ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • โครงการเงินฝากเกษียณมั่งคั่ง 2565 (4 ปี)-ธ.ก.ส. (BAAC)

  ดอกเบี้ย : 2.500 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 3 ต.ค. 65
  • 3,630
  จุดเด่น
  • สร้างความมั่นคงในวัยเกษียณ ด้วยบัญชีเงินฝากง่ายๆ 
  • ได้รับดอกเบี้ยทุกเดือน (อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได)

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  โครงการเงินฝากเกษียณมั่งคั่ง 2565 (4 ปี)
  จุดเด่น
  :
  • สร้างความมั่นคงในวัยเกษียณ ด้วยบัญชีเงินฝากง่ายๆ 
  • ได้รับดอกเบี้ยทุกเดือน (อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได)
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  100,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  4 ปี
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา
  (อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป)
  ทุกจำนวน 2.500 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

   

  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้งโครงการร้อยละ 2.50 ต่อปี แบ่งเป็น 4 ช่วง ดังนี้

  • ช่วงที่ 1 ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2566 รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อปี
  • ช่วงที่ 2 ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี
  • ช่วงที่ 3 ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ต่อปี
  • ช่วงที่ 4 ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569 รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.75 ต่อปี
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  การถอนต้นเงินฝากบางส่วนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนด ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมการถอนต้นเงินฝากในอัตราร้อยละ 1 ของต้นเงินที่ถอน ไม่ต่ำกว่าครั้งละ 500 บาท

  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 27 ก.ย. 65 ถึง 31 ต.ค. 65
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ธนาคารรับฝากสำหรับผู้ฝากเงิน ดังนี้ 
   - ผู้ฝากที่มีบัญชีเงินฝากโครงการเงินฝากเกษียณมั่งคั่ง 2561 (4 ปี) รหัสโครงการ 9661 ที่ครบกำหนด และต้องเป็น

   ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (ท.ร.14)
   - ข้าราชการ พนักงานองค์การของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกษียณอายุ หรือเกษียณอายุก่อนกำหนดในปี 2565
   - บุคคลธรรมดา ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป และมีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (ท.ร.14)

  2. ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 

  3. การถอนเงินฝาก ต้องมียอดเงินคงเหลือไม่น้อยกว่า 100,000 บาท กรณียอดเงินคงเหลือน้อยกว่า 100,000 บาท บัญชี ดังกล่าวจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ หรือหากเงินฝากในบัญชีน้อยกว่า 10,000 บาท จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศ อัตราดอกเบี้ยของธนาคาร

  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2555-0555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  3 ต.ค. 65
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์