• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์จัดให้-ธนาคารกรุงศรี (BAY)

  ดอกเบี้ย : 0.100 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 22 พ.ย. 64
  • 49,213
  จุดเด่น
  • บัญชีออมทรัพย์ที่ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าธรรมเนียมอีกต่อไป ด้วยสิทธิประโยชน์ จ่ายบิลฟรี กดเงินทุกตู้ ทุกธนาคารฟรี
  • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา 
  • เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 500 บาท

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์จัดให้
  จุดเด่น
  :
  • บัญชีออมทรัพย์ที่ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าธรรมเนียมอีกต่อไป ด้วยสิทธิประโยชน์ จ่ายบิลฟรี กดเงินทุกตู้ ทุกธนาคารฟรี
  • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา 
  • เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 500 บาท
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  500 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.100 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการและสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่างหน้า
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ผู้เปิดบัญชีต้องเป็นบุคคลธรรมดา ที่มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เปิดบัญชี และไม่อนุญาตสำหรับการเปิดบัญชี "เพื่อ" หรือ "โดย"
  2. การปิดบัญชีต้องทำที่สาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้น
  3. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และวิธีการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1572
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  22 พ.ย. 64
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์