ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไดมอนด์-ทิสโก้ (TISCO)

  ดอกเบี้ย : 0.250 - 0.800 % (มี 10 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธ.ค. 65
  • 32,841
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป โดยให้ดอกเบี้ยสูง และสามารถถอนได้ไม่จำกัด

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไดมอนด์
  จุดเด่น
  :
  บัญชีเงินฝากที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป โดยให้ดอกเบี้ยสูง และสามารถถอนได้ไม่จำกัด
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป (เฉพาะผู้มีถิ่นฐานในประเทศไทยเท่านั้น), นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร (มูลนิธิ), ราชการ, รัฐวิสาหกิจ
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 20,000,000 บาท 0.800 %
  มากกว่า 20,000,000 บาท 0.250 %
  นิติบุคคลทั่วไป ไม่เกิน 20,000,000 บาท 0.300 %
  มากกว่า 20,000,000 บาท 0.250 %
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร
  (มูลนิธิ)
  ไม่เกิน 20,000,000 บาท 0.400 %
  มากกว่า 20,000,000 บาท 0.250 %
  ราชการ ไม่เกิน 20,000,000 บาท 0.300 %
  มากกว่า 20,000,000 บาท 0.250 %
  รัฐวิสาหกิจ ไม่เกิน 20,000,000 บาท 0.300 %
  มากกว่า 20,000,000 บาท 0.250 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

   

  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย :

  • ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยสำหรับวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท หมายถึง อัตราดอกเบี้ยสำหรับวงเงิน 20 ล้านบาทแรก
  • ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยมากกว่า 20 ล้านบาท หมายถึง อัตราดอกเบี้ยสำหรับวงเงินส่วนที่เกิน 20 ล้านบาทขึ้นไป
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง แต่ไม่สามารถเบิกถอนหรือโอนเงินออกจากบัญชีจนทำให้ยอดคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท ได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากเดือนที่เปิดบัญชี
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. คุณสมบัติผู้เปิดบัญชี เป็นบุคคลธรรมดา มูลนิธิ หรือนิติบุคคล (เฉพาะผู้มีถิ่นฐานในประเทศไทย)
  2. สามารถเปิดได้คนละ 1 บัญชี และไม่สามารถเปิดเป็นบัญชีร่วมได้
  3. หากยอดเงินฝากเฉลี่ยในบัญชีต่ำกว่า 1,000,000 บาทจะต้องเสียค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีเดือนละ 200 บาท
  4. การปิดบัญชีภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่เดือนที่เริ่มฝาก จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
  5. ลูกค้าจะไม่สามารถเบิกถอนหรือโอนเงินออกจากบัญชีจนทำให้ยอดคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท ได้ภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากเดือนที่เปิดบัญชี
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2633 6000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  15 ธ.ค. 65
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์