• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษจัมโบ้ (Jumbo Special Savings) แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)

  ดอกเบี้ย : 0.150 - 0.250 % (มี 4 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.พ. 63
  • 6,814
  จุดเด่น

  บัญชีออมทรัพย์พิเศษจัมโบ้เป็นบัญชีที่ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป

  *ธนาคารฯ งดให้บริการเปิดบัญชีใหม่ สำหรับลูกค้านิติบุคคลทั่วไป แบะนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค.63 เป็นต้นไป

  รายละเอียดบัญชี

  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษจัมโบ้ (Jumbo Special Savings)
  จุดเด่น
  :

  บัญชีออมทรัพย์พิเศษจัมโบ้เป็นบัญชีที่ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป

  *ธนาคารฯ งดให้บริการเปิดบัญชีใหม่ สำหรับลูกค้านิติบุคคลทั่วไป แบะนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค.63 เป็นต้นไป

  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  50,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 50,000 ถึง 9,999,999 บาท 0.250 %
  ตั้งแต่ 10,000,000 บาท 0.250 %
  นิติบุคคลทั่วไป ตั้งแต่ 10,000,000 บาท 0.150 %
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ตั้งแต่ 10,000,000 บาท 0.150 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
  2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท และมียอดเงินคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวันทำการไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท
  3. สามารถเบิกถอนได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อเดือน ถอนครั้งต่อไปเสียค่าธรรมเนียม ครั้งละ 500 บาท
  4. สามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษจัมโบ้ได้เพียงคนละ 1 บัญชีเท่านั้น
  5. กรณีปิดบัญชีก่อนระยะเวลา 6 เดือน เสียค่าธรรมเนียม 100 บาท
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2359 0000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  26 ก.พ. 63
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์