • 2.7 - 4.9 %
  • อัปเดตข้อมูล 16 ก.ค. 63
   20,668
  • 3.5 - 4.12 %
  • อัปเดตข้อมูล 5 ส.ค. 63
   16,742
  • 0.59 - 3.64 %
  • อัปเดตข้อมูล 6 ส.ค. 63
   17,887
  • 1.99 - 5.83 %