ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Together

  ดอกเบี้ย : 0.500 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ย. 64
  • 2,887
  จุดเด่น
  • เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก 
  • ไม่กำหนดจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ
  • เปิดบัญชีได้ทุกวันภายในช่วงเวลาที่ธนาคารกำหนดผ่าน Kept Application เท่านั้น
  • บัญชี Together เป็นบัญชีคู่ฝากกับบัญชี Kept การทำรายการโอนเงินเข้า/ออก ผ่านบัญชี Kept เท่านั้น

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Together
  จุดเด่น
  :
  • เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก 
  • ไม่กำหนดจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ
  • เปิดบัญชีได้ทุกวันภายในช่วงเวลาที่ธนาคารกำหนดผ่าน Kept Application เท่านั้น
  • บัญชี Together เป็นบัญชีคู่ฝากกับบัญชี Kept การทำรายการโอนเงินเข้า/ออก ผ่านบัญชี Kept เท่านั้น
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.500 %
  หมายเหตุ
  :
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้ โดยการทำรายการผ่านฟังก์ชั่นการโอนเงินเข้า/ออก ของบัญชี Together
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 9 ก.ค. 64
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุระหว่าง 15 - 70 ปี และสามารถเปิดบัญชีได้สูงสุด 5 บัญชีเท่านั้น
  2. เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก และไม่มีจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
  3. เปิดบัญชีได้ทุกวันภายในช่วงเวลาที่ธนาคารกำหนดผ่าน Kept Application เท่านั้น
  4. บัญชี Together ถือเป็นบัญชีคู่ฝากกับบัญชี Kept การทำรายการโอนเงินเข้า/ออกจะผ่านบัญชี Kept เท่านั้น โดยการทำรายการผ่านฟังก์ชั่นโอนเงินเข้า/ออกของบัญชี Together
  5. ไม่สามารถนำบัญชี Together ไปใช้เป็นหลักประกันการชำระหนี้ หรือหลักประกันใดๆ กับบุคคลอื่นใด ไม่สามารถนำไปใช้กับบริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติได้ เว้นแต่ธนาคารจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
  6. อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
  7. ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน และจะจ่ายดอกเบี้ยเดือนละ 1 ครั้ง ทุกๆ วันที่ 28 ของแต่ละเดือน หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) ตามเงื่อนไขที่สรรพกรกำหนด
  8. การยกเลิกการใช้บริการ Kept Application ไม่เป็นเหตุในการปิดหรือยกเลิกบัญชี Together 
  9. การปิดบัญชี Together สามารถทำได้ตามเงื่อนไข และวิธีการที่ธนาคารกำหนด
  10. การเปิดบัญชี Together ผ่าน Kept Application ถือเป็นการเปิดบัญชีออนไลน์ที่ต้องผูกพันตามข้อกำหนด และเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการเปิดบัญชีเงินฝากผ่านช่องทาง Kept Application เท่าที่ไม่ขัดกับข้อกำหนด และเงื่อนไขการเปิดบัญชีนี้
  11. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านเงินฝาก รวมทั้งข้อกำหนด และเงื่อนไขนี้ตามความเหมาะสม กัยสภาวะทางเศรษฐกิจในแต่ละขณะ
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-296-6299
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  26 พ.ย. 64
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์