บัญชี :
ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2561-2562

ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2561-2562

 
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 18 พ.ค. 61
เข้าชม : 465 ครั้ง
ให้ธุรกรรมการเงินในมือคุณเป็นเรื่องง่าย กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ A-Savings (แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก) เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น ต้องเปิดบัญชีพร้อมสมัครใช้บริการ ธ.ก.ส. A-Mobile และทำบัตร ATM
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 11 พ.ค. 61
เข้าชม : 1,371 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำระยะเวลา 5 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป และนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 11 พ.ค. 61
เข้าชม : 1,034 ครั้ง
แคมเปญบัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน (LH Bank Wealth Infinite) รับดอกเบี้ยสูง จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน โดยธนาคารจะนำดอกเบี้ยหลังหักภาษี ไปซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน หรือ Money market (LHMM) ให้อัตโนมัติ เพื่อเพิ่มความมั่งคั่งให้กับยอดเงินที่ลงทุน
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 8 พ.ค. 61
เข้าชม : 1,732 ครั้ง
เป็นผลิตภัณฑ์ออมทรัพย์ที่มีความคล่องตัวสูงสามารถฝากถอนได้และได้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติ และเป็นการมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากใดๆ กับธอส. เพื่อเชิญชวนให้เป็นลูกค้าเงินฝากของธอส.
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 2 พ.ค. 61
เข้าชม : 1,654 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำระยะเวลา 8 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100,000,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 26 เม.ย. 61
เข้าชม : 3,651 ครั้ง
เงินฝากประจำพิเศษ 11 เดือน ให้ดอกเบี้ยสูงและรับดอกเบี้ยทุกเดือน รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา วัด มูลนิธิที่มิได้แสวงหากำไร และได้รับการยกเว้นภาษี สภากาชาดไทย และลูกค้าที่มีข้อตกลงกับธนาคารเป็นกรณีพิเศษ
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 20 เม.ย. 61
เข้าชม : 10,728 ครั้ง
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นบัญชีเพื่อส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยมีเงินเก็บออมไว้ใช้จ่ายยามจำเป็น สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะเวลาฝาก 5 ปี โดยไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 10 เม.ย. 61
เข้าชม : 5,059 ครั้ง
บัญชีเงินฝากเพื่อทำให้คนไทยมีบ้านโดยเงินฝากทำให้คนไทยมีบ้านจะช่วยให้ผู้สูงอายุในแต่ละเขตพื้นที่มีที่อยู่อาศัย และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามโครงการธอส.ขออาสาช่วยชุมชนสร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยให้ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ธนาคารจะสมทบทุนเงินบริจาค 0.1%ของยอดเงินที่ลูกค้าฝากทั้งโครงการเพื่อนำเงินเข้าสมทบโครงการ ธอส.ขออาสาช่วยชุมชนสร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 5 เม.ย. 61
เข้าชม : 2,570 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำ Online Deposit สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ให้สามารถบริหารการออมได้ด้วยตนเอง กับบัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง ที่สามารถเปิดบัญชีและฝากเงินได้ด้วยตนเอง ทั้งทางบริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งหรือบริการโมบายแบงก์กิ้ง และมั่นใจได้ในความปลอดภัยไม่ว่าจะเลือกระยะการฝากสั้นหรือยาว
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 2 เม.ย. 61
เข้าชม : 11,000 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำ Step Up 7 เดือน บัญชีเงินฝากที่ให้ดอกเบี้ยสูงแบบขั้นบันได อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 4.00% ต่อปี* เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 26 มี.ค. 61
เข้าชม : 3,341 ครั้ง
บัญชีฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 4 เดือน สำหรับเปิดบัญชีคู่กับการซื้อประกันชีวิต จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท ให้ดอกเบี้ยสูง จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 15 มี.ค. 61
เข้าชม : 5,588 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน สำหรับลูกค้า Preferred / Private Banking ปัจจุบัน หรือลูกค้าสมัครใหม่ จำนวนเงินรับฝากขั้นต่ำ 1,000,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อรายลูกค้า สามารถเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากได้
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 23 ก.พ. 61
เข้าชม : 11,281 ครั้ง
บัญชีเงินฝากดอกเบี้ยทันใจ 20 เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นฐานในประเทศไทย ที่ให้ดอกเบี้ยสูงทันที ณ วันที่ฝาก ไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 12 ก.พ. 61
เข้าชม : 11,044 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ อั่งเปา-เบิร์ธเดย์ (ระยะเวลาฝาก 5 เดือน) สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา รับดอกเบี้ยสูงถึง 1.10% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 7 ก.พ. 61
เข้าชม : 8,990 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำที่สนับสนุนการออมของคนในกงสีเดียวกัน ระยะเวลาฝาก 18 เดือน ให้ดอกเบี้ยสูง