ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ-ทิสโก้ (TISCO)

  ดอกเบี้ย : 0.250 - 0.500 % (มี 8 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธ.ค. 65
  • 9,395
  จุดเด่น
  เป็นบัญชีที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป และสามารถเบิกถอนได้สูงสุดถึงวันละ 200,000 บาท

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
  จุดเด่น
  :
  เป็นบัญชีที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป และสามารถเบิกถอนได้สูงสุดถึงวันละ 200,000 บาท
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  20,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 100,000 บาท 0.250 %
  ตั้งแต่ 100,001 ถึง 1,000,000 บาท 0.250 %
  ตั้งแต่ 1,000,001 ถึง 10,000,000 บาท 0.500 %
  มากกว่า 10,000,000 บาท 0.250 %
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ไม่เกิน 100,000 บาท 0.250 %
  ตั้งแต่ 100,001 ถึง 1,000,000 บาท 0.250 %
  ตั้งแต่ 1,000,001 ถึง 10,000,000 บาท 0.300 %
  มากกว่า 10,000,000 บาท 0.250 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

   

  รายละเอียดดอกเบี้ย


  อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา

  • วงเงินฝากไม่เกิน 100,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี
  • วงเงินฝากมากกว่า 100,000 เเต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี
  • วงเงินฝากมากกว่า 1,000,000 เเต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี
  • วงเงินฝากมากกว่า 10,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี

  อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้านิติบุคคลไม่เเสวงหากำไร

  • วงเงินฝากไม่เกิน 100,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี
  • วงเงินฝากมากกว่า 100,000 เเต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี
  • วงเงินฝากมากกว่า 1,000,000 เเต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.30% ต่อปี
  • วงเงินฝากมากกว่า 10,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี 
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง แต่ไม่สามารถเบิกถอนหรือโอนเงินออกจากบัญชีจนทำให้ยอดคงเหลือต่ำกว่า 500 บาทได้ในระยะเวลา 6 เดือน นับจากเดือนที่เปิดบัญชี
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. คุณสมบัติผู้เปิดบัญชี ต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  2. สามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ได้เพียงคนละ 1 บัญชี
  3. หากยอดเงินฝากเฉลี่ยในบัญชีต่ำกว่า 20,000 บาทต่อเดือน จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชีเดือนละ 100 บาท
  4. สามารถเบิกถอนได้สูงสุด วันละ 200,000 บาท
  5. ลูกค้าไม่สามารถเบิกถอนหรือโอนเงินออกจากบัญชีจนทำให้ยอดคงเหลือต่ำกว่า 500 บาท ได้ภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากเดือนที่เปิดบัญชี
  6. หากปิดบัญชีภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่เดือนที่เริ่มฝาก จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 500 บาท
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2633 6000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  16 ธ.ค. 65
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์