ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สปีด ดี ซีไอเอ็มบี ไทย-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)

  ดอกเบี้ย : 0.200 - 0.800 % (มี 3 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธ.ค. 64
  • 1,401
  จุดเด่น
  เป็นบัญชีประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก ที่ธนาคารใช้สำหรับเปลี่ยนประเภทบัญชี สำหรับกรณีที่ลูกค้าไม่ได้คงสถานะทางการเงินตามธนาคารกำหนด

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สปีด ดี ซีไอเอ็มบี ไทย
  จุดเด่น
  :
  เป็นบัญชีประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก ที่ธนาคารใช้สำหรับเปลี่ยนประเภทบัญชี สำหรับกรณีที่ลูกค้าไม่ได้คงสถานะทางการเงินตามธนาคารกำหนด
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 3,000,000 บาท 0.800 %
  ตั้งแต่ 3,000,000 ถึง 500,000,000 บาท 0.500 %
  มากกว่า 500,000,000 บาท 0.200 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน โดยจ่าย ณ วันสิ้นเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  n/a
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  • ลูกค้าผู้เปิดบัญชีต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี
  • ลูกค้าต้องมี E-mail address และสมัครใช้บริการแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking เพื่อใช้ทำธุรกรรมทางการเงิน
  • ธนาคารจะจัดส่ง e-Statement ให้กับลูกค้าทุกสิ้นเดือน ตาม E-mail address ที่แจ้งไว้กับธนาคาร
  • ผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สปีดดี ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นบัญชีที่ธนาคารใช้สำหรับเปลี่ยนประเภทบัญชี สำหรับกรณีลูกค้าไม่ได้คงสถานะการเงินตามธนาคารกำหนด ดังนั้นลูกค้าไม่สามารถขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สปีดดี ซีไอเอ็มบี ไทยได้
  • ลูกค้าไม่สามารถขอบัตรเดบิตเพื่อใช้ทำธุรกรรมต่างๆ ได้
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2626 7777
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  -
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์