ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีออมทรัพย์ มีแต่ได้-ธนาคารกรุงศรี (BAY)

  ดอกเบี้ย : 0.250 - 1.100 % (มี 5 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 23 ม.ค. 67
  • 276,177
  จุดเด่น
  • ได้รับดอกเบี้ยสูง คิดเป็นรายวันและรับดอกเบี้ยเป็นรายเดือนโดยได้รับดอกเบี้ยตั้งแต่บาทแรก 
  • สะดวกในการ ถอน โอน ผ่านสาขา, ATM, Online ทุกที่ ทุกเวลา
  • ได้รับสิทธิ์ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีออมทรัพย์ มีแต่ได้
  จุดเด่น
  :
  • ได้รับดอกเบี้ยสูง คิดเป็นรายวันและรับดอกเบี้ยเป็นรายเดือนโดยได้รับดอกเบี้ยตั้งแต่บาทแรก 
  • สะดวกในการ ถอน โอน ผ่านสาขา, ATM, Online ทุกที่ ทุกเวลา
  • ได้รับสิทธิ์ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  500 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 100,000 บาท 1.100 %
  ตั้งแต่ 100,001 ถึง 2,000,000 บาท 0.900 %
  ตั้งแต่ 2,000,001 ถึง 25,000,000 บาท 0.500 %
  ตั้งแต่ 25,000,001 ถึง 50,000,000 บาท 0.500 %
  มากกว่า 50,000,000 บาท 0.250 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  รายละเอียดดอกเบี้ย

  • ยอดเงินฝากที่น้อยกว่า หรือเท่ากับ 100,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.10% ต่อปี
  • ยอดเงินฝากมากกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.90% ต่อปี
  • ยอดเงินฝากมากกว่า 2,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 25 ล้านบาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี
  • ยอดเงินฝากมากกว่า 25,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี
  • ยอดเงินฝากมากกว่า 50 ล้านบาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี

  สำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์มีแต่ได้ ที่เปิดบัญชีผ่านช่องทางออนไลน์ รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 

  • ยอดเงินฝากที่น้อยกว่า หรือเท่ากับ 1,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี
  • ยอดเงินฝากมากกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี
  • ยอดเงินฝากมากกว่า 2,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 25 ล้านบาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.65% ต่อปี
  • ยอดเงินฝากมากกว่า 25,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.65% ต่อปี
  • ยอดเงินฝากมากกว่า 50 ล้านบาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี


  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ไม่สามารถเปิดบัญชีร่วม,บัญชี "เพื่อ" และบัญชี "โดย" ได้
  2. ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวันและจ่ายดอกเบี้ยเป็นประจำทุกเดือนก่อนวันทำการวันสุดท้ายของแต่ละเดือน หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย(ถ้ามี)
  3. การทำรายการเบิกถอน หมายถึง การถอนเงินหรือการโอนเงินผ่านช่องทางต่างๆของธนาคาร การทำรายการหักบัญชีอัตโนมัติและการปิดบัญชี
  4. ผู้ฝากสามารถทำรายการเบิกถอนได้เดือนละ 2 ครั้ง และในการเบิกถอนครั้งที่สามเป็นต้นไป ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมการทำรายการเบิกถอนครั้งละ 50 บาท โดยธนาคารจะทำรายการหักเงินจากบัญชีของผู้ฝากในวันถัดไป ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์มีแต่ได้ ช่องทางออนไลน์ ที่จะไม่เสียค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเกินจำนวนใดๆ
  5. ในกรณีที่มีเงินในบัญชีไม่เพียงพอสำหรับการหักค่าธรรมเนียม ผู้ฝากจะไม่สามารถทำรายการถอนเงินได้
  6. การปิดบัญชีต้องทำที่สาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้น
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1572
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  23 ม.ค. 67
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์