ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝาก Youth Savings-ธนาคารออมสิน (GSB)

  ดอกเบี้ย : 0.250 - 0.500 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ย. 64
  • 85,009
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากสำหรับ นักเรียน - นักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 7 - 23 ปีบริบูรณ์ 
  • เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 100 บาท ครั้งต่อไปไม่ต่ำกว่า 50 บาท 
  • ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกปกติ

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝาก Youth Savings
  จุดเด่น
  :
  • บัญชีเงินฝากสำหรับ นักเรียน - นักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 7 - 23 ปีบริบูรณ์ 
  • เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 100 บาท ครั้งต่อไปไม่ต่ำกว่า 50 บาท 
  • ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกปกติ
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (อายุตั้งแต่ 7 - 23 ปีบริบูรณ์)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  100 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 100,000 บาท 0.500 %
  ตั้งแต่ 100,000 บาท 0.250 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท และฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 50 บาท
  2. เปิดบัญชีได้เพียงคนละ 1 บัญชีเท่านั้น
  3. ไม่รับฝาก บัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ และบัญชีร่วม
  4. เมื่อผู้ฝากอายุ 23 ปีบริบูรณ์ จะได้ดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากเผื่อเรียกตามประกาศธนาคาร
  5. สำหรับผู้ฝากที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทำบัตรออมสินวีซ่า เดบิต หรือบัตร ATM จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1115
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  26 พ.ย. 64
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์