ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีออมทรัพย์ทั่วไป-ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)

  ดอกเบี้ย : 0.300 - 0.450 % (มี 8 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิ.ย. 66
  • 127,163
  จุดเด่น
  มีความสะดวกสบายคล่องตัว ฝากถอนได้ทุกวัน ไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนเงิน ทุกสาขาทั่วประเทศ ดอกเบี้ยเพิ่มพูนทุกวัน เงินเข้าบัญชีทุก ๆ สิ้นงวดบัญชี และยังสามารถใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อหรือค้ำประกันได้ด้วย

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีออมทรัพย์ทั่วไป
  จุดเด่น
  :
  มีความสะดวกสบายคล่องตัว ฝากถอนได้ทุกวัน ไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนเงิน ทุกสาขาทั่วประเทศ ดอกเบี้ยเพิ่มพูนทุกวัน เงินเข้าบัญชีทุก ๆ สิ้นงวดบัญชี และยังสามารถใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อหรือค้ำประกันได้ด้วย
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.300 %
  นิติบุคคลทั่วไป น้อยกว่า 50,000,000 บาท 0.400 %
  ตั้งแต่ 50,000,000 บาท 0.450 %
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ทุกจำนวน 0.300 %
  ราชการ น้อยกว่า 50,000,000 บาท 0.400 %
  ตั้งแต่ 50,000,000 บาท 0.450 %
  รัฐวิสาหกิจ น้อยกว่า 50,000,000 บาท 0.400 %
  ตั้งแต่ 50,000,000 บาท 0.450 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าใช้บัญชีเงินฝากเป็นหลักประกัน หรือใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเงินให้สินเชื่อ

  • อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร 0.30% ต่อปี 
  • อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้านิติบุคคลทั่วไป ราชการ รัฐวิสาหกิจ 0.40% ต่อปี 
  • อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าประเภทอื่น โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากธนาคาร
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. คำนวณดอกเบี้ยทุกวันโดยจ่ายดอกเบี้ย ณ เดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี
  2. ฝาก ถอน โอน ชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ K PLUS, K-Cyber, ตู้เอทีเอ็ม และธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา
   - ถอนเงินต่างสาขาได้สูงสุด 2,000,000 บาท โดยใช้สมุดคู่ฝากและบัตรประชาชน
   - ถอนเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็มได้สูงสุดวันละ 200,000 บาท
  3. ใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อได้
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-888-8888
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  6 มิ.ย. 66
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์