• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษสวัสดิการแห่งรัฐ-ธนาคารออมสิน (GSB)

  ดอกเบี้ย : 3.000 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิ.ย. 62
  • 87,093
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นบัญชีเพื่อส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยมีเงินเก็บออมไว้ใช้จ่ายยามจำเป็น
  • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • ระยะเวลาฝาก 5 ปี โดยไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
  • ฝากแต่ละครั้งขั้นต่ำเพียง 100 บาท
  • สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษสวัสดิการแห่งรัฐ
  จุดเด่น
  :
  • บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นบัญชีเพื่อส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยมีเงินเก็บออมไว้ใช้จ่ายยามจำเป็น
  • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • ระยะเวลาฝาก 5 ปี โดยไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
  • ฝากแต่ละครั้งขั้นต่ำเพียง 100 บาท
  • สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ลักษณะบัญชี
  :
  ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  100 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  5 ปี
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา
  (ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
  ทุกจำนวน 3.000 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี ในระยะเวลาฝาก 5 ปี ยกเว้นภาษี
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  2. เปิดบัญชีได้เพียงคนละ 1 บัญชีเท่านั้น
  3. ยอดการฝากแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 100 บาท และไม่เกิน 1,000 บาท 
  4. ต้องฝากเงินทุกเดือน โดยยอดฝากแต่ละเดือนเพิ่มขึ้นไม่เกิน 1,000 บาท
  5. ห้ามขาดฝากในระยะเวลาฝาก 5 ปี และเมื่อครบกำหนดต้องมียอดเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 60,000 บาท 
  6. สามารถถอนเงินเท่าใดก็ได้ตามเงื่อนไขของช่องทางที่ใช้บริการ 
  7. รับดอกเบี้ยในวันที่ครบระยะเวลาฝาก 5 ปี 
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1115
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  18 มิ.ย. 62
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์