• ธนบัตรเงินยูโร (EUR) ในปัจจุบัน และวิธีตรวจสอบ

  28 ม.ค. 57 52,348
  ธนบัตรเงินยูโร (EUR) ที่ใช้ในปัจจุบัน และวิธีตรวจสอบ
  เงินยูโร (EUR) เป็นสกุลเงินของประเทศสหภาพยุโรป 13 ประเทศ ประกอบด้วย ออสเตรีย เบลเยียม ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ไอร์แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สโลวีเนีย และสเปน ปัจจุบันมีการใช้หมุนเวียนกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก และประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่รับแลกเปลี่ยนเงินสกุลยูโร ทั้งในด้านธุรกิจ ท่องเที่ยว และการศึกษา เป็นต้น ดังนั้นก่อนที่เราจะรับธนบัตรชนิดนี้มา เราควรที่จะรู้และเข้าใจในการสังเกตธนบัตรประเภทนี้แบบง่ายๆ โดยการสัมผัสเนื้อกระดาษและลวดลายเส้นนูน กระดาษที่ใช้พิมพ์ผลิตจากใยฝ้ายบริสุทธิ์ เมื่อยกส่องกับแสงสว่างลายน้ำจะต้องเป็นภาพเดียวกับสถาปัตยกรรมด้านหน้าของธนบัตร โดยรายละเอียดแต่ละจุดทางทีมงาน CheckRaka.com ขอยกตัวอย่างเป็นธนบัตรฉบับละ 20 ยูโร ดังนี้

  เมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่างทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จะเห็นลายน้ำรูปสถาปัตยกรรมเป็นรูปเดียวกับรูปด้านหน้าของธนบัตรฉบับนั้นๆ

  สัญลักษณ์คล้ายบาร์โค้ด ที่พิมพ์ด้วยหมึกพิเศษ เมื่อสัมผัสด้วยปลายนิ้วมือจะรู้สึกสะดุดกับหมึกพิมพ์ที่อยู่บนผิวกระดาษ


   


  ตัวเลขด้านบนซ้ายที่ขาดหาย เมื่อยกส่องจะต้องมองเห็นเป็นตัวเลขเต็มตามราคาของแต่ละฉบับทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

  แถบฟอยล์สีเงินสำหรับฉบับละ 5, 10 และ 20 ยูโร แนบเป็นเนื้อเดียวกับกระดาษ จะมองเห็นหลากสีหลายมิติ เมื่อพลิกเอียงธนบัตรไปมาก็จะเห็นตัวเลขสลับกับสัญลักษณ์ยูโร

  เมื่อพลิกธนบัตรด้านหลัง และเอียงสลับไปมา จะเห็นแถบสีทองแนวตั้ง ซึ่งจะแสดงตัวเลขมูลค่าธนบัตรและสัญลักษณ์ยูโร
  ลักษณะธนบัตรเมื่อปรากฎภายใต้รังสีเหนือม่วง (แสงแบล็กไลท์) คือ
  • ตัวเนื้อกระดาษจะไม่เรืองแสง
  • มีเส้นใยเรืองแสงในเนื้อกระดาษ สีแดง สีฟ้า และสีเขียว
  • ธงสหภาพยุโรปจะเห็นเป็นสีเขียว และมีสัญลักษณ์รูปดาวเป็นสีส้ม
  • ลายเซ็นที่อยู่ด้านหน้าของธนบัตรจะเรืองแสงสีเขียว
  • รูปดาวที่เรียงตัวกันเป็นวงกลมด้านหน้าธนบัตรจะเรืองแสง ส่วนแผนที่ สะพาน และตัวเลขราคาที่อยู่ด้านหลังธนบัตรจะปรากฎเรืองแสงสีเหลือง
  ธนบัตรที่ยูโรใช้หมุนเวียนในปัจจุบัน
   ภาพด้านหน้า ภาพด้านหลัง มูลค่า  5 ยูโร  10 ยูโร  20 ยูโร  50 ยูโร  100 ยูโร  200 ยูโร  500 ยูโร