ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-ทิสโก้ (TISCO)

  ดอกเบี้ย : 0.250 % (มี 5 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธ.ค. 65
  • 7,624
  จุดเด่น

  สภาพคล่องสูง ฝากถอนได้ไม่มีกำหนด และคำนวณดอกเบี้ยตามยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
  จุดเด่น
  :

  สภาพคล่องสูง ฝากถอนได้ไม่มีกำหนด และคำนวณดอกเบี้ยตามยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน

  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.250 %
  นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 0.250 %
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ทุกจำนวน 0.250 %
  ราชการ ทุกจำนวน 0.250 %
  รัฐวิสาหกิจ ทุกจำนวน 0.250 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  1. ผู้ฝากบุคคลธรรมดา จะรวมถึงมูลนิธิ สมาคมและสถาบันที่ไม่แสวงหากำไร
  2. ผู้ฝากนิติบุคคลทั่วไป จะรวมถึง หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐ สหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ผู้เปิดบัญชีจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา, มูลนิธิ, นิติบุคคลทั่วไป, หรือกองทุน
  2. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
  3. กรณีบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลา 24 เดือนติดต่อกัน และมียอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท ธนาคารจะเรียกเก็บค่ารักษาบัญชี 50 บาทต่อเดือน
  4. กรณีบัญชีออมทรัพย์ ที่มียอดเงินเฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 0 บาท และบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะปิดบัญชีเงินฝากของลูกค้าทันที โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่ประการใด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2633 6000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  15 ธ.ค. 65
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์