ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝาก Campus Savings-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)

  ดอกเบี้ย : 0.700 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 5 ต.ค. 65
  • 9,531
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับนักศึกษา รับดอกเบี้ยเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติ 0.25% ต่อปี 
  • รับบัตร ATM ฟรี และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตร และค่าธรรมเนียมรายปี เฉพาะปีแรก

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝาก Campus Savings
  จุดเด่น
  :
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับนักศึกษา รับดอกเบี้ยเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติ 0.25% ต่อปี 
  • รับบัตร ATM ฟรี และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตร และค่าธรรมเนียมรายปี เฉพาะปีแรก
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (เฉพาะนักศึกษา อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  500 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.700 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  • ยอดเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 1 แสนบาท รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 0.45% ต่อปี + 0.25% = 0.70% ต่อปี
  • ยอดเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 1 แสนบาท รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 0.45% ต่อปี + 0.25% = 0.70% ต่อปี
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ผู้เปิดบัญชีต้องใช้บัตรประชาชน และบัตรนักศึกษาในการเปิดบัญชี
  2. ไม่รับเปิดบัญชีร่วม
  3. รับฝากเงินจากนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  4. อัตราดอกเบี้ย Campus Savings เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามที่ธนาคารประกาศ บวกเพิ่มร้อยละ 0.25 ต่อปี
  5. รับบัตร ATM ฟรี และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตร และค่าธรรมเนียมรายปี เฉพาะปีแรก
  6. ค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินฝาก ครั้งละ 50 บาท ในกรณีบัญชีหยุดการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 500 บาท หรือหากจำนวนเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าค่าธรรมเนียมที่กำหนด จะหักค่าธรรมเนียมทั้งหมด และปิดบัญชี โดยทำการหักค่ารักษาบัญชีปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน)
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02 645 9000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  5 ต.ค. 65
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์