ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (Gold Savings)-ไอซีบีซี ไทย (ICBC Thai)

  ดอกเบี้ย : 0.350 - 1.000 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ย. 64
  • 18,027
  จุดเด่น
  • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ICBC (Thai) Gold Savings เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ Hi-Speed 
  • ให้บริการเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา 
  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (Gold Savings)
  จุดเด่น
  :
  • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ICBC (Thai) Gold Savings เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ Hi-Speed 
  • ให้บริการเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา 
  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  10,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 10,000,000 บาท 1.000 %
  ตั้งแต่ 10,000,000 บาท 0.350 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  รายละเอียดดอกเบี้ย

  • สำหรับวงเงินฝากส่วนที่ไม่เกิน 10,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี
  • สำหรับวงเงินฝากส่วนที่เกิน 10,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อปี
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. รับฝากเฉพาะลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมทุกประเภท และบัญชีคณะบุคคล
  2. เปิดบัญชีได้ท่านละ 1 บัญชีเท่านั้น
  3. สามารถใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อกับธนาคาร
  4. จะได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับดอกเบี้ยเงินฝากไม่เกิน 20,000 บาท
  5. หากดอกเบี้ยเงินฝากรวมกันตลอดปีภาษีเกิน 20,000 บาท จะต้องเสียภาษีในอัตรา 15% ต่อปีทั้งจำนวน
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2629-5588
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  18 พ.ย. 64
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์