บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์จัดให้-ธนาคารกรุงศรี (BAY)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์จัดให้-ธนาคารกรุงศรี (BAY)
ดอกเบี้ย : 0.100 %
Product Highlight
 • บัญชีออมทรัพย์ที่ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าธรรมเนียมอีกต่อไป ด้วยสิทธิประโยชน์ จ่ายบิลฟรี กดเงินทุกตู้ ทุกธนาคารฟรี
 • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 500 บาท

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์จัดให้

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์จัดให้
จุดเด่น
:
 • บัญชีออมทรัพย์ที่ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าธรรมเนียมอีกต่อไป ด้วยสิทธิประโยชน์ จ่ายบิลฟรี กดเงินทุกตู้ ทุกธนาคารฟรี
 • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา 
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 500 บาท
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.100 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการและสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่างหน้า
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. ผู้เปิดบัญชีต้องเป็นบุคคลธรรมดา ที่มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เปิดบัญชี และไม่อนุญาตสำหรับการเปิดบัญชี "เพื่อ" หรือ "โดย"
 2. การปิดบัญชีต้องทำที่สาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้น
 3. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และวิธีการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1572
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
17 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์