ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝาก Eco Savings-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)

  ดอกเบี้ย : 0.450 - 1.750 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธ.ค. 65
  • 3,332
  จุดเด่น

  เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง เฉพาะกลุ่มลูกค้า 

  • กลุ่มลูกค้าโครงการอยู่เย็นเป็นสุขได้แก่ โครงการสินเชื่ออยู่เย็นเป็นสุข ปี 2565 ,สินเชื่อบ้านโซล่าลูป ,สินเชื่อบ้านอยู่สบาย by SCG Heim ปี 2565
  • กลุ่มลูกค้าที่ยอมรับใบเสร็จชำระหนี้เงินกู้, หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ประจำปี หรือลูกค้าที่รับหนังสือรับรองการหักภาษี เงินฝาก ณ ที่จ่ายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝาก Eco Savings
  จุดเด่น
  :

  เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง เฉพาะกลุ่มลูกค้า 

  • กลุ่มลูกค้าโครงการอยู่เย็นเป็นสุขได้แก่ โครงการสินเชื่ออยู่เย็นเป็นสุข ปี 2565 ,สินเชื่อบ้านโซล่าลูป ,สินเชื่อบ้านอยู่สบาย by SCG Heim ปี 2565
  • กลุ่มลูกค้าที่ยอมรับใบเสร็จชำระหนี้เงินกู้, หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ประจำปี หรือลูกค้าที่รับหนังสือรับรองการหักภาษี เงินฝาก ณ ที่จ่ายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 5,000,000 บาท 1.750 %
  มากกว่า 5,000,000 บาท 0.450 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

   

  รายละเอียดดอกเบี้ย 

  • ยอดเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 5,000,000 บาท ได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.75% ต่อปีทั้งจำนวน

  • ยอดเงินฝากคงเหลือมากกว่า 5,000,000 บาท ขึ้นไป ได้รับอัตราดอกเบี้ย เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สูงสุดตามประกาศของธนาคาร ณ ขณะนั้นทั้งจำนวน
   ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศอัตราดอกเบี้ยธนาคาร

  การจ่ายดอกเบี้ย
  :

  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (วันที่ 29 มิ.ย. และวันที่ 29 ธ.ค.)

  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นการเปิดบัญชีใหม่เฉพาะบุคคลธรรมดา ดังนี้
   • กลุ่มลูกค้าโครงการอยู่เย็นเป็นสุขได้แก่ โครงการสินเชื่ออยู่เย็นเป็นสุข ปี 2565 ,สินเชื่อบ้านโซล่าลูป ,สินเชื่อบ้านอยู่สบาย by SCG Heim ปี 2565
   • กลุ่มลูกค้าที่ยอมรับใบเสร็จชำระหนี้เงินกู้, หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ประจำปี หรือลูกค้าที่รับหนังสือรับรองการหักภาษี เงินฝาก ณ ที่จ่ายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
  2. จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 2 ครั้ง (วันที่ 29 มิ.ย. และ 29 ธ.ค.)
  3. สำหรับการเปิดบัญชีผ่านหน้า Application GHB ALL / GHB ALL GEN เท่านั้น
  4. เปิดบัญชีเงินฝาก 1 ราย ต่อ 1 บัญชีเท่านั้น 
  5. ปิดบัญชีผ่าน Application GHB ALL และ GHB ALL GEN ได้เท่านั้น
  6. ให้นำเงินฝากเข้าบัญชีภายใน 45 วัน นับจากวันที่เปิดบัญชี หากไม่มีการนำเงินฝากเข้าบัญชีภายในระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะทำการปิดบัญชีอัตโนมัติ
  7. การโอนเงินที่ทำให้มียอดเงินฝากคงเหลือเท่ากับ 0.00 บาท ทำได้เฉพาะกรณีปิดบัญชีเท่านั้น
  8. ยกเว้นค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินฝากในกรณีบัญชีหยุดการเคลื่อนไหว
  9. ค่าธรรมเนียมในการปิดบัญชีเงินฝากภายใน 30 วัน นับจากวันที่เปิดบัญชี คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 100 บาทต่อบัญชี
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02 645 9000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  13 ธ.ค. 65
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์