ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน-ธนาคารออมสิน (GSB)

  ดอกเบี้ย : 1.360 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 30 มี.ค. 66
  • 1,083
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน ฉลองออมสินก้าวสู่ปีที่ 111 รับดอกเบี้ยแบบขั้นบันได สูงสุด 5.99% ต่อปี*

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน
  จุดเด่น
  :
  บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน ฉลองออมสินก้าวสู่ปีที่ 111 รับดอกเบี้ยแบบขั้นบันได สูงสุด 5.99% ต่อปี*
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  10,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  11 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 1.360 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

   

  รายละเอียดดอกเบี้ย 

  • ระยะเวลาฝาก เดือนที่ 1 - 7 รับอัตราดอกเบี้ย 0.80% ต่อปี 
  • ระยะเวลาฝาก เดือนที่ 8 - 10 รับอัตราดอกเบี้ย 1.15% ต่อปี 
  • ระยะเวลาฝาก เดือนที่ 11 รับอัตราดอกเบี้ย 5.99% ต่อปี 
   *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.36% ต่อปี
   **เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.60% ต่อปี
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  • ถอนเงินเท่าใดก็ได้
  • ถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ 11 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก นับตั้งแต่วันที่ฝากจานวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 1 เม.ย. 66 ถึง 11 เม.ย. 66
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
  2. ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
  3. เมื่อฝากครบ 11 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก ธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้
  4. ไม่สามารถใช้สมุดฝากเงินประเภทเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน เล่มเดิมมาฝากเพิ่มได้
  5. บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามประกาศกรมสรรพากร
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1115
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  30 มี.ค. 66
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์