ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (Green Savings)-ไอซีบีซี ไทย (ICBC Thai)

  ดอกเบี้ย : 0.450 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิ.ย. 65
  • 287
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Green Savings เป็นบัญชีออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา 
  • ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (Green Savings)
  จุดเด่น
  :
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Green Savings เป็นบัญชีออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา 
  • ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.450 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

   

  *พนักงานธนาคาร และบริษัทในกลุ่มธนาคาร รับอัตราดอกเบี้ย 0.85% ต่อปี

  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 20 มิ.ย. 65
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก 
  2. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา เปิดบัญชีได้ท่านละ 2 บัญชี 
  3. ไม่รับฝากบัญชี "เพื่อ" "โดย" บัญชีคณะบุคคล และบัญชีร่วมทุกชนิด ("บัญชี "และ" "หรือ")
  4. ไม่กำหนดจำนวนเงินฝากบขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 
  5. กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันมากกว่า 12 เดือน และมียอดเงินคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 1,000 บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี 
  6. ลูกค้าต้องสมัครใช้บริการบัตรเดบิต เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงการเป็นเจ้าของบัญชีสำหรับการทำธุรกรรมที่สาขาธนาคาร
  7. พนักงานธนาคาร และบริษัทลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ได้รับยกเว้นเงื่อนไขตามข้อ 5
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2629-5588
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  17 มิ.ย. 65
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์