บัญชี :
บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2562 - 2563

บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2562 - 2563

 
ข้อมูล ณ วันที่ : 12 มี.ค. 62
เข้าชม : 2,325 ครั้ง
TMRW บริการธนาคารเพื่อดิจิทัลเจเนอเรชั่น บริการธนาคารส่วนตัวบนสมาร์ทโฟน ที่จะจัดการทุกอย่างในคลิกเดียวได้ทุกเวลา รวมถึงเวลาที่ต้องการความช่วยเหลือ
ข้อมูล ณ วันที่ : 11 มี.ค. 62
เข้าชม : 2,927 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 14 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร รับดอกเบี้ยทุกเดือน
ข้อมูล ณ วันที่ : 7 มี.ค. 62
เข้าชม : 3,028 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร วงเงินฝากขั้นต่ำ 2 ล้านบาทขึ้นไป จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน
ข้อมูล ณ วันที่ : 5 มี.ค. 62
เข้าชม : 2,208 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูงสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา มีให้เลือก 2 ช่วงระยะเวลาฝาก (6 เดือน, 12 เดือน) พร้อมรับบัตรกำนัลเทสโก้ โลตัสเมื่อเปิดบัญชีตามเงื่อนไขของธนาคารสูงสุด 1,300 บาท วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1 ล้านบาท และกำหนดจำนวนเงินฝากสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท*
ข้อมูล ณ วันที่ : 21 ก.พ. 62
เข้าชม : 3,997 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดา (Absolute) ให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้ารายใหม่ของธนาคาร โดยมีกำหนดระยะเวลาฝาก 3 เดือน โดยหากฝากครบกำหนดจะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย และเงินฝากนี้ไม่สามารถฝากทบต่อ และไม่สามารถโยกย้ายถ่ายโอนได้
ข้อมูล ณ วันที่ : 8 ก.พ. 62
เข้าชม : 9,833 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ อั่งเปา-เบิร์ธเดย์ (ระยะเวลาฝาก 20 เดือน) สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา รับดอกเบี้ยสูงถึง 1.70% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
ข้อมูล ณ วันที่ : 1 ก.พ. 62
เข้าชม : 11,006 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี ระยะเวลาฝาก 24 เดือน ดอกเบี้ยสูง สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือน - 65 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เปิดบัญชี และเป็นสมาชิก CIMB Preferred หรือ CIMB Thai Private Banking ของธนาคาร พร้อมรับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุจากบริษัทประกันภัยที่ธนาคารกำหนดในวงเงินคุ้มครองเท่ากับวงเงินฝากที่ผู้ฝากมีความประสงค์ในการฝากจนครบระยะเวลาฝาก แต่ไม่เกิน 600,000 บาท
ข้อมูล ณ วันที่ : 1 ก.พ. 62
เข้าชม : 8,051 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษระยะสั้น 3 เดือน สำหรับลูกค้ารายใหม่ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 2,000,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 30,000,000 บาท รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
ข้อมูล ณ วันที่ : 30 ม.ค. 62
เข้าชม : 1,333 ครั้ง
เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น โดยเปิดบัญชีผ่าน Mobile Application : myCIMB หรือช่องทางอื่นที่ธนาคารกำหนด จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต้น 0 บาท และจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
ข้อมูล ณ วันที่ : 22 ม.ค. 62
เข้าชม : 9,015 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร รับดอกเบี้ยแบบทบต้นโดยธนาคารจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
ข้อมูล ณ วันที่ : 22 ม.ค. 62
เข้าชม : 4,702 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำ 2 สกุลเงิน (ไทยบาทและดอลล่าร์สหรัฐ) ที่ให้ดอกเบี้ยสูง รับดอกเบี้ยอัตราพิเศษทั้ง 2 สกุลเงิน เพียงฝากเงินเป็นจำนวนเท่ากันทั้ง 2 สกุล เลือกได้ทั้งบัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือนหรือ 12 เดือน
ข้อมูล ณ วันที่ : 10 ธ.ค. 61
เข้าชม : 32,973 ครั้ง
เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ให้ดอกเบี้ยสูง รับดอกเบี้ยทันที ณ วันที่ฝาก บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
ข้อมูล ณ วันที่ : 30 พ.ย. 61
เข้าชม : 3,066 ครั้ง
เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และเกษตรกร (ลูกค้าผู้กู้กับ ธ.ก.ส.) ผู้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ มีสัญชาติไทยที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
ข้อมูล ณ วันที่ : 29 พ.ย. 61
เข้าชม : 6,325 ครั้ง
เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อความสะดวกคล่องตัว ในการใช้เงิน มีเงินเก็บอุ่นใจ และพร้อมใช้ในยามที่คุณต้องการได้ทุกเมื่อ กับบริการเงินฝากเผื่อเรียก บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี
ข้อมูล ณ วันที่ : 22 พ.ย. 61
เข้าชม : 31,688 ครั้ง
เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท เหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหาวิธีการเก็บออม และใช้จ่ายได้เมื่อคุณต้องการ พร้อมยังได้รับผลตอบแทน ที่น่าพึงพอใจ มีให้เลือก 3 ช่วงระยะเวลาฝาก คือ 4 เดือน 9 เดือน และ 14 เดือน