ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 1. ผู้จัดการ และผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด   :   อย่างละ 1 อัตรา
  1. หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลเรื่องการพัฒนาธุรกิจและกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท
  2. คุณสมบัติ : เก่ง - ขยัน - มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
  3. ประสบการณ์ทำงาน : อย่างน้อย 3 ปี (ถ้ามีประสบการณ์ในธุรกิจออนไลน์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
  4. เงินเดือน : ผู้จัดการ (35,000-50,000 บาท) ขึ้นไป, ผู้ช่วยผู้จัดการ (25,000-30,000 บาท) ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์)
  5. สวัสดิการ : ค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นๆ
 2. ผู้จัดการ และผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายขายและดูแลลูกค้า   :   อย่างละ 1 อัตรา
  1. หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลงานด้านการขายและดูแลลูกค้าของบริษัท
  2. คุณสมบัติ : เก่ง, มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
  3. ประสบการณ์ทำงาน : 2 - 3 ปีขึ้นไป (ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับการขายและการตลาดในธุรกิจออนไลน์ก็จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
  4. เงินเดือน : ผู้จัดการ (35,000-50,000 บาท) ขึ้นไป, ผู้ช่วยผู้จัดการ (25,000-30,000 บาท) ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์)
  5. สวัสดิการ : ค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นๆ
 3. พนักงานฝ่ายขายและดูแลลูกค้า   :   จำนวน 3 อัตรา
  1. หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลงานด้านการขายและดูแลลูกค้าของบริษัท
  2. คุณสมบัติ : สุภาพสตรี, เก่ง, มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
  3. ประสบการณ์ทำงาน : 2 - 3 ปีขึ้นไป (ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับการขายและการตลาดในธุรกิจออนไลน์ก็จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
  4. เงินเดือน : 15,000-20,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์)
  5. สวัสดิการ : ค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นๆ
 4. พนักงานฝ่ายข้อมูล - กองบรรณาธิการเว็บไซต์   :   จำนวน 5 อัตรา
  1. หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแล อัปเดต และจัดการข้อมูลสินค้า-บริการที่รับผิดชอบ รวมถึงการเขียนบทความ - รีวิว - ข่าวต่างๆ
  2. คุณสมบัติ : ชอบอ่าน และชอบค้นคว้าข้อมูล
  3. ประสบการณ์ทำงาน : ไม่จำเป็น (แต่ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  4. เงินเดือน : 15,000-20,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์)
  5. สวัสดิการ : ค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นๆ
 5. Project Manager   :   จำนวน 3 อัตรา
  1. หน้าที่รับผิดชอบ : จัดและดำเนินโครงงานและกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท
  2. คุณสมบัติ : เก่ง ขยัน รับผิดชอบสูง มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
  3. ประสบการณ์ทำงาน : อย่างน้อย 2-3 ปี
  4. เงินเดือน : 35,000-45,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์)
  5. สวัสดิการ : ค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นๆ
 6. Project Team   :   จำนวน 3 อัตรา
  1. หน้าที่รับผิดชอบ : จัดและดำเนินโครงการและกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท
  2. คุณสมบัติ : เก่ง ขยัน รับผิดชอบสูง มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
  3. ประสบการณ์ทำงาน : อย่างน้อย 2-3 ปี
  4. เงินเดือน : 15,000-25,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์)
  5. สวัสดิการ : ค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นๆ
 7. พนักงานฝ่ายดูแลลูกค้า   :   จำนวน 4 อัตรา
  1. หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลและบริหารจัดการ Banner ของลูกค้า
  2. คุณสมบัติ : ขยัน อดทน, มีความรับผิดชอบสูง, มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
  3. ประสบการณ์ทำงาน : อย่างน้อย 1 ปี (ถ้ามีประสบการณ์ในธุรกิจออนไลน์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
  4. เงินเดือน : 15,000-20,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์)
  5. สวัสดิการ : ค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นๆ
 8. ผู้ช่วยฝ่ายดูแลโซเชียลมีเดียและออนไลน์มาร์เก็ตติ้ง   :   จำนวน 4 อัตรา
  1. หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลและบริหารจัดการโซเชียลมีเดียและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งของบริษัท
  2. คุณสมบัติ : ขยัน อดทน, มีความรับผิดชอบสูง, มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
  3. ประสบการณ์ทำงาน : อย่างน้อย 1 ปี (ถ้ามีประสบการณ์ในธุรกิจออนไลน์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
  4. เงินเดือน : 15,000-20,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์)
  5. สวัสดิการ : ค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นๆ
 9. Senior SEO Specialist และ Junior SEO Specialist   :   อย่างละ 4 อัตรา
  1. หน้าที่รับผิดชอบ :
   • ดูแลรับผิดชอบ SEO เว็บไซต์ของบริษัท
   • พัฒนา ปรับปรุง และรักษา ranking ของคีย์เวิร์ดสําคัญของเว็บไซต์
   • แนะนําและวางแผน on page และ off page SEO ของเว็บไซต์
   • ดูแลโฆษณาออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Google AdWords, Facebook Ads และ social channels สําคัญต่างๆ
   • วางแผนการตลาดออนไลน์ให้กับบริษัท รวมถึงลูกค้าของบริษัท มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
  2. คุณสมบัติ :
   • เก่ง - ขยัน - มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
   • คุ้นเคยกับ Tools ต่างๆในด้าน SEO
  3. ประสบการณ์ทำงาน : Senior Specialist มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป, Junior Specialist 1 ปีขึ้นไป
  4. เงินเดือน : Senior Specialist (30,000-50,000 บาท) ขึ้นไป, Junior Specialist (20,000-30,000 บาท) ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์)
  5. สวัสดิการ : ค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นๆ
 10. Senior และ Junior Mobile Phone Reviewer/Specialist   :   อย่างละ 3 อัตรา
  1. หน้าที่รับผิดชอบ :
   • ดูแลรับผิดชอบหมวดโทรศัพท์มือถือบนเว็บไซต์
   • Review โทรศัพท์มือถือแบบบทความและแบบวีดีโอคลิป
   • เขียนบทความแนะนําโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆ ข่าวเปิดตัวต่างๆ ติดตามกระแส
   • เขียนบทความแนะนํานวัตกรรม/applications/เกมส์ ต่างๆของโทรศัพท์มือถือ
   • อัปเดต specs ผ่านเว็บไซต์ ตรวจสอบความถูกต้องและเผยแพร่ข้อมูลผ่าน social channels
  2. คุณสมบัติ :
   • เก่ง, มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
   • มีความรอบรู้เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ
   • มี passion รักและหลงใหลโทรศัพท์มือถือ มีความกระตือรือร้นกับนวัตกรรม/applications ใหม่ๆ
  3. ประสบการณ์ทำงาน : Senior Specialist มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป, Junior Specialist 1 ปีขึ้นไป
  4. เงินเดือน : Senior Specialist (25,000-40,000 บาท) ขึ้นไป, JuniorSpecialist (17,000-25,000 บาท) ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์)
  5. สวัสดิการ : ค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นๆ

ขั้นตอนการสมัครงาน

ผู้ที่สนใจ โปรดส่งใบสมัครที่มีข้อมูลดังต่อไปนี้ มาที่ : contact@checkraka.com
 1. ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร
 2. รูปถ่าย
 3. ประวัติส่วนตัว
 4. ประวัติการศึกษา (ขั้นต่ำปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง)
 5. ประสบการณ์ทำงาน
 6. ตัวอย่างผลงาน (สำหรับตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ และเว็บดีไซน์เนอร์)
 7. เรื่องที่ชอบและรอบรู้ และเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง (สำหรับตำแหน่งพนักงานฝ่ายบริหารและจัดการข้อมูล)
 8. เงินเดือนที่ได้รับในปัจจุบัน
 9. เงินเดือนที่ต้องการ
 10. ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ติดต่อ
หมายเหตุ : โปรดส่งข้อมูลให้ครบตามที่กำหนด ถ้าไม่ครบจะไม่ได้รับการพิจารณา

วันเวลาทำงาน และวันหยุด

 • วันทำงาน
 • : วันจันทร์ - วันศุกร์
 • เวลาทำงาน
 • : 09.00 - 18.00 น.
 • วันหยุดพักร้อน
 • : 12 วันต่อปี และสามารถใช้ได้ทันทีเมื่อพ้นระยะเวลาทดลองงาน
 • วันหยุดอื่น
 • : ตามกฎหมายและประเพณี

การเดินทาง

CheckRaka.com ตั้งอยู่เลขที่ 973 อาคาร เพรสซิเด้นท์ ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Google Map
 • การเดินทาง
 • : BTS สถานีชิดลม สามารถเดินบนสกายวอร์คได้ ระยะประมาณ 200 เมตร
 • จุดเด่น
 • : ติดโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ห้างเกษรพลาซ่า ตรงข้ามพระพรหมเอรวัณ
 • สถานที่ใกล้เคียง
 • : โรงพยาบาลตำรวจ, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์, โรงแรมอโนมา, ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี