• บ้านโครงการใหม่
 • บ้านโครงการใหม่
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • เปิดแล้ว "รถไฟฟ้าสายสีแดง" ตลิ่งชัน-บางซื่อ-รังสิต เปิดใช้ 2 ส.ค. 64 ให้บริการฟรี 3 เดือน

  3 ส.ค. 64 325
  เปิดแล้ว "รถไฟฟ้าสายสีแดง" ตลิ่งชัน-บางซื่อ-รังสิต เปิดใช้ 2 ส.ค. 64 ให้บริการฟรี 3 เดือน
  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดให้ประชาชนใช้บริการเดินรถโครงการระบบ รถไฟชานเมือง สายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต และ บางซื่อ-ตลิ่งชัน ขบวนปฐมฤกษ์ ผ่านระบบ Video Conference จากตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล ก่อนจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในเดือน พ.ย.64
  นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะ 20 ปี (2561-2580) โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาขนส่งทางรางซึ่งเป็นรูปแบบการเดินทางที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งรัฐบาลมุ่งมั่นส่งเสริมการขนส่งทางรางให้เป็นระบบการคมนาคมหลักของประเทศ เพื่อช่วยให้การเดินทางคล่องตัว ลดการจราจร รักษาสิ่งแวดล้อม ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ลดการใช้พลังงาน
  โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง นอกจากจะเป็นทางเลือกให้ประชาชนสามารถเดินทางจากกรุงเทพฯไปปริมณฑลได้สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย ยังส่งผลต่อการพัฒนาประเทศก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมโอกาสทางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว รวมถึงสนับสนุนการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจตลอดแนวเส้นทาง
  นอกจากนี้ ในระยะยาวจะขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมและการขนส่งทางรางที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กันไปอย่างยั่งยืน และนับเป็นก้าวสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศไทย และจะมีการเร่งรัดขยายไปยังเส้นทางอื่นๆในแต่ละภูมิภาคด้วย
  นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กล่าวว่า ระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง สายเหนือช่วงบางซื่อ-รังสิต มีระยะทาง 26 กิโลเมตร จำนวน 10 สถานี ใช้ระยะเวลาเดินทาง 25 นาที และสายตะวันตก ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน มีระยะทาง 15 กิโลเมตร จำนวน 3 สถานี ใช้ระยะเวลาเดินทาง 15 นาที โดยมี บริษัท รถไฟฟ้า รฟท. จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของการรถไฟฯเป็นผู้ให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุง
  การเปิดเดินรถไฟฟ้าสายสีแดง 2 เส้นทางถือเป็นปฐมฤกษ์จะให้บริการฟรีโดยไม่เสียค่าโดยสาร สามารถใช้บริการฟรีไปจนถึงปลายปี 64 ตั้งแต่เวลา 6.00-20.00 น.และในช่วงเวลาเร่งด่วนจะเดินรถทุก 15 นาที และช่วงปกติจะเดินรถทุก 30 นาที แต่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 จะจำกัดผู้โดยสารไม่เกิน 50% เพื่อรักษาระยะห่าง โดยจะเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบในเดือน พ.ย.64
  รถไฟชานเมืองสายสีแดงยังได้บูรณาการเชื่อมต่อกับการเดินทางอื่นเพื่อความสะดวก โดยมีการเชื่อมต่อเส้นทางรถประจำทาง การเชื่อมต่อทางถนนกับรถประจำทาง ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ขสมก. มีการปรับเส้นทางรถโดยสารประจำทาง เพื่อรองรับการเชื่อมต่อสถานีสายสีแดง มีการบริหารจัดการระเบียบรถแท็กซี่ รถโดยสารสาธารณะต่างๆ เพื่อไว้รองรับประชาชนที่มาใช้บริการ
  และการเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายต่างๆ โดยที่สถานีบางซื่อจะมีการเดินทางใต้ดินที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่สถานีบางซ่อน ทางเดินสกายวอล์คเชื่อมกับสนามบินนานาชาติดอนเมือง รวมทั้งเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูที่สถานีหลักสี่ และอยู่รหว่างสร้างสกายวอล์คเพื่อเชื่อมต่อกับโรงพยาบาล ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดนี้จะทำให้ประชาชนที่อยู่ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกของกรุงเทพ สามารถใช้รถไฟชานเมืองสายสีแดงเพื่อเข้าสู่กรุงเทพชั้นในด้วยความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
  นอกจากนี้ รฟท.ยังอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการส่วนต่อขยายสายสีแดง ไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ,สถานีศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล , สถานีธนบุรี ศิริราช, สถานีหัวหมาก, สถานีหัวลำโพง เพื่อให้โครงข่ายสายสีแดงขยายไปทุกทิศทาง เพื่อให้ประชาชนได้เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้น
  สำหรับสถานีกลางบางซื่อที่เป็นสถานีเปลี่ยนถ่ายรถไฟทางไกลของการรถไฟฯ รวมถึงการเชื่อมต่อระบบรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพ-นครราชสีมา และรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในปี 68 นอกจากนี้ สถานีกลางบางซื่อยังมีแผนการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ทั้งภายในตัวสถานีและพื้นที่รอบสถานีเพื่อให้มีการพัฒนาสถานีและพัฒนาเมืองในลักษณะ Smart City ควบคูกันไปด้วย
  การพัฒนารถไฟชานเมืองสายสีแดงได้รับการสนับสนุนเงินกู้จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือกับประเทศไทยในการพัฒนาระบบรถไฟฟ้ามาแล้วหลายโครงการ นับเป็นความร่วมมือที่ทำให้ความสัมพันธ์ไทยและญี่ปุ่นแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น
  นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม กล่าวว่า การพัฒนาโครงข่ายด้วยระบบรางมีความสำคัญมากขึ้น เนื่องจากสามารถแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) และปริมณฑลได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงคมนาคมได้เร่งรัดการดำเนินการสถานีกลางบางซื่อและโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต และ ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ซึ่งเป็นโครงการที่มีความสำคัญยิ่ง ในการเดินทางระบบรางของประเทศ
  โดยเฉพาะสถานีกลางบางซื่อ ถือว่าเป็นศูนย์กลางระบบรางของประเทศไทย และเป็นสถานีกลางที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคอาเซียน มีรถไฟชานเมืองสายสีแดงที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายรถไฟฟ้าในทุกเส้นทาง เป็นศูนย์กลางรถไฟทางไกลสู่ทุกภูมิภาค และยังเป็นศูนย์กลางของรถไฟความเร็วสูงทุกเส้นทางที่จะเชื่อมต่อประเทศไทยไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน เชื่อมโยงเส้นทางสายใหม่ยุคใหม่แห่งศตวรรษที่ 21 โดยจะเปิดใช้เต็มรูปแบบในเดือน พ.ย.64 นี้
  ในการเปิดให้ทดลองใช้รถไฟชานเมืองสายสีแดงในวันนี้ (2 ส.ค.) สถานีกลางบางซื่อได้แบ่งพื้นที่ 2 ส่วน
  1. พื้นที่ให้บริการขนส่งมวลชนทางราง จะใช้บริเวณประตูที่ 1
  2. อีกพื้นที่เป็นศูนย์กลางฉีดวัคซีนบางซื่อเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชน โดยใช้ประตูที่ 2-4 ที่แยกสัดส่วนชัดเจน และเปิดบริการทางเชื่อมทางไปรถไฟสายสีน้ำเงิน

  แท็กที่เกี่ยวข้อง :

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

   • ศุภาลัย เออร์บานา บางนา - วงแหวน (Supalai Urbana Bangna Ring Road ) ... Live your life and having Fun
   • ให้คุณได้ใช้ชีวิตสนุกทุกวัน อิสระบนพื้นที่ความสุขกว้าง กับทาวน์โฮม และบ้านแฝด 3 ชั้น ที่สรรสร้างมาอย่างลงตัว เพื่อให้คุณได้ใช้ทุกพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่า บนทำเลศักยภาพโซนบางนา-ตราด เชื่อมต่อทั้ง ถ.กิ่งแก้ว และ ถ.วงแหวนรอบนอก สะดวกทุกการเดินทางสู่ใจกลางแหล่งธุรกิจ ใกล้ทางด่วน ใกล้รถไฟฟ้า Airport Rail Link และ LRT บางนา-สุวรรณภูมิ (ในอนาคต) รายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก และแหล่งช้อปปิ้งครบครัน
    20 ก.ค. 63 2,704
   • ควอลิเทีย ลิฟวิ่ง ควอลิเทีย สุขุมวิท 62 (Qualitia Sukhumvit 62)
   • ควอลิเทีย ลิฟวิ่ง เปิดตัวทาวน์โฮมโครงการใหม่ ควอลิเทีย สุขุมวิท 62 (Qualitia Sukhumvit 62) พรีเมี่ยม ทาวน์โฮม 3.5 ชั้น หน้ากว้าง 6 เมตร พื้นที่ใช้สอยกว่า 280 ตารางเมตร ขนาด 3 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ พร้อม Extra Space ที่จอดรถ 2-5 คัน บนทำเลที่ดีที่สุดของสุขุมวิท เพียง 200 เมตร จากรถไฟฟ้า สถานีบางจาก
    31 มี.ค. 63 2,403
   • บ้านพันนา เอกมัย - รามอินทรา เฟส 2 (Baan Panna Ekkamai-Ramindra Phase 2) โฮมออฟฟิศ 5 ชั้น ติด Central Festival East Ville
   • บ้านพันนา เอกมัย-รามอินทรา เฟส 2 โฮมออฟฟิศ 5 ชั้นโครงการใหม่จาก พันนาลิฟวิ่ง ตั้งอยู่บนทำเลดี ใจกลางเมือง เพียง 0 เมตรจาก Central Festival East Ville Home Office 5 ชั้น หน้ากว้าง 12.5 เมตร ที่ดินมาตรฐาน 130.80-137.90 ตร.ว. พื้นที่ใช้สอย 679 ตร.ม. รองรับพื้นที่จอดรถสูงสุด 11 คัน เดินทางสะดวก เข้า - ออกได้หลายช่องทาง ใกล้ทางด่วน รามอินทรา-อาจณรงค์ สัมผัสความเป็นส่วนตัวทุกยูนิต ระบบรักษาความปลอดภัยได้มาตรฐานผ่านระบบ Home Automation สามารถปรับออกแบบอาคารได้อย่างยืดหยุ่น
    11 มี.ค. 63 2,580
   • อัลติจูด พรูฟ สาทร (Altitude Prove Sathorn) โฮมออฟฟิศติดถนน บนแยก สาทร-สุรศักดิ์
   • อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ เปิดตัวโฮมออฟฟิศโครงการใหม่ "อัลติจูด พรูฟ สาทร (Altitude Prove Sathorn)" โฮมออฟฟิศติดถนน บนแยกสาทร-สุรศักดิ์ มีพื้นที่ใช้สอย 849.56 - 956.74 ตร.ม. เนื้อที่บ้าน 55 - 61 ตร.ว. บนพื้นที่โครงการ 235.5 ตร.ว. ใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีสุรศักดิ์ และทางด่วนบนทำเลสาทร พร้อมเทคโนโลยีรองรับแผ่นดินไหว ระบบท่อน้ำสุขาภิบาล ระบบกันขโมย ที่มี Access Control Face Recognize ระบบไฟฟ้า สื่อสาร ออกแบบรองรับการใช้งานสำหรับสำนักงานในอนาคต พร้อมกระจกนิรภัย ลดความร้อน และUV
    1 ก.ย. 63 2,318