• ธนบัตรเงินหยวน (CNY) ในปัจจุบัน และวิธีตรวจสอบ

  28 ม.ค. 57 56,456
  ธนบัตรเงินหยวน (CNY) ที่ใช้ในปัจจุบัน และวิธีตรวจสอบ
  ประเทศจีนเป็นอีกประเทศหนึ่งที่คนไทยนิยมไปท่องเที่ยว และในขณะเดียวกันประเทศไทยก็เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวจีนด้วยเช่นกัน เงินสกุลหยวนจึงถูกนำมาใช้หมุนเวียนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งมีชื่อเรียกเป็นทางการว่า "หยวนเหรินหมินปี้" การหมุนเวียนใช้จ่ายเงินสกุลหยวนมีมากขึ้น ดังนั้นก่อนที่จะรับหรือจ่ายเงินสกุลนี้ ควรตรวจสอบและสังเกตจุดเด่นของเงินสกุลหยวนให้มากขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน เพื่อที่เราจะได้รอดพ้นจากการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในการปลอมแปลงธนบัตร เพราะเงินสกุลหยวนเป็นสกุลเงินที่มีการปลอมแปลงมากที่สุดตามสถิติการจับกุมของเจ้าหน้าที่ 
  วิธีตรวจสอบและจุดสังเกตง่ายๆ ที่เราจะขอนำเสนอโดยยกตัวอย่างธนบัตรฉบับละ 100 หยวน ดังนี้   


  ปกเสื้อของท่านประธานเหมา เจ๋อตง จะเป็นเส้นคลื่นพิมพ์นูน เมื่อสัมผัสด้วยปลายนิ้วมือจะรู้สึกสะดุด ไม่ลื่น  ด้านหน้าธนบัตร ให้ดูเลขมูลค่าธนบัตร ตัวเลข 100 ทางด้านซ้ายมือ เมื่อพลิกเอียงสลับขึ้นลง จะสังเกตเห็นสีเขียวเข้มเปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อน สลับไปมา        ด้านหน้าของธนบัตร สัญลักษณ์วงรีที่อยู่ภายใต้เลขมูลค่าธนบัตรมุมขวาบน เมื่อพลิกตะแคงด้านข้างจะเห็นตัวเลขมูลค่าธนบัตรลอยขึ้นมา
   


  เมื่อยกส่องกับแสงสว่างจะเห็นลายน้ำรูปประธานเหมา เจ๋อตง ชัดเจนทั้งด้านหน้า และด้านหลัง     เมื่อยกธนบัตรดูจะเห็นลวดลาย "กุ่ยไป้เมา" เป็นลวดลายบนเครื่องเคลือบบนหน้าธนบัตรฉบับละ 100 และ 50 หยวน อยู่ข้างใบหน้าประธานเหมา ทั้งด้านซ้ายและขวาของธนบัตร

      
  จะเห็นแถบสีดำฝังอยู่ในเนื้อกระดาษตามแนวตั้ง
  ด้านหลังธนบัตรฉบับละ 100 หยวน จะเป็นภาพของหอประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติจีน จตุรัสเทียนอันเหมิน กรุงปักกิ่ง
  ธนบัตรที่ใช้หมุนเวียนในปัจจุบัน
   ภาพด้านหน้า ภาพด้านหลัง มูลค่า  1 หยวน  5 หยวน  10 หยวน  20 หยวน  50 หยวน  100 หยวน