ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าพิเศษ-ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)

  ดอกเบี้ย : 0.400 - 1.150 % (มี 3 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิ.ย. 65
  • 11,755
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง
  • คิดดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดตามจำนวนเงินฝากที่เพิ่มขึ้น
  • จ่ายดอกเบี้ยแบบรายเดือน โดยคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจนถึงวันที่ 25 ของทุกเดือน และจะได้รับดอกเบี้ยในวันถัดไป
  • ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ให้บริการเปิดบัญชีเฉพาะผู้ฝากประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าพิเศษ
  จุดเด่น
  :
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง
  • คิดดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดตามจำนวนเงินฝากที่เพิ่มขึ้น
  • จ่ายดอกเบี้ยแบบรายเดือน โดยคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจนถึงวันที่ 25 ของทุกเดือน และจะได้รับดอกเบี้ยในวันถัดไป
  • ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ให้บริการเปิดบัญชีเฉพาะผู้ฝากประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  100,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 100,000 บาท 0.400 %
  ตั้งแต่ 100,000 ถึง 10,000,000 บาท 1.150 %
  มากกว่า 10,000,000 บาท 0.500 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  • สำหรับยอดเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 100,000 บาท ธนาคารคำนวณดอกเบี้ยให้ในอัตราร้อยละ 0.40 ต่อปี 
  • สำหรับยอดเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 10 ล้านบาท ธนาคารคำนวณดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.15 ต่อปี (ตั้งแต่บาทแรก) 
  • สำหรับยอดเงินฝากคงเหลือส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป ธนาคารคำนวณดอกเบี้ยให้ตามสัดส่วนจำนวนเงินฝากโดยแบ่งจำนวนเงินฝากออกเป็น 2 ส่วน คือ เงินฝากส่วนที่ไม่เกิน 10 ล้านบาทแรก ธนาคารคำนวณอัตราดอกเบี้ยให้ร้อยละ 1.15 ต่อปี (ตั้งแต่บาทแรก) สำหรับเงินฝากส่วนที่เกิน 10 ล้านบาท ธนาคารคำนวณดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อปี
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 2 ม.ค. 64
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ให้บริการเปิดบัญชีเฉพาะผู้ฝากประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  2. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท และธนาคารสงวนสิทธิ์ให้ผู้ฝาก 1 รายเปิดได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น
  3. สำหรับยอดเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 100,000 บาท ธนาคารคำนวณดอกเบี้ยให้ในอัตราร้อยละ 0.40 ต่อปี สำหรับยอดเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 10 ล้านบาท ธนาคารคำนวณดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.15 ต่อปี (ตั้งแต่บาทแรก) 
  4. สำหรับยอดเงินฝากคงเหลือส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป ธนาคารคำนวณดอกเบี้ยให้ตามสัดส่วนจำนวนเงินฝากโดยแบ่งจำนวนเงินฝากออกเป็น 2 ส่วน คือ เงินฝากส่วนที่ไม่เกิน 10 ล้านบาทแรก ธนาคารคำนวณอัตราดอกเบี้ยให้ร้อยละ 1.15 ต่อปี (ตั้งแต่บาทแรก) สำหรับเงินฝากส่วนที่เกิน 10 ล้านบาท ธนาคารคำนวณดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อปี
  5. ธนาคารกำหนดจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าพิเศษเป็นรายเดือน โดยคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจนถึงวันที่ 25 ของทุกเดือน ซึ่งผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยในวันถัดไป 
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-697-5454
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  24 มิ.ย. 65
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์