ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)-ทิสโก้ (TISCO)

  ดอกเบี้ย : 0.250 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ย. 64
  • 3,265
  จุดเด่น
  • เป็นบัญชีเหมาะกับลูกค้าที่มีรายได้น้อยภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ หรือผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำ และสูงสุดในการเปิดบัญชี
  • สามารถเปิดบัญชีได้ 1 บัญชีเท่านั้น (ไม่รับเปิดบัญชีร่วม)
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตร Tisco Debit (ใบแรก) และกรณีบัตรหมดอายุ, ค่าธรรมเนียมรายปี ค่ารักษาบัญชี กรณีบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหว

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)
  จุดเด่น
  :
  • เป็นบัญชีเหมาะกับลูกค้าที่มีรายได้น้อยภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ หรือผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำ และสูงสุดในการเปิดบัญชี
  • สามารถเปิดบัญชีได้ 1 บัญชีเท่านั้น (ไม่รับเปิดบัญชีร่วม)
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตร Tisco Debit (ใบแรก) และกรณีบัตรหมดอายุ, ค่าธรรมเนียมรายปี ค่ารักษาบัญชี กรณีบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหว
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (มีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา
  (อายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
  ทุกจำนวน 0.250 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 25 มิ.ย. และ 25 ธ.ค.
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  สามารถถอนเงินได้ทุกสาขาของธนาคารทิสโก้ หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมถารถอนเงินข้ามเขตสำหรับการถอนเงินผ่านสาขา หรือเครื่อง ATM ของธนาคารทิสโก้เท่านั้น

  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 15 ต.ค. 61
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และเป็นผู้มีรายได้น้อยภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ (ต้องแสดงหลักฐานหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการขอใช้บริการ) หรือเป็นผู้มีอายุ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  2. สามารถเปิดบัญชีได้ 1 บัญชีเท่านั้น (ไม่รับเปิดบัญชีร่วม) 
  3. ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำ และสูงสุดในการเปิดบัญชี
  4. หากยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยในบัญชีต่อเดือนเท่ากับ 0 บาท และไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันนาน 12 เดือน ธนาคารจะปิดบัญชีทันที
  5. กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเป็นระยะเวลา 24 เดือนติดต่อกัน ธนาคารจะถือว่าเป็นบัญชีไม่เคลื่อนไหว และธนาคารจะระงับการทำรายการทุกประเภท จนกว่าเจ้าของบัญชีจะมาติดต่อทำรายการกับธนาคารด้วยตนเอง
  6. ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตร Tisco Debit (ใบแรก) และกรณีบัตรหมดอายุ
  7. ยกเว้นค่าธรรมเนียมบัตร TISCO Debit รายปี 
  8. ยกเว้นค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี กรณีบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลา 24 เดือน และไม่มียอดเงินคงเหลือ
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2633 6000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  18 พ.ย. 64
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์