บัญชี :
บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2562 - 2563

บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2562 - 2563

 
ข้อมูล ณ วันที่ : 8 ก.ค. 62
เข้าชม : 3,263 ครั้ง
ฝากเงินปั๊บ รับดอกเบี้ยทันที* กับบัญชีเงินฝากประจำทันใจ ระยะเวลาการฝาก 12 เดือน เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท
ข้อมูล ณ วันที่ : 8 ก.ค. 62
เข้าชม : 5,516 ครั้ง
เงินฝากประจำพิเศษ 8 เดือน ให้ดอกเบี้ยสูงและรับดอกเบี้ยทุกเดือน รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ วัด มูลนิธิ สภากาชาดไทย และลูกค้าที่มีข้อตกลงกับธนาคารเป็นกรณีพิเศษ
ข้อมูล ณ วันที่ : 3 ก.ค. 62
เข้าชม : 6,579 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ จาก ธ.กรุงไทย เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา มีให้เลือก 2 ช่วงระยะเวลาฝาก คือ 8 และ 22 เดือน พร้อมให้คุณรับดอกเบี้ยสูงทุกเดือน
ข้อมูล ณ วันที่ : 6 มิ.ย. 62
เข้าชม : 6,669 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำ 14 เดือน ฝากปุ๊บ รับดอกเบี้ยปั๊บ จาก ธอส. เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 10 ล้านบาท สูงสุดไม่ถึง 1,000 ล้านบาท
ข้อมูล ณ วันที่ : 29 พ.ค. 62
เข้าชม : 13,806 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 5, 13, 15 และ 22 เดือน เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา วงเงินเปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
ข้อมูล ณ วันที่ : 14 พ.ค. 62
เข้าชม : 11,980 ครั้ง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง สภาพคล่องสูง วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.75% ต่อปี
ข้อมูล ณ วันที่ : 7 พ.ค. 62
เข้าชม : 4,087 ครั้ง
เงินฝากประจำตามหลักวะกาละฮ์ แบบมีระยะเวลาการรับฝาก 24 เดือน โดยจ่ายผลตอบแทนเมื่อครบกำหนด เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่นับถือศาสนาอิสลาม อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักที่แน่นอนอยู่ในประเทศไทย
ข้อมูล ณ วันที่ : 7 พ.ค. 62
เข้าชม : 5,269 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก โดยธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ย และโอนเงินดอกเบี้ยหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากประจำ
ข้อมูล ณ วันที่ : 3 พ.ค. 62
เข้าชม : 4,439 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำระยะเวลา 3 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา อัตราดอกเบี้ยสูง รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
ข้อมูล ณ วันที่ : 18 เม.ย. 62
เข้าชม : 12,488 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำ Summer บัญชีเงินฝากประจำระยะเวลาฝาก 20 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ให้คุณคลายร้อนด้วยดอกเบี้ยพิเศษสูงถึง 1.70% ต่อปี
ข้อมูล ณ วันที่ : 10 เม.ย. 62
เข้าชม : 6,396 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำระยะสั้น สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา อัตราดอกเบี้ยสูง รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
ข้อมูล ณ วันที่ : 9 เม.ย. 62
เข้าชม : 11,548 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา วงเงินเปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
ข้อมูล ณ วันที่ : 9 เม.ย. 62
เข้าชม : 7,414 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำระยะเวลา 12 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก อัตราดอกเบี้ยสูง และสามารถเลือกรับดอกเบี้ยแบบรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากได้
ข้อมูล ณ วันที่ : 2 เม.ย. 62
เข้าชม : 16,753 ครั้ง
เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท เหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหาวิธีการเก็บออม และใช้จ่ายได้เมื่อคุณต้องการ พร้อมยังได้รับผลตอบแทน ที่น่าพึงพอใจ มีให้เลือก 3 ช่วงระยะเวลาฝาก คือ 5 เดือน 8 เดือน และ 11 เดือน
ข้อมูล ณ วันที่ : 28 มี.ค. 62
เข้าชม : 3,914 ครั้ง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ For Home Together กับทุกการออมที่ทำให้ทุกคนได้มี "บ้าน" เป็นของตนเอง เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง และหากไม่มีการถอนเงินในระยะเวลา 12 เดือน จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษบวกเพิ่ม 0.25% ในรอบ 12 เดือนถัดไป