• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ แบงค์ออฟไชน่า (Bank of China)

  ดอกเบี้ย : 0.125 - 0.250 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 22 ต.ค. 63
  • 7,428
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สามารถรับสกุลเงินบาทไทย ดอลลาร์สหรัฐ เงินหยวน และอื่นๆ โอนเงิน หรือรับเงินโอนจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เปิดกับธนาคารแห่งประเทศจีน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลอื่นได้

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
  จุดเด่น
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สามารถรับสกุลเงินบาทไทย ดอลลาร์สหรัฐ เงินหยวน และอื่นๆ โอนเงิน หรือรับเงินโอนจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เปิดกับธนาคารแห่งประเทศจีน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลอื่นได้
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (ที่มีบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง), นิติบุคคลทั่วไป, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.250 %
  นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 0.125 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (วันที่ 15 มิ.ย. และวันที่ 15 ธ.ค. ของทุกปี)
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ไม่กำหนด
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. กรณีที่จะทำรายการที่มีจำนวนเงินมากกว่า 200 ล้านบาท หรือเงินดอลลาร์สหรัฐ/เงินหยวน มูลค่าเทียบเท่า 200 ล้านบาท ต้องมีการนัดหมายล่วงหน้ากับทางธนาคาร
  2. กรณีที่ลูกค้าฝากเงินเข้าบัญชี โดยมีจำนวนเงินตรงกับเงื่อนไขที่ทางหน่วยงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย (ปปง.) ระบุไว้นั้น จำเป็นจะต้องกรอกแบบฟอร์มที่ทางธนาคารกำหนดสำหรับรายงานที่มาของเงินเพื่อแจ้งต่อ ปปง. ให้รับทราบ
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2679-5566
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  22 ต.ค. 63
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์