ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชี ทีทีบี โน ฟิกซ์-ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB)

  ดอกเบี้ย : 0.000 - 0.250 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ย. 66
  • 80,020
  จุดเด่น
  • อยากได้ดอกเบี้ยสูง ง่ายๆ กับทีทีบี โน ฟิกซ์ บัญชีฝากไม่ประจำ ถอนได้ ดอกสูง 
  • เป็นบัญชีเพื่อการออมรูปแบบใหม่ ที่ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการดอกเบี้ยสูงเหมือนฝากประจำ 
  • สามารถถอนได้เหมือนออมทรัพย์

  รายละเอียดบัญชี

  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชี ทีทีบี โน ฟิกซ์
  จุดเด่น
  :
  • อยากได้ดอกเบี้ยสูง ง่ายๆ กับทีทีบี โน ฟิกซ์ บัญชีฝากไม่ประจำ ถอนได้ ดอกสูง 
  • เป็นบัญชีเพื่อการออมรูปแบบใหม่ ที่ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการดอกเบี้ยสูงเหมือนฝากประจำ 
  • สามารถถอนได้เหมือนออมทรัพย์
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 50,000,000 บาท 0.250 %
  มากกว่า 50,000,000 บาท ไม่มีดอกเบี้ย
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  อัตราดอกเบี้ยปกติ

  • ยอดเงิน 50 ล้านบาทแรก รับดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี
  • ยอดเงินส่วนที่เกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 0.00% ต่อปี


  อัตราดอกเบี้ยโบนัส

  เมื่อใช้บัญชี ทีทีบี ออลล์ ฟรี ทำธุรกรรม 5 ครั้งขึ้นไปในเดือนปัจจุบัน รับอัตราดอกเบี้ยโบนัสในเดือนถัดไป

  • ยอดเงิน 50 ล้านบาทแรก (อัตราดอกเบี้ยปกติ+โบนัส 0.55%) = 0.80%ต่อปี
  • ยอดเงินส่วนที่เกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป (อัตราดอกเบี้ยปกติ + โบนัส 0.55%) = 0.55%ต่อปี

  เมื่อมียอดเงินเฉลี่ยในเดือนปัจจุบันตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไปในเดือนปัจจุบัน รับอัตราดอกเบี้ยโบนัสในเดือนถัดไป

  • ยอดเงิน 50 ล้านบาทแรก (อัตราดอกเบี้ยปกติ+โบนัส 0.85%) = 1.10%ต่อปี
  • ยอดเงินส่วนที่เกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป (อัตราดอกเบี้ยปกติ + โบนัส 0.85%) = 0.85%ต่อปี


  อัตราดอกเบี้ยโบนัสพิเศษ
  เมื่อมียอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยมากกว่า 2 ล้านบาท และมีการลงทุนในกองทุนรวมทุกประเภทผ่าน ทีทีบี ที่มีมูลค่าของเงินลงทุนเฉลี่ยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปในเดือนปัจจุบัน รับอัตราดอกเบี้ยโบนัสพิเศษในเดือนถัดไป

  • ยอดเงิน 50 ล้านบาทแรก (อัตราดอกเบี้ยปกติ+โบนัส 1.00%) = 1.25%ต่อปี
  • ยอดเงินส่วนที่เกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป (อัตราดอกเบี้ยปกติ + โบนัส 1.00%) = 1.00%ต่อปี

  เมื่อมียอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยมากกว่า 2 ล้านบาท และมีการลงทุนในกองทุนรวมทุกประเภทผ่าน ทีทีบี ที่มีมูลค่าของเงินลงทุนเฉลี่ยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปในเดือนปัจจุบัน รับอัตราดอกเบี้ยโบนัสพิเศษในเดือนถัดไป

  • ยอดเงิน 50 ล้านบาทแรก (อัตราดอกเบี้ยปกติ+โบนัส 1.20%) = 1.45%ต่อปี
  • ยอดเงินส่วนที่เกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป (อัตราดอกเบี้ยปกติ + โบนัส 1.20%) = 1.20%ต่อปี

  เมื่อมียอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยมากกว่า 2 ล้านบาท และมีการลงทุนในกองทุนรวมทุกประเภทผ่าน ทีทีบี ที่มีมูลค่าของเงินลงทุนเฉลี่ยตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปในเดือนปัจจุบัน รับอัตราดอกเบี้ยโบนัสพิเศษในเดือนถัดไป

  • ยอดเงิน 50 ล้านบาทแรก (อัตราดอกเบี้ยปกติ+โบนัส 1.30%) = 1.55%ต่อปี
  • ยอดเงินส่วนที่เกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป (อัตราดอกเบี้ยปกติ + โบนัส 1.30%) = 1.30%ต่อปี
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนหรือโอนเงินที่สาขา ttb ได้ 2 ครั้งต่อเดือน ครั้งถัดไปเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 50 บาท ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 1 มี.ค. 59
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เปิดเป็นบัญชีร่วม และ/หรือ/เพื่อ/โดย
  2. ไม่จำกัดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำสำหรับการเปิดบัญชีครั้งแรก และการฝากเพิ่มครั้งต่อไป
  3. ลูกค้า 1 ราย สามารถเปิดบัญชี ทีทีบี โน ฟิกซ์ ได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น (ทุกสาขารวมกัน)
  4. ไม่สามารถใช้บริการร่วมกับบัตร ATM/บัตรเดบิต และบัตรทุกประเภท และไม่สามารถใช้บัญชีเพื่อทำธุรกรรมชำระค่าสาธารณูปโภค, ชำระค่าสินค้าและบริการ, ชำระเงินกู้ รวมถึงการสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการได้
  5. การทำธุรกรรมผ่านช่องทางต่างๆ 

  5.1) การทำธุรกรรมผ่านช่องทางเคาน์เตอร์บริการของสาขา
      - กรณีมีการทำธุรกรรมถอนเงิน หรือโอนเงิน ที่เคาน์เตอร์บริการของสาขารวมกันทั้งหมดมากกว่า 2 ครั้งขึ้นไปต่อเดือน จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บปกติ รายการละ 50 บาท แล้วทำการสรุปยอดรวม ณ วันสิ้นเดือน เพื่อหักบัญชีโดยอัตโนมัติในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป
  5.2) การทำธุรกรรมผ่านช่องทางทีเอ็มบี อิเล็กทรอนิกส์ แบงก์กิ้ง (ttb Electronic Banking)
      - ช่องทาง ttb Internet Banking และ ttb M-Banking สามารถทำธุรกรรมได้เฉพาะการถามยอดเงิน และการโอนเงินระหว่างบัญชีของธนาคารทหารไทยเท่านั้น ทั้งนี้ไม่สามารถทำธุรกรรมการโอนเงินระหว่างธนาคาร, การชำระค่าสาธารณูปโภค (Bill Payment) และการชำระค่าสินค้าและบริการ (E-Payment) ได้
      - ไม่สามารถทำธุรกรรมใดๆ ผ่านเครื่อง ATM และช่องทาง ttb Phone Banking

  6. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็นไปตามประกาศธนาคาร และธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้ปีละ 2 ครั้ง คือเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม โดยหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

  อัตราดอกเบี้ยโบนัสบัญชี ทีทีบี โน ฟิกซ์ 

  1.ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยโบนัสเพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยปกติในเดือนถัดไป เมื่อมียอดเงินฝากเฉลี่ยในเดือนปัจจุบันตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป หรือใช้ทีทีบี ออลล์ ฟรี ทำธุรกรรม 5 ครั้งขึ้นไปในเดือนปัจจุบัน

    - ยอดเงินฝากเฉลี่ยของบัญชีในแต่ละเดือน คำนวณจากผลรววมของยอดเงินฝากคงเหลือทุกสิ้นวันหารด้วยจำนวนวันในเดือนนั้นๆ

    - ทีทีบี ออลล์ ฟรี นับรวมธุรกรรมทุกประเภท (ทั้งธุรกรรมการเงินเข้า และเงินออกจากบัญชี) ผ่านทุกช่องทางยกเว้นการสอบถามยอด

  2.เนื่องจากลูกค้า 1 ราย สามารถเปิดบัญชี ทีทีบี โน ฟิกซ์ ได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น (ทุกสาขารวมกัน) สำหรับกรณีลูกค้าที่เปิดบัญชี ทีทีบี โน ฟิกซ์ มากกว่า 1 บัญชี ถือเป็นการทำผิดเงื่อนไข หากลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยโบนัสเพิ่ม ธนาคารจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยโบนัสสำหรับบัญชีที่มียอดเงินฝากสูงสุดเพียง 1 บัญชี ภายใต้ชื่อบัญชีของลูกค้าท่านนั้น โดยบัญชีอื่นจะได้รับอัตราดอกเบี้ยปกติ

  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1428
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  1 ก.ย. 66
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์