ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์จัดให้-ธนาคารกรุงศรี (BAY)

  ดอกเบี้ย : 0.100 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค. 66
  • 53,029
  จุดเด่น
  • บัญชีออมทรัพย์ที่ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าธรรมเนียมอีกต่อไป ด้วยสิทธิประโยชน์ จ่ายบิลฟรี กดเงินทุกตู้ ทุกธนาคารฟรี
  • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา 
  • เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 500 บาท

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์จัดให้
  จุดเด่น
  :
  • บัญชีออมทรัพย์ที่ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าธรรมเนียมอีกต่อไป ด้วยสิทธิประโยชน์ จ่ายบิลฟรี กดเงินทุกตู้ ทุกธนาคารฟรี
  • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา 
  • เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 500 บาท
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  500 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.100 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการและสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่างหน้า
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. กรณีเปิดบัญชีผ่านช่องทางสาขา
   - ผู้เปิดบัญชีต้องเป็นบุคคลธรรมดา ที่มีอายุ 12 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เปิดบัญชี (ไม่อนุญาตสำหรับการเปิดบัญชีร่วม "เพื่อ" และบัญชี "โดย") และสำหรับบุคคลธรรมดาที่อายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องได้รับความยินยอมให้เปิดบัญชีจากบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเท่านั้น
  2. กรณีเปิดบัญชีผ่านช่องทางออนไลน์
   - ผู้เปิดบัญชีต้องเป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย ที่มีอายุระหว่าง 12 - 70 ปี และสามารถเปิดได้ 3 บัญชีต่อรายลูกค้าเท่านั้น (ไม่อนุญาตสำหรับการเปิดบัญชีร่วม "เพื่อ" และบัญชี "โดย")
   - เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก และไม่มีจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
   - เปิดบัญชีได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 22.30 น. ผ่าน Krungsri Mobile App (KMA)
   - สามารถทำรายการ หรือธุรกรรมต่างๆ เกี่ยวกับบัญชี ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้
   (1) ฝากด้วยเงินสดผ่านเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (Cash Deposit Machine - CDM) หรือโอนจากบัญชีเงินฝากบัญชีอื่น 
   (2) ถอนเงินด้วยบริการกดเงินไม่ใช้บัตร (Cardless ATM) ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารหรือช่องทางอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
   (3) โอนเงินชำระค่าสินค้า และบริการผ่าน Krungsri Mobile App (KMA) และ Krungsri Online (KOL)
   - สามารถผูกบัญชีเพื่อใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่าน Krungsri Mobile App (KMA) และ Krungsri Online (KOL)
   - ไม่สามารถนำไปใช้เป็นหลักประกันการชำระหนี้ หรือหลักประกันใดๆ กับบุคคลอื่นได้
   - การปิดบัญชีต้องดำเนินการที่สาขาของธนาคาร ในวัน และเวลาทำการของธนาคารเท่านั้น
  3. ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน และจ่ายดอกเบี้ยให้ปีละ 2 ครั้งในวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม (หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย)
  4. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และวิธีการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้เจ้าของบัญชีทราบภายใต้หลักเกณฑ์ประกาศ หรือระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1572
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  18 ม.ค. 66
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์