• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ e-Savings-ธนาคารกรุงเทพ (BBL)

  ดอกเบี้ย : 0.250 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 11 ม.ค. 64
  • 4,781
  จุดเด่น
  • เปิดบัญชีได้ทุกที่ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ
  • ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำรายการข้ามเขต
  • ทำธุรกรรมได้สะดวกสบายผ่านช่องทางดิจิทัล และสาขาธนาคารได้โดยไม่ต้องใช้สมุดคู่ฝาก

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ e-Savings
  จุดเด่น
  :
  • เปิดบัญชีได้ทุกที่ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ
  • ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำรายการข้ามเขต
  • ทำธุรกรรมได้สะดวกสบายผ่านช่องทางดิจิทัล และสาขาธนาคารได้โดยไม่ต้องใช้สมุดคู่ฝาก
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.250 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (ทุกปลายเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี)
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
  2. เปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. - 22.00 น.
  3. เปิดบัญชีได้ 1 บัญชีต่อลูกค้า 1 ราย และในนามบุคคลเดียวเท่านั้น
  4. ไม่มีจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
  5. ฝากเงินได้ทุกสาขาธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ แต่ไม่สามารถถอนเงินผ่านสาขาของธนาคารได้
  6. สามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัล โดยจำนวนเงิน และค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมเป็นไปตามเงื่อนไขของช่องทางบริการ
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1333
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  11 ม.ค. 64
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์