ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล บียู แม็กซ์ (B-You Max Digital Savings)-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)

  ดอกเบี้ย : 0.250 - 6.000 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 22 พ.ค. 66
  • 1,713
  จุดเด่น
  • เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่เป็นลูกค้าใหม่ (New CIF) เท่านั้น
  • เปิดบัญชีผ่าน LHB you (Mobile Application ของธนาคาร) 
  • รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 6.00% ต่อปี 

   

  รายละเอียดบัญชี

  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล บียู แม็กซ์ (B-You Max Digital Savings)
  จุดเด่น
  :
  • เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่เป็นลูกค้าใหม่ (New CIF) เท่านั้น
  • เปิดบัญชีผ่าน LHB you (Mobile Application ของธนาคาร) 
  • รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 6.00% ต่อปี 

   

  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  2,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 10,000 บาท 6.000 %
  ตั้งแต่ 10,001 ถึง 100,000,000 บาท 0.250 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

   

  ระยะเวลาการรับเปิดบัญชี ตั้งเเต่ 22 กุมภาพันธ์ - 31 สิงหาคม 2566 หรือจนกว่ายอดเงินฝากรวมทั้งเเคมเปญครบ 400 ล้านบาท

   

  รายละเอียดดอกเบี้ย

  • ยอดเงินฝากไม่เกิน 10,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 6.00% ต่อปี
  • ยอดเงินฝากส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :

  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (ทุกสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคม)

  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 22 ก.พ. 66 ถึง 31 ส.ค. 66
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย และมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่ไม่เคยมีผลิตภัณฑ์ใดๆ กับทางธนาคารมาก่อน (ลูกค้าใหม่ / New CIF)
  2. เปิดบัญชีในนามบุคคลธรรมดา (ไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมได้)
  3. ลูกค้า 1 ราย สามารถเปิดได้ 1 บัญชี และต้องสมัครผ่าน LHB You (Mobile Banking Application) เท่านั้น
  4. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 2,000 บาท และต้องนำฝากเงินภายใน 2 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี หากไม่มียอดเงินฝาก ตามที่ธนาคารกำหนด บัญชีนี้จะไม่สามารถทำธุรกรรมใดๆ ได้
  5. กำหนดเงินคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 2,000 บาท
  6. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง โดยจ่ายทุกสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคม ดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เงื่อนไขเป็นไปตามกรมสรรพากรกำหนด
  7. ไม่สามารถทำรายการ ถอนเงิน/โอนเงิน จนทำให้ยอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 2,000 บาทได้ยกเว้น กรณีการทำรายการ ถอนเงินเพื่อขอปิดบัญชีเท่านั
  8. หากยอดคงเหลือบัญชีเป็นศูนย์บาท นับจากวันที่เปิดบัญชีเป็นระยะเวลา 30 วัน ธนาคารจะดำเนินการปิดบัญชีอัตโนมัติ
  9. สามารถใช้ร่วมกับบัตรเดบิต ทุกประเภทได้ (ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี และแรกเข้า)
  10. มีเบอร์โทรศัพท์และ E-Mail Address ในการสมัครเพื่อรับอีเมลแจ้งเตือน
  11. สามารถเรียกดู Statement ผ่าน LHB You (Mobile Banking Application) ได้
  12. สามารถปิดบัญชีเงินฝากผ่านช่องทาง M Choice หรือ ผ่านสาขาของธนาคาร
  13. กรณีปิดบัญชีที่สาขาของธนาคาร ต้องโอนเงินเข้าบัญชีชื่อเดียวกันกับบัญชีที่ปิดเท่านั้น
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2359 0000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  22 พ.ค. 66
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์