• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝาก โครงการ "อุ่นใจวัยเรียน" ธนาคารอิสลาม (IBANK)

  ดอกเบี้ย : 0.680 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธ.ค. 64
  • 13,744
  จุดเด่น
  • ด้วยเงินเพียง 1 บาท ก็สามารถเปิดบัญชี ibank ได้กับเงินฝากอุ่นใจวัยเรียนเป็นเงินรับฝากออมทรัพย์ตามหลักมุดอรอบะฮ์ 
  • เปิดบัญชีแล้วรับทันทีกระปุกออมสิน เมื่อกระปุกออมสินเต็มก็สามารถนำมาแลกกระปุกใบใหม่ รับผลตอบแทนทุกวันทำการสิ้นเดือน 
  • สามารถถอน-ฝากได้ตลอดเวลา สร้างความอุ่นใจให้อนาคต

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝาก โครงการ "อุ่นใจวัยเรียน"
  จุดเด่น
  :
  • ด้วยเงินเพียง 1 บาท ก็สามารถเปิดบัญชี ibank ได้กับเงินฝากอุ่นใจวัยเรียนเป็นเงินรับฝากออมทรัพย์ตามหลักมุดอรอบะฮ์ 
  • เปิดบัญชีแล้วรับทันทีกระปุกออมสิน เมื่อกระปุกออมสินเต็มก็สามารถนำมาแลกกระปุกใบใหม่ รับผลตอบแทนทุกวันทำการสิ้นเดือน 
  • สามารถถอน-ฝากได้ตลอดเวลา สร้างความอุ่นใจให้อนาคต
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.680 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  • ผู้ฝากที่เปิดบัญชีแล้วสามารถใช้บัญชีดังกล่าวได้ตลอด จนกว่าผู้ฝากจะทำการปิดบัญชี
  • ผู้ฝากที่จะเปิดบัญชีใหม่ อายุของผู้ฝากจะต้องไม่เกิน 20 ปี
  • ผู้ฝากที่อายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ (มีบัตรประจำตัวประชาชน) ไม่ต้องให้ผู้ปกครองเซ็นหนังสือยินยอม
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :

  จ่ายผลตอบแทนทุกเดือน

   

  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ ไม่กำหนด
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  • กรณีผู้ฝากอายุยังไม่ถึง 7 ปี ให้ใช้ชื่อผู้ปกครองในการเปิดบัญชี
  • กรณีผู้ฝากอายุตั้งแต่ 7 ปี คือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 7 ขวบขึ้นไป (มุมัยยิซ) มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ ให้ใช้ชื่อของเด็กในการเปิดบัญชี ทั้งนี้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง โดยที่ผู้ปกครองต้องเซ็นหนังสือยินยอมให้กับธนาคาร
  • กรณีที่ผลตอบแทนเงินรับฝากรวมทั้งปีไม่ถึง 20,000 บาท ผู้ฝากจะได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับผลตอบแทนเงินรับฝาก 15% แต่หากกรณีที่ผลตอบแทนเงินรับฝากรวมทั้งปีเกิน 20,000 บาท ผู้ฝากจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับผลตอบแทนเงินรับฝาก 15%
  • ธนาคารจะแบ่งจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ฝากทุกๆ วันทำการสิ้นเดือน และโอนผลตอบแทนเข้าบัญชีเงินรับฝาก อุ่นใจวัยเรียน
  • ผู้ฝากสามารถฝาก - ถอน หรือปิดบัญชีได้ตลอดเวลา โดยไม่มีระยะเวลาในการดำรงบัญชีและไม่เรียกคืนผลตอบแทนที่ได้จ่ายไป

       - ผู้ฝากที่เปิดบัญชีแล้วสามารถใช้บัญชีดังกล่าวได้ตลอด จนกว่าผู้ฝากจะทำการปิดบัญชี

       - กรณีที่บัญชีไม่มีเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีติดต่อกันเป็นระยะเวลา 1 ปีทางธนาคารจะปิดบัญชีอัตโนมัติ

  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1302, 02-650-6999
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  16 ธ.ค. 64
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์