• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีออมทรัพย์ UP2ME (แบบมีสมุดคู่ฝาก / แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก)-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

  ดอกเบี้ย : 0.250 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.พ. 64
  • 36,891
  จุดเด่น
  บัญชีออมทรัพย์ด้วยสมุดคู่ฝากลายใหม่ (และแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก) สามารถใช้บริการกับบัตรเดบิต อัพทูมี หรือบัตรเดบิต พลัสเท่านั้น เปิดบัญชีได้ถึง 2 ช่องทาง พร้อมติดตามการเคลื่อนไหวของบัญชีได้ตลอด 24 ชั่วโมง

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีออมทรัพย์ UP2ME (แบบมีสมุดคู่ฝาก / แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก)
  จุดเด่น
  :
  บัญชีออมทรัพย์ด้วยสมุดคู่ฝากลายใหม่ (และแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก) สามารถใช้บริการกับบัตรเดบิต อัพทูมี หรือบัตรเดบิต พลัสเท่านั้น เปิดบัญชีได้ถึง 2 ช่องทาง พร้อมติดตามการเคลื่อนไหวของบัญชีได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  500 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.250 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ไม่กำหนด
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  2. นอกจากผู้ฝากผู้ฝากต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝากโดยเฉพาะแล้ว ผู้ฝากจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากประเภทนั้นๆ แบบมีสมุดคู่ฝาก รวมทั้งเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดไม่ว่าในขณะนี้หรือในภายหน้าทุกประการ ทั้งนี้ หากเงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝากขัดแย้งกับเงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากประเภทนั้นๆ แล้ว ให้ใช้เงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก
  3. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากตามระยะเวลาการฝากเงินของเงินฝากในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ อัพทูมี ตามประกาศของธนาคาร เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ซึ่งธนาคารได้ประกาศเป็นการทั่วไปตามที่กำหนด) ณ วันฝาก ภายหลังจากหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว (ถ้าต้องหักตามกฎหมาย)
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-777-7777
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  10 ก.พ. 64
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์