ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบี บิส แอคเคาน์ (UOB Biz Account)-ธนาคารยูโอบี (UOB)

  ดอกเบี้ย : 0.150 - 0.500 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธ.ค. 65
  • 6,640
  จุดเด่น

  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ได้รับดอกเบี้ยทุกเดือนและสามารถเปิดบัญชีได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ SME

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบี บิส แอคเคาน์ (UOB Biz Account)
  จุดเด่น
  :

  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ได้รับดอกเบี้ยทุกเดือนและสามารถเปิดบัญชีได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ SME

  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (อายุขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 15 ปีบริบูรณ์), นิติบุคคลทั่วไป (นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ SME)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  2,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.500 %
  นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 0.150 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  กำหนดยอดเงินฝากโดยเฉลี่ยต่อเดือน ตั้งแต่ 400,000 บาท ขึ้นไป หากไม่ตรงตามเงื่อนไข มีค่าธรรมเนียม 700 บาทต่อเดือน
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2285 1555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  22 ธ.ค. 65
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์