ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ttb cash concentration account ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB)

  ดอกเบี้ย : 0.150 - 0.350 % (มี 15 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธ.ค. 65
  • 11,291
  จุดเด่น
  เงินฝากออมทรัพย์ ttb cash concentration account มีทั้งประเภทมีสมุดคู่ฝาก และประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 500 บาท พร้อมรับดอกเบี้ยสูง

  รายละเอียดบัญชี

  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ttb cash concentration account
  จุดเด่น
  :
  เงินฝากออมทรัพย์ ttb cash concentration account มีทั้งประเภทมีสมุดคู่ฝาก และประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 500 บาท พร้อมรับดอกเบี้ยสูง
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  500 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนดระยะเวลาฝาก
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 35,000,000 บาท 0.150 %
  ตั้งแต่ 35,000,001 ถึง 100,000,000 บาท 0.250 %
  มากกว่า 100,000,000 บาท 0.350 %
  นิติบุคคลทั่วไป ไม่เกิน 35,000,000 บาท 0.150 %
  ตั้งแต่ 35,000,001 ถึง 100,000,000 บาท 0.250 %
  มากกว่า 100,000,000 บาท 0.350 %
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ไม่เกิน 35,000,000 บาท 0.150 %
  ตั้งแต่ 35,000,001 ถึง 100,000,000 บาท 0.250 %
  มากกว่า 100,000,000 บาท 0.350 %
  ราชการ ไม่เกิน 35,000,000 บาท 0.150 %
  ตั้งแต่ 35,000,001 ถึง 100,000,000 บาท 0.250 %
  มากกว่า 100,000,000 บาท 0.350 %
  รัฐวิสาหกิจ ไม่เกิน 35,000,000 บาท 0.150 %
  ตั้งแต่ 35,000,001 ถึง 100,000,000 บาท 0.250 %
  มากกว่า 100,000,000 บาท 0.350 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ไม่กำหนด
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เปิดบัญชีครั้งแรกตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
  2. เงินฝากออมทรัพย์ ttb cash concentration account มี 2 ประเภท คือ ประเภทมีสมุดคู่ฝากและประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก สำหรับประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก ผู้ฝากเงินจะได้รับ Statement เป็นรายเดือน เพื่อใช้เป็นหลักฐานแทน
  3. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม สำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับรายได้ดอกเบี้ย ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1428
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  15 ธ.ค. 65
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์