บัญชี :
เงินฝากออมทรัพย์ Extra Savings ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
เงินฝากออมทรัพย์ Extra Savings ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
ดอกเบี้ย : 2.250 - 2.500 % (มี 5 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
เงินฝากออมทรัพย์ที่เปิดได้ทั้งบุคคลธรรมดา, นิติบุคคล และสถาบันที่ไม่แสวงหากำไรให้ดอกเบี้ยออมทรัพย์บวกเพิ่ม 1.50% นาน 12 เดือนนับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี

รายละเอียดบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ Extra Savings

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
ชื่อบัญชี
:
เงินฝากออมทรัพย์ Extra Savings
จุดเด่น
:
เงินฝากออมทรัพย์ที่เปิดได้ทั้งบุคคลธรรมดา, นิติบุคคล และสถาบันที่ไม่แสวงหากำไรให้ดอกเบี้ยออมทรัพย์บวกเพิ่ม 1.50% นาน 12 เดือนนับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
5,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 100,000 บาท 2.250 %
ตั้งแต่ 100,000 บาท 2.500 %
นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 2.250 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร น้อยกว่า 100,000 บาท 2.250 %
ตั้งแต่ 100,000 บาท 2.500 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ต่ำสุดสำหรับลูกค้าผู้ฝากแต่ละประเภทบวกเพิ่ม 1.50% ต่อปี 
  1. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ เท่ากับ 0.75%-1.00%ต่อปี
  2. สำหรับลูกค้านิติบุคคล อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ เท่ากับ 0.75% ต่อปี
  3. สำหรับลูกค้านิติบุคคลไม่แสวงหากำไร อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เท่ากับ 0.75% - 1.00% ต่อปี
 
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 มี.ค. 58 ถึง 10 เม.ย. 58
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท
  2. กรณีดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับรวมทั้งปีไม่เกิน 20,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
  3. ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะเปิดการรับฝากเงินตามโครงการนี้ก่อนกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ เมื่อได้รับการเปิดบัญชีเงินฝากไว้เกินกว่าเป้าหมายของโครงการแล้ว
  4. ธนาคารขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2645-9000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์