ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค-ธ.ก.ส. (BAAC)

  ดอกเบี้ย : 0.150 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ย. 64
  • 257,797
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 
  • ดอกเบี้ยเงินฝากจะคำนวณจากยอดคงเหลือเป็นรายวันโดยไม่เสียภาษีเงินได้ 
  • ผู้ฝากมีโอกาสถูกรางวัลชิงโชค อาทิ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ทองคำ โทรทัศน์ ตู้เย็น วิทยุ เป็นต้น

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค
  จุดเด่น
  :
  • บัญชีเงินฝากประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 
  • ดอกเบี้ยเงินฝากจะคำนวณจากยอดคงเหลือเป็นรายวันโดยไม่เสียภาษีเงินได้ 
  • ผู้ฝากมีโอกาสถูกรางวัลชิงโชค อาทิ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ทองคำ โทรทัศน์ ตู้เย็น วิทยุ เป็นต้น
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป หรือกลุ่มบุคคล เช่น กลุ่มแม่บ้าน รัฐวิสาหกิจชุมชน), นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร (เช่น วัด มูลนิธิ), ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  50 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.150 %
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ทุกจำนวน 0.150 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  ธนาคารกำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 โดยลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ 0.15 และส่วนต่างร้อยละ 0.35 ธนาคารนำไปจัดหาของรางวัลพื่อการจับรางวัล

   

   

  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ ได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  เงื่อนไขการได้รับสิทธิ์ชิงรางวัลระดับจังหวัด
  1. เงินฝากคงเหลือทุก 2,000 บาท ติดต่อกัน 3 เดือน จะได้รับสิทธิ์ในการชิงรางวัล 1 สิทธิ์ โดยกำหนดวันตัดยอดเพื่อจับรางวัลเป็น 2 ช่วง และกำหนดวันที่ในการจับรางวัล พร้อมกันทั่วประเทศ ดังนี้
   - ช่วงที่ 1 ตัดยอดเงินฝากวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี จับรางวัล วันที่ 5 สิงหาคม ของทุกปี
   - ช่วงที่ 2 ตัดยอดเงินฝากวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี จับรางวัลวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
  เงื่อนไขการได้รับสิทธิ์ชิงรางวัลระดับประเทศ 
  1. เงินฝากคงเหลือในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ทุกๆ 10,000 บาท ติดต่อกัน 7 เดือน จะได้รับสิทธิ์ชิงรางวัล จำนวน 1 สิทธิ์ ฝากต่อเนื่อง 10 เดือน จะได้รับสิทธิ์ชิงรางวัลจำนวน 2 สิทธิ์ (เพิ่มขึ้นอีก 1 สิทธิ์)
  2. ระยะเวลา 1 มกราคม - 30 พฤศจิกายน ของทุกปี
  3. จับรางวัลในเดือนธันวาคม ของทุกปี
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02 555 0555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  17 พ.ย. 64
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์