ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญขีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ-ธนาคารออมสิน (GSB)

  ดอกเบี้ย : 3.450 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิ.ย. 65
  • 2,180
  จุดเด่น
  สร้างความมั่นคงวัยเกษียณ ด้วยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ แบบดอกเบี้ย STEP UP รับดอกเบี้ยสูงแบบก้าวกระโดด สูงสุด 9% ต่อปี ยิ่งออมนาน ดอกเบี้ยยิ่งสูง

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญขีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ
  จุดเด่น
  :
  สร้างความมั่นคงวัยเกษียณ ด้วยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ แบบดอกเบี้ย STEP UP รับดอกเบี้ยสูงแบบก้าวกระโดด สูงสุด 9% ต่อปี ยิ่งออมนาน ดอกเบี้ยยิ่งสูง
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  100,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 100,000 ถึง 1,000,000 บาท 3.450 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  ลงทะเบียนจองสิทธิ์ฝากเงิน ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบวงเงินรับฝาก 7,000 ล้านบาท ผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคาร 2 ช่องทาง

  • เว็บไซต์ธนาคารออมสิน : www.gsb.or.th
  • Line Official : GSB Society

   

  รายละเอียดดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ย 1.00 % – 9.00 % ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.45 % ต่อปี)

  •   ปีที่   1        ร้อยละ  1.00  ต่อปี
  •   ปีที่   2        ร้อยละ  1.25  ต่อปี
  •   ปีที่   3        ร้อยละ  1.50  ต่อปี
  •   ปีที่   4        ร้อยละ  1.75  ต่อปี
  •   ปีที่   5        ร้อยละ  2.00  ต่อปี
  •   ปีที่   6        ร้อยละ  3.00  ต่อปี
  •   ปีที่   7        ร้อยละ  4.00  ต่อปี
  •   ปีที่   8        ร้อยละ  5.00  ต่อปี
  •   ปีที่   9        ร้อยละ  6.00  ต่อปี
  •   ปีที่   10      ร้อยละ  9.00  ต่อปี

  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 3.45 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 4.06 ต่อปี)

  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุกปี
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  • ถอนครั้งละเท่าใดก็ได้
  • ถอนก่อนฝากครบ 10 ปี จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 9 มิ.ย. 65
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรีบลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
  2. ผู้ฝากต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อ - สกุล ที่ตรงกับผู้ลงทะเบียนจองสิทธิ์ฝากเงิน และมีภาพหน้าจอแสดงผลการลงทะเบียนจองสิทธิ์ฝากเงินสำเร็จ
  3. เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น
  4. ไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ บัญชีร่วม บัญชีคณะบุคคล และบัญชีนิติบุคคล
  5. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท และรับฝากสูงสุดไม่เกินรายละ 1,000,000 บาท หากฝากเกินกว่า 1,000,000 บาท ธนาคารจะถอนเงินส่วนที่เกินคืนเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน
  6. ต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกไว้เป็นบัญชีคู่โอน
  7. จ่ายดอกเบี้ยทุกปี โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน
  8. เมื่อฝากครบ 10 ปี ธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1115
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  8 มิ.ย. 65
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์