ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำ Smart Kids 24 เดือน-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

  ดอกเบี้ย : 0.450 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.พ. 64
  • 132,525
  จุดเด่น
  • ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากประจำ 24 เดือนปกติ และสามารถฝากเงินเพิ่มได้ กรณีที่ลูกค้าต้องการฝากเงินเป็นก้อนให้กับลูก ๆ 
  • สามารถเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท
  • ผู้ฝากจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากระยะยาว สมาร์ทคิดส์ 24 เดือน ควบคู่กับการเปิดบัญชีเงินฝากประจํา สมาร์ทคิดส์ 24 เดือน 
  • งดรับฝากตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำ Smart Kids 24 เดือน
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (เฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย ที่ประสงค์จะเปิดบัญชีให้ผู้เยาว์ ที่มีอายุไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดบัญชี)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  24 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  24 เดือน ทุกจำนวน 0.450 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ผู้ฝากจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากระยะยาว สมาร์ทคิดส์ 24 เดือน ควบคู่กับการเปิดบัญชีเงินฝากประจำ สมาร์ทคิดส์ 24 เดือน
  2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
  3. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากตามระยะเวลาฝากของเงินฝากแต่ละรายการในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ สมาร์ทคิดส์ 24 เดือน ตามประกาศของธนาคารเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ซึ่งธนาคารได้ประกาศเป็นการทั่วไปตามที่กำหนดไว้ในตารางข้างต้น) ในแต่ละขณะ โดยจะจ่ายเมื่อครบกำหนดการฝาก (ภายหลังจากหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว)
  4. หากผู้ฝากถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดการฝาก ธนาคารมีเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย คือ ถ้าฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย และถ้าฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 24 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่จ่ายให้แก่ลูกค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันฝาก พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  1. ฝากไม่ถึง 3 เดือน : ถอนได้ แต่ไม่ได้รับดอกเบี้ย
  2. ฝากเกิน 3 เดือน แต่ไม่ถึง 24 เดือน : ถอนได้ แต่ได้รับดอกเบี้ยเหมือนกับเงินฝากออมทรัพย์ตามระยะเวลาที่ฝากจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-777-7777
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  10 ก.พ. 64
  แนะนำเงินฝากประจำ