บัญชี :
savingเปิดตัวใหม่ 2561 - 2562

savingเปิดตัวใหม่ 2561 - 2562

 
ข้อมูล ณ วันที่ : 5 ก.ค. 61
เข้าชม : 770 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ สำหรับลูกค้า CIMB Preferred ให้คุณรับดอกเบี้ยเงินฝากสูง เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน หรือ 12 เดือน เงินบาท คู่กับ US Dollar
ข้อมูล ณ วันที่ : 27 มิ.ย. 61
เข้าชม : 813 ครั้ง
บัญชีเงินฝาก ME MOVE เป็นบัญชีเงินฝากเพื่อการทำธุรกรรม ให้คุณมีอิสระในการทำธุรกรรมมากขึ้นโอนไปไหน ให้ใครก็ได้ ฟรีค่าธรรมเนียม 100% มาพร้อมฟีเจอร์ใหม่ ช่วยปัดเงินไปรับดอกเบี้ยสูงในบัญชี ME SAVE ง่ายๆ ผู้ใช้บริการต้องมีบัญชี ME SAVE อยู่ก่อนแล้วจึงจะสามารถใช้บัญชี ME MOVE ได้
ข้อมูล ณ วันที่ : 19 มิ.ย. 61
เข้าชม : 2,614 ครั้ง
เป็นบัญชีเงินฝากประจำระยะสั้น ระยะเวลาฝากเพียง 3 เดือน รับดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากประจำในช่วงระยะเวลาฝากเท่ากัน หรือใกล้เคียงกัน เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น
ข้อมูล ณ วันที่ : 19 มิ.ย. 61
เข้าชม : 1,819 ครั้ง
โครงการเงินรับฝากประจำพิเศษ ต้อนรับอีฎิลฟิตริ ฮ.ศ.1439 เป็นเงินรับฝากประจำตามหลักวะกาละฮ์ แบบมีระยะเวลา สามารถเลือกระยะเวลาฝาก ได้ 4 ช่วง คือ 4 เดือน , 7 เดือน ,12 เดือน และ 15 เดือน รับผลตอบแทนทุกเดือน
ข้อมูล ณ วันที่ : 31 พ.ค. 61
เข้าชม : 5,042 ครั้ง
เพื่อเป็นการออมเงินตามโครงการพัฒนาความรู้ทางด้านการเงินให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย (Financial Literacy) มีการจัดอบรมสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. รายได้ไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน 2. ผ่านการอบรมของโครงการพัฒนาความรู้ทางด้านการเงินให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย (Financial Literacy) เท่านั้น สำหรับลูกค้าที่ผ่านโครงการจะได้รับการเชิญชวนและการสนับสนุนให้มีการออมโดยการเปิดบัญชีเงินฝากธอส.ประชารัฐ ของธนาคาร
ข้อมูล ณ วันที่ : 18 พ.ค. 61
เข้าชม : 4,794 ครั้ง
ให้ธุรกรรมการเงินในมือคุณเป็นเรื่องง่าย กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ A-Savings (แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก) เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น ต้องเปิดบัญชีพร้อมสมัครใช้บริการ ธ.ก.ส. A-Mobile และทำบัตร ATM
ข้อมูล ณ วันที่ : 11 พ.ค. 61
เข้าชม : 5,663 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำระยะเวลา 5 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป และนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน
ข้อมูล ณ วันที่ : 11 พ.ค. 61
เข้าชม : 3,440 ครั้ง
แคมเปญบัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน (LH Bank Wealth Infinite) รับดอกเบี้ยสูง จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน โดยธนาคารจะนำดอกเบี้ยหลังหักภาษี ไปซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน หรือ Money market (LHMM) ให้อัตโนมัติ เพื่อเพิ่มความมั่งคั่งให้กับยอดเงินที่ลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ : 8 พ.ค. 61
เข้าชม : 5,597 ครั้ง
เป็นผลิตภัณฑ์ออมทรัพย์ที่มีความคล่องตัวสูงสามารถฝากถอนได้และได้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติ และเป็นการมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากใดๆ กับธอส. เพื่อเชิญชวนให้เป็นลูกค้าเงินฝากของธอส.
ข้อมูล ณ วันที่ : 2 พ.ค. 61
เข้าชม : 2,715 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำระยะเวลา 8 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100,000,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน
ข้อมูล ณ วันที่ : 26 เม.ย. 61
เข้าชม : 6,622 ครั้ง
เงินฝากประจำพิเศษ 11 เดือน ให้ดอกเบี้ยสูงและรับดอกเบี้ยทุกเดือน รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา วัด มูลนิธิที่มิได้แสวงหากำไร และได้รับการยกเว้นภาษี สภากาชาดไทย และลูกค้าที่มีข้อตกลงกับธนาคารเป็นกรณีพิเศษ
ข้อมูล ณ วันที่ : 20 เม.ย. 61
เข้าชม : 19,196 ครั้ง
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นบัญชีเพื่อส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยมีเงินเก็บออมไว้ใช้จ่ายยามจำเป็น สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะเวลาฝาก 5 ปี โดยไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
ข้อมูล ณ วันที่ : 10 เม.ย. 61
เข้าชม : 8,222 ครั้ง
บัญชีเงินฝากเพื่อทำให้คนไทยมีบ้านโดยเงินฝากทำให้คนไทยมีบ้านจะช่วยให้ผู้สูงอายุในแต่ละเขตพื้นที่มีที่อยู่อาศัย และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามโครงการธอส.ขออาสาช่วยชุมชนสร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยให้ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ธนาคารจะสมทบทุนเงินบริจาค 0.1%ของยอดเงินที่ลูกค้าฝากทั้งโครงการเพื่อนำเงินเข้าสมทบโครงการ ธอส.ขออาสาช่วยชุมชนสร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ
ข้อมูล ณ วันที่ : 5 เม.ย. 61
เข้าชม : 3,849 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำ Online Deposit สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ให้สามารถบริหารการออมได้ด้วยตนเอง กับบัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง ที่สามารถเปิดบัญชีและฝากเงินได้ด้วยตนเอง ทั้งทางบริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งหรือบริการโมบายแบงก์กิ้ง และมั่นใจได้ในความปลอดภัยไม่ว่าจะเลือกระยะการฝากสั้นหรือยาว
ข้อมูล ณ วันที่ : 2 เม.ย. 61
เข้าชม : 16,761 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำ Step Up 7 เดือน บัญชีเงินฝากที่ให้ดอกเบี้ยสูงแบบขั้นบันได อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 4.00% ต่อปี* เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด