บัญชี :
บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2561 - 2562

บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2561 - 2562

 
ข้อมูล ณ วันที่ : 22 ม.ค. 62
เข้าชม : 133 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น รับดอกเบี้ยแบบทบต้นโดยธนาคารจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
ข้อมูล ณ วันที่ : 22 ม.ค. 62
เข้าชม : 109 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำ 2 สกุลเงิน (ไทยบาทและดอลล่าร์สหรัฐ) ที่ให้ดอกเบี้ยสูง รับดอกเบี้ยอัตราพิเศษทั้ง 2 สกุลเงิน เพียงฝากเงินเป็นจำนวนเท่ากันทั้ง 2 สกุล เลือกได้ทั้งบัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือนหรือ 12 เดือน
ข้อมูล ณ วันที่ : 10 ธ.ค. 61
เข้าชม : 24,439 ครั้ง
เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ให้ดอกเบี้ยสูง รับดอกเบี้ยทันที ณ วันที่ฝาก บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
ข้อมูล ณ วันที่ : 30 พ.ย. 61
เข้าชม : 2,246 ครั้ง
เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และเกษตรกร (ลูกค้าผู้กู้กับ ธ.ก.ส.) ผู้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ มีสัญชาติไทยที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
ข้อมูล ณ วันที่ : 29 พ.ย. 61
เข้าชม : 4,003 ครั้ง
เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อความสะดวกคล่องตัว ในการใช้เงิน มีเงินเก็บอุ่นใจ และพร้อมใช้ในยามที่คุณต้องการได้ทุกเมื่อ กับบริการเงินฝากเผื่อเรียก บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี
ข้อมูล ณ วันที่ : 22 พ.ย. 61
เข้าชม : 21,057 ครั้ง
เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท เหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหาวิธีการเก็บออม และใช้จ่ายได้เมื่อคุณต้องการ พร้อมยังได้รับผลตอบแทน ที่น่าพึงพอใจ มีให้เลือก 3 ช่วงระยะเวลาฝาก คือ 4 เดือน 9 เดือน และ 14 เดือน
ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พ.ย. 61
เข้าชม : 18,221 ครั้ง
เงินฝากประจำพิเศษ 15 เดือน ให้ดอกเบี้ยสูงและรับดอกเบี้ยทุกเดือน รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา วัด มูลนิธิที่มิได้แสวงหากำไร และได้รับการยกเว้นภาษี สภากาชาดไทย และลูกค้าที่มีข้อตกลงกับธนาคารเป็นกรณีพิเศษ
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 พ.ย. 61
เข้าชม : 3,233 ครั้ง
เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และขณะเปิดบัญชีต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือมีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สามารถเปิดบัญชีได้ทั้งแบบมีสมุดคู่ฝาก หรือไม่มีสมุดคู่ฝาก ผู้ฝาก 1 คน สามารถเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐานได้ 1 บัญชี และขอออกบัตรเดบิตได้ 1 ใบ และไม่สามารถเปิดเป็นบัญชีชื่อร่วม หรือชื่อคณะบุคคลได้
ข้อมูล ณ วันที่ : 6 พ.ย. 61
เข้าชม : 940 ครั้ง
บัญชีเงินฝากพื้นฐานเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันเปิดบัญชี ไม่กำหนดจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ และเปิดเป็นบัญชีเดี่ยวเท่านั้น
ข้อมูล ณ วันที่ : 1 พ.ย. 61
เข้าชม : 11,823 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 25 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท และสูงสุด 50,000,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน แบบขั้นบันได สูงสุด 2.50% ต่อปี
ข้อมูล ณ วันที่ : 29 ต.ค. 61
เข้าชม : 3,333 ครั้ง
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account) สบายใจ ใช้ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม สิทธิพิเศษสำหรับผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป หรือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
ข้อมูล ณ วันที่ : 24 ต.ค. 61
เข้าชม : 11,734 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำดอกบี้ยสูง ระยะเวลาการฝาก 17 เดือน แบบสมุดคู่ฝาก รับฝากลูกค้าทุกประเภท ยกเว้นลูกค้าประเภท สถาบันการเงิน กองทุน บริษัทหลักทรัพย์เพื่อประโยชน์ของลูกค้า บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต และผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ
ข้อมูล ณ วันที่ : 19 ต.ค. 61
เข้าชม : 715 ครั้ง
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี ผู้ฝาก 1 รายสามารถเปิดได้ 1 บัญชีเท่านั้น ไม่จำกัดจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ
ข้อมูล ณ วันที่ : 18 ต.ค. 61
เข้าชม : 957 ครั้ง
เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ หรือผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ณ วันเปิดบัญชี ไม่จำกัดจำนวนเปิดบัญชี หรือเงินฝากขั้นต่ำไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการปิดบัญชีภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ไม่มีค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินฝาก
ข้อมูล ณ วันที่ : 18 ต.ค. 61
เข้าชม : 1,980 ครั้ง
บัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป หรือเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่กำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี รวมถึงค่าธรรมเนียมการต่ออายุบัตรเดบิตของธนาคาร ไม่มีค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี