x
icon-filter ค้นหาบ้าน
product filter
product filter
product filter
product filter
product filter
product filter
product filter
product filter
product filter
product filter

ทะเบียนหายทำยังไง ใช้เอกสารอะไรบ้าง ต้องแจ้งความไหม ?

icon 19 มี.ค. 67 icon 2,895
ทะเบียนหายทำยังไง ใช้เอกสารอะไรบ้าง ต้องแจ้งความไหม ?
ทะเบียนบ้าน เอกสารราชการอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้ เนื่องจากต้องใช้ในการทำธุรกรรมต่างๆ ทั้งธุรกรรมทางการเงิน การเข้าถึงบริการของรัฐ และอื่นๆ อีกมากมาย ทะเบียนบ้านจึงกลายเป็นสิ่งที่สำคัญ แต่เรื่องเอกสารหาย เป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้ สำหรับใครที่ทำทะเบียนบ้านหาย ก็ไม่ต้องกังวลไป เพราะทะเบียนบ้านสามารถขอใหม่ได้ และมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากมากนัก ขอทะเบียนบ้านใหม่ต้องทำอย่างไร ต้องแจ้งความไหม ใช้เอกสารอะไรบ้าง บทความนี้มีคำตอบ  

 ทะเบียนบ้านหายต้องทำอย่างไร❓

ทะเบียนบ้านหาย หรือชำรุด เจ้าบ้านสามารถยื่นคำร้องขอทะเบียนบ้านเล่มใหม่ กับนายทะเบียนท้องที่ ที่บ้านตั้งอยู่ได้เลย โดยไม่ต้องแจ้งความ และใช้เพียงบัตรประชาชนของเจ้าบ้าน

 ทะเบียนบ้านหายทำที่ไหน❓

ขึ้นอยู่กับว่าทะเบียนบ้านของเรา ตั้งอยู่ที่ไหน เนื่องจากต้องออกจากสำนักงานเดิมที่เคยออกให้

  📌 กรณีทะเบียนบ้านหาย แต่เจ้าบ้านไม่สะดวกไปด้วยตนเอง 

หากเจ้าบ้านไม่สะดวกไปด้วยตัวเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปแทนได้ โดยใช้เอกสาร ดังนี้ 
✅ หนังสือมอบอำนาจ
✅ บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
✅ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับมอบอำนาจ
โดยมีค่าธรรมเนียมในการออกทะเบียนใหม่เล่มใหม่ฉบับละ 20 บาท

 📌 กรณีทะเบียนบ้านหาย แต่ไม่มีเจ้าบ้าน

กรณีเจ้าบ้านเสียเสียชีวิต 
หากทะเบียนบ้านหาย แต่เจ้าบ้านเสียชีวิต ให้เจ้าของบ้าน*  ยื่นคำร้องขอทะเบียนบ้านใหม่ได้เลย โดยใช้เพียงบัตรประชาชนของเจ้าของบ้าน
กรณีไม่มีเจ้าของบ้าน ยังไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ 
ให้ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านหลังนั้น นำเอกสารถือครองกรรมสิทธิ์ และบัตรประชาชนไปยื่นคำร้องขอทะเบียนบ้านใหม่ หากเจ้าของกรรมสิทธิ์ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้เตรียมเอกสารยืนยันการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และให้ผู้มีอำนาจปกครองไปยื่นเรื่องด้วย

📌 กรณีทะเบียนบ้านหาย แต่ติดต่อเจ้าบ้านไม่ได้

หากไม่สามารถติดต่อกับเจ้าบ้านได้ ให้ผู้ดำเนินการไปปรึกษาเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอนั้นๆ 

📌 กรณีทะเบียนบ้านหาย แต่เจ้าบ้านย้ายออกไปแล้ว 

สามารถให้เจ้าบ้าน ทำการมอบอำนาจขอทะเบียนบ้านใหม่แทนได้ ใช้เอกสารเช่นเดียวกับกรณีที่เจ้าบ้านไม่สะดวกไปด้วยตนเอง หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงเจ้าบ้าน โดยผู้ยื่นคำร้อง อาจจะเป็นเจ้าของบ้านเดิม ผู้ประสงค์จะเป็นเจ้าบ้าน หรือผู้รับมอบหมายก็ได้  โดยทำหนังสือยินยอมให้บุคคลอื่นเป็นเจ้าบ้านได้ และแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ 
✅ เอกสารแสดงการมีสิทธิครอบครองบ้าน ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์
✅ สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของผู้แจ้ง  
✅ บัตรประจำตัวของผู้แจ้งที่จะทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน

เจ้าบ้าน กับ เจ้าของบ้าน ต่างกันอย่างไร❓

เจ้าของบ้าน  เจ้าบ้าน
เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่มีชื่อบนโฉนดที่ดิน กรณีที่มีการซื้อขาย เจ้าของบ้านต้องเป็นคนดำเนินการ  ผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครองบ้านในฐานะเจ้าของบ้าน ผู้เช่า และอื่นๆ
เจ้าบ้านไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของบ้าน หรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ก็ได้ อาจจะเป็นคนที่เจ้าของบ้านแต่งตั้งมาให้เป็นเจ้าบ้าน โดยเจ้าบ้านมีอำนาจหน้าที่คล้ายนายทะเบียนของบ้านหลังนั้น เช่น แจ้งการย้ายเข้า ย้ายออก แต่เจ้าบ้านไม่มีสิทธิ์ในการถือครองกรรมสิทธิ์ของบ้านหลังนั้น
กล่าวโดยสรุป เจ้าบ้านและเจ้าของบ้าน ไม่ต้องเป็นคนเดียวกันก็ได้ โดย “เจ้าของบ้าน” คือ คนที่มีชื่ออยู่บนโฉนด สามารถซื้อขายบ้านได้ แต่ “เจ้าบ้าน” ไม่จำเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ แต่ถูกแต่งตั้งมาให้เป็นเจ้าบ้าน มีหน้าที่คล้ายนายทะเบียน แต่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในการครอบครองบ้านหลังนั้น   
สรุป

การขอทะเบียนบ้านใหม่ มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากมากนัก เจ้าบ้านสามารถเตรียมบัตรประชาชนไปยื่นกับนายทะเบียนท้องที่ที่บ้านตั้งอยู่ได้เลยโดยไม่ต้องแจ้งความ ในกรณีที่เจ้าบ้านไม่สะดวกไปด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปแทนได้  
แท็กที่เกี่ยวข้อง ทะเบียนบ้านหาย ทะเบียนบ้าน ข้อมูลความรู้เรื่องบ้าน
Property Guru
เขียนโดย ภิณญา ฤกษ์ฉวี Property Guru

พูดคุยกับกูรูได้ที่
เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)