บัญชี :
บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2561 - 2562

บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2561 - 2562

 
ข้อมูล ณ วันที่ : 19 ก.ย. 61
เข้าชม : 681 ครั้ง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สำหรับวาระครบรอบ 65 ปี ธอส. ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป พร้อมรับบัตร ATM ฟรี และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมออกบัตร และ ค่าธรรมเนียมรายปีเฉพาะปีแรก
ข้อมูล ณ วันที่ : 19 ก.ย. 61
เข้าชม : 144 ครั้ง
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน ฝากง่าย เบิกใช้สะดวก ด้วยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ที่ให้คุณเลือกฝาก-ถอนได้ทุกวัน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง พร้อมสมุดคู่ฝาก เพื่ออำนวยความสะดวกและการเข้าถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐานแก่ผู้ถือบัตรโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 ก.ย. 61
เข้าชม : 1,218 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำระยะเวลา 25 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100,000,000 บาท ให้ดอกเบี้ยสูง และจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน
ข้อมูล ณ วันที่ : 12 ก.ย. 61
เข้าชม : 1,225 ครั้ง
แคมเปญบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 6 เดือน รับฝากเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น ให้ดอกเบี้ยสูงโดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
ข้อมูล ณ วันที่ : 10 ก.ย. 61
เข้าชม : 1,288 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำดอกบี้ยสูง ระยะเวลาการฝาก 18 เดือน แบบสมุดคู่ฝาก รับฝากลูกค้าทุกประเภท ยกเว้นลูกค้าประเภทบริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต สถาบันการเงิน กองทุน บริษัทหลักทรัพย์เพื่อประโยชน์ของลูกค้า และผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ สามารถเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนดได้
ข้อมูล ณ วันที่ : 3 ก.ย. 61
เข้าชม : 2,524 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำ Step up 15 เดือนแบบใบรับเงินฝาก รับฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน แบบขั้นบันได
ข้อมูล ณ วันที่ : 24 ส.ค. 61
เข้าชม : 1,347 ครั้ง
เป็นบัญชีเพื่อรับเงินสวัสดิการต่างๆ จากภาครัฐโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ถือบัตรโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ หรือผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ไม่มีค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชี
ข้อมูล ณ วันที่ : 15 ส.ค. 61
เข้าชม : 2,737 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาการฝาก 15 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ให้ดอกเบี้ยสูง และจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
ข้อมูล ณ วันที่ : 3 ส.ค. 61
เข้าชม : 4,583 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 12 เดือน และ 24 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500,000 บาท และรับดอกเบี้ยทุกเดือน
ข้อมูล ณ วันที่ : 1 ส.ค. 61
เข้าชม : 5,785 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำเจ้าสัวแสนล้าน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา เน้นฝากเพื่อการออม มี 2 ช่วงระยะเวลาการฝาก 8 เดือน หรือ 18 เดือน
ข้อมูล ณ วันที่ : 25 ก.ค. 61
เข้าชม : 1,365 ครั้ง
ใช้เป็นบัญชีเพื่อรับเงินสวัสดิการต่างๆ จากภาครัฐโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ถือบัตรโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ หรือผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป
ข้อมูล ณ วันที่ : 25 ก.ค. 61
เข้าชม : 7,298 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 15 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น รับดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
ข้อมูล ณ วันที่ : 5 ก.ค. 61
เข้าชม : 3,273 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ สำหรับลูกค้า CIMB Preferred ให้คุณรับดอกเบี้ยเงินฝากสูง เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน หรือ 12 เดือน เงินบาท คู่กับ US Dollar
ข้อมูล ณ วันที่ : 27 มิ.ย. 61
เข้าชม : 2,357 ครั้ง
บัญชีเงินฝาก ME MOVE เป็นบัญชีเงินฝากเพื่อการทำธุรกรรม ให้คุณมีอิสระในการทำธุรกรรมมากขึ้นโอนไปไหน ให้ใครก็ได้ ฟรีค่าธรรมเนียม 100% มาพร้อมฟีเจอร์ใหม่ ช่วยปัดเงินไปรับดอกเบี้ยสูงในบัญชี ME SAVE ง่ายๆ ผู้ใช้บริการต้องมีบัญชี ME SAVE อยู่ก่อนแล้วจึงจะสามารถใช้บัญชี ME MOVE ได้
ข้อมูล ณ วันที่ : 19 มิ.ย. 61
เข้าชม : 5,854 ครั้ง
เป็นบัญชีเงินฝากประจำระยะสั้น ระยะเวลาฝากเพียง 3 เดือน รับดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากประจำในช่วงระยะเวลาฝากเท่ากัน หรือใกล้เคียงกัน เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น