ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์บลูไดมอนด์-ทิสโก้ (TISCO)

  ดอกเบี้ย : 0.250 - 0.900 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิ.ย. 65
  • 11,784
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์บลูไดมอนด์ เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และมีถิ่นฐานในประเทศไทยเท่านั้น ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์บลูไดมอนด์
  จุดเด่น
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์บลูไดมอนด์ เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และมีถิ่นฐานในประเทศไทยเท่านั้น ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 40,000,000 บาท 0.900 %
  มากกว่า 40,000,000 บาท 0.250 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่


  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย

  • สำหรับวงเงิน 40 ล้านบาทแรก รับอัตราดอกเบี้ย 0.90% ต่อปี
  • สำหรับวงเงินส่วนที่เกิน 40 ล้านบาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 23 ก.พ. 58
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ผู้เปิดบัญชีต้องเป็นบุคคลธรรมดา และมีถิ่นฐานในประเทศไทยเท่านั้น
  2. ลูกค้าสามารถมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บลูไดมอนด์ ได้เพียงคนละ 1 บัญชี และธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปิดเป็นบัญชีร่วม
  3. จำนวนเงินในการเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000,000 บาท
  4. ผู้ฝากจะต้องมีบัญชีประเภทกระแสรายวันกับธนาคาร และสมัครใช้บริการคำสั่งขอให้ธนาคารหัก และ/หรือ โอนเงินระหว่างบัญชีประเภทกระแสรายวัน และบัญชีออมทรัพย์บลูไดมอนด์
  5. ผู้ฝากไม่สามารถปิดบัญชีประเภทกระแสรายวันที่เป็นบัญชีคู่โอนกับบัญชีออมทรัพย์บลูไดมอนด์ได้ ในระหว่างที่บัญชีออมทรัพย์บลูไดมอนด์ยังคงเปิดอยู่ และไม่สามารถยกเลิกการใช้บริการคำสั่งขอให้ธนาคารหัก และ/หรือ โอนเงินระหว่างบัญชีประเภทกระแสรายวัน และบัญชีออมทรัพย์บลูไดมอนด์ได้
  6. หากยอดเงินฝากเฉลี่ยในบัญชีต่ำกว่า 1,000,000 บาทต่อเดือน ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามประกาศของธนาคาร
  7. การปิดบัญชีภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่เดือนที่เริ่มฝาก ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามประกาศของธนาคาร
  8. ผู้ฝากจะไม่สามารถเบิกถอนหรือโอนเงินออกจากบัญชีจนทำให้ยอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท ได้ภายในระยะเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่เดือนที่ฝากเงินเข้าบัญชีครั้งแรก
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2633 6000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  1 มิ.ย. 65
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์