ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบีคอนวีเนี่ยน สำหรับบุคคลธรรมดา-ธนาคารยูโอบี (UOB)

  ดอกเบี้ย : 0.250 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 3 ต.ค. 65
  • 1,247
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากที่มีความสะดวก คล่องตัว โดยเมื่อมีการสั่งจ่ายเช็ค ธนาคารจะทำการโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์เข้ามาในบัญชีกระแสรายวันอัตโนมัติ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบีคอนวีเนี่ยน สำหรับบุคคลธรรมดา
  จุดเด่น
  :
  บัญชีเงินฝากที่มีความสะดวก คล่องตัว โดยเมื่อมีการสั่งจ่ายเช็ค ธนาคารจะทำการโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์เข้ามาในบัญชีกระแสรายวันอัตโนมัติ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.250 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 31 พ.ค. 65
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบีคอนวีเนี่ยน เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา สามารถเปิดบัญชีได้รายละ 1 บัญชีเท่านั้น
  2. ผู้ฝากต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เปิดบัญชี เท่านั้น
  3. บัญชีเงินฝากยูโอบีคอนวีเนี่ยน - บุคคลธรรมดา ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี และค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชีของบัญชีย่อย และยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปีของบัตร ATM/Debit บัตรหลักเพียงใบเดียวเท่านั้น
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2285 1555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  3 ต.ค. 65
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์