• ธนบัตรเงินปอนด์ในปัจจุบันและวิธีตรวจสอบ

  19 ส.ค. 58 41,915
  ธนบัตรเงินปอนด์ ที่ใช้ในปัจจุบันและวิธีตรวจสอบ
  ประเทศอังกฤษเป็นประเทศในยุโรปก็จริง แต่เป็นประเทศยกเว้นที่ไม่ใช้เงินยูโร โดยสกุลเงินที่ใช้ในอังกฤษ มีชื่อว่า "ปอนด์สเตอร์ลิง (Pound sterling)" คนไทยเริ่มรู้จักกันอย่างแพร่หลาย อันเนื่องมาจากมีลูกหลานหลายคนไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ จึงทำให้สกุลเงินปอนด์เป็นเงินอีกหนึ่งสกุลที่มี Rate แลกเปลี่ยนในตลาดทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย ดังนั้นใครที่มีโอกาสได้ใช้ ก็ควรทำความรู้จักกับธนบัตรชนิดนี้ไว้ เพราะปัจจุบันพอมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย ก็อาจมีการปลอมแปลงเกิดขึ้นตามมา จุดสังเกตเด่นๆ ที่คล้ายกับธนบัตรทั่วไป ก็คือ เนื้อกระดาษ และลายน้ำ ส่วนรายละเอียดต่างๆ ในแต่ละจุดมีดังนี้ (ใช้ธนบัตรฉบับละ 20 ปอนด์เป็นตัวอย่าง)


   
  ตรวจสอบเนื้อกระดาษ และเมื่อสัมผัสจะรู้สึกสะดุดกับหมึกพิมพ์ที่อยู่บนผิวกระดาษ


  ด้านหลังธนบัตรจะเห็นแถบสีโลหะฝังอยู่ในเนื้อกระดาษตามแนวตั้ง ส่วนด้านหน้าเมื่อยกส่องกับแสงสว่างในตำแหน่งเดียวกันจะเห็นเส้นทึบตามแนวตั้ง


   
        แถบโฮโลแกรมที่อยู่ด้านหน้าของธนบัตรเมื่อเอียงสลับไปมาจะปรากฎภาพอดัม สมิธเป็นสีและภาพมัลติคัลเลอร์ และอีกภาพก็จะปรากฎสัญลักษณ์ปอนด์สเตอร์ลิงสลับกับตัวเลขตามราคาธนบัตรเป็นสีและภาพมัลติคัลเลอร์
  เมื่อยกส่องกับแสงสว่างจะเห็นลายน้ำแสดงภาพสมเด็จพระราชินีนาถ อาลิซาเบธ ที่ 2 ชัดเจนทั้งด้านหน้า และด้านหลัง   

       
  เมื่อยกส่องกับแสงสว่างจะเห็นสัญลักษณ์ภาพผิดปกติทั้งด้านหน้าและด้านหลัง แต่เมื่อมองรวมกันแล้วจะเห็นเป็นสัญลักษณ์ปอนด์สเตอร์ลิง
  ธนบัตรปอนด์สเตอร์ลิงที่ใช้หมุนเวียนในปัจจุบัน
   ภาพด้านหน้า ภาพด้านหลัง มูลค่า  5 ปอนด์  10 ปอนด์  20 ปอนด์(ใหม่)  20 ปอนด์  50 ปอนด์(ใหม่)  50 ปอนด์(ยกเลิก)*
  *ธนบัตรฉบับละ 50 GBP (เฉพาะรุ่น) ยกเลิกการรับแลกในประเทศไทยแล้ว