ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ CIMB Preferred Account-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)

  ดอกเบี้ย : 0.250 - 1.400 % (มี 4 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 2 พ.ค. 66
  • 20,902
  จุดเด่น
  • เงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง พร้อมรับดอกเบี้ยรายเดือน
  • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก CIMB Preferred เท่านั้น

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ CIMB Preferred Account
  จุดเด่น
  :
  • เงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง พร้อมรับดอกเบี้ยรายเดือน
  • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก CIMB Preferred เท่านั้น
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และเป็นสมาชิก CIMB Preferred ของธนาคาร)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  100,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 100,000 บาท 0.250 %
  ตั้งแต่ 100,001 ถึง 30,000,000 บาท 1.400 %
  ตั้งแต่ 30,000,001 ถึง 500,000,000 บาท 0.450 %
  มากกว่า 500,000,000 บาท 0.250 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
   
  รายละเอียดดอกเบี้ย 
  • ยอดเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 100,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี
  • ยอดเงินมากกว่า 100,000 บาท ถึง 30 ล้านบาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.40% ต่อปี 
  • ยอดเงินมากกว่า 30 ล้านบาท ถึง 500 ล้านบาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.45% ต่อปี 
  • ยอดเงินมากกว่า 500 ล้านบาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี 
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เฉพาะประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และเป็นลูกค้า CIMB Preferred หรือ CIMB Private Banking ของธนาคาร หรือสมัครเป็นสมาชิก CIMB Preferred หรือ CIMB Private Banking ในวันและเวลาเดียวกันกับการขอเปิดบัญชี
  2. จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน ณ วันที่ทำการสุดท้ายของเดือน
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2626 7777
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  2 พ.ค. 66
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์