ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ CIMB Thai AirAsia Savers-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)

  ดอกเบี้ย : 0.200 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 19 พ.ย. 64
  • 10,683
  จุดเด่น
  • บริการเงินฝากทางเลือกใหม่จากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ที่ให้ความคล่องตัว และผลตอบแทนดอกเบี้ยในอัตราสูง 
  • พร้อมให้คุณสนุกกับการเดินทางไปกับสายการบินแอร์เอเชีย หรือแลกรับของกำนัลผ่านการสะสมคะแนนจาก Air Asia BIG Loyalty Programme 

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ CIMB Thai AirAsia Savers
  จุดเด่น
  :
  • บริการเงินฝากทางเลือกใหม่จากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ที่ให้ความคล่องตัว และผลตอบแทนดอกเบี้ยในอัตราสูง 
  • พร้อมให้คุณสนุกกับการเดินทางไปกับสายการบินแอร์เอเชีย หรือแลกรับของกำนัลผ่านการสะสมคะแนนจาก Air Asia BIG Loyalty Programme 
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (อายุ 7 ปีขึ้นไป ณ วันเปิดบัญชี โดยเปิดได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 500 บาท 0.200 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  รายละเอียดการแลกของกำนัล อายุคะแนน ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับคะแนน BIG Points ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ AirAsia BIG Loyalty Programme กำหนด

  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  n/a
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 15 ก.พ. 56
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ และมีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี โดยสามารถเปิดได้คนละหนึ่งบัญชีเท่านั้น
  2. ประเภทบัญชีเป็นบัญชีเดี่ยวเท่านั้น (ไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมทุกประเภท ("เพื่อ","โดย","และ","หรือ") และบัญชีประเภทคณะบุคคล)
  3. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
  4. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน โดยระบบจะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากทุกวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จ่ายดอกเบี้ย ในกรณียอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 500 บาท
  5. บัญชีที่มียอดเงินคงเหลือเฉลี่ยในแต่ละไตรมาส ทุกๆ 5,000 บาท จะได้รับคะแนนสะสม BIG Points 50 คะแนน (ซึ่งคำนวณเป็นผลตอบแทนเพิ่มขึ้นประมาณ 0.8% ต่อปี ไม่รวมอัตราดอกเบี้ยปกติที่ได้รับ) ส่วนเกินของยอด 5,000 บาท ไม่นำมาคำนวณ สูงสุดไม่เกิน 999,999 คะแนนในแต่ละไตรมาส ทั้งนี้จำกัดเฉพาะผู้ที่ใช้บริการ CIMB Clicks Internet Banking และสมัครสมาชิก BIG Card แล้วเท่านั้น โดยลูกค้าจะต้องระบุหมายเลขสมาชิก BIG Shot ID ในระบบ CIMB Clicks Internet Banking ภายในวันสิ้นสุดไตรมาส
  6. ลูกค้าสามารถสมัครใช้บริการ CIMB Clicks Internet Banking และบริการเครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติ ATM ของธนาคาร หรือถอนเงินสดที่เคาน์เตอร์สาขาเพื่อใช้เป็นช่องทางในการทำของธนาคารธุรกรรมทางการเงินและรับสิทธิประโยชน์ในการรับคะแนนสะสม BIG Points ตามโปรแกรมทางการตลาด
  7. การแลกของรางวัล อายุคะแนน และข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับคะแนนสะสม BIG Points ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ AirAsia BIG Loyalty Programme
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2626 7777
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  19 พ.ย. 64
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์