• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • เงินฝากออมทรัพย์ Extra Savings ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)

  ดอกเบี้ย : 2.250 - 2.500 % (มี 5 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 26 มี.ค. 58
  • 5,767
  จุดเด่น
  เงินฝากออมทรัพย์ที่เปิดได้ทั้งบุคคลธรรมดา, นิติบุคคล และสถาบันที่ไม่แสวงหากำไรให้ดอกเบี้ยออมทรัพย์บวกเพิ่ม 1.50% นาน 12 เดือนนับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
  ชื่อบัญชี
  :
  เงินฝากออมทรัพย์ Extra Savings
  จุดเด่น
  :
  เงินฝากออมทรัพย์ที่เปิดได้ทั้งบุคคลธรรมดา, นิติบุคคล และสถาบันที่ไม่แสวงหากำไรให้ดอกเบี้ยออมทรัพย์บวกเพิ่ม 1.50% นาน 12 เดือนนับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  5,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 100,000 บาท 2.250 %
  ตั้งแต่ 100,000 บาท 2.500 %
  นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 2.250 %
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร น้อยกว่า 100,000 บาท 2.250 %
  ตั้งแต่ 100,000 บาท 2.500 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ต่ำสุดสำหรับลูกค้าผู้ฝากแต่ละประเภทบวกเพิ่ม 1.50% ต่อปี 
  1. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ เท่ากับ 0.75%-1.00%ต่อปี
  2. สำหรับลูกค้านิติบุคคล อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ เท่ากับ 0.75% ต่อปี
  3. สำหรับลูกค้านิติบุคคลไม่แสวงหากำไร อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เท่ากับ 0.75% - 1.00% ต่อปี
   
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 1 มี.ค. 58 ถึง 10 เม.ย. 58
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท
  2. กรณีดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับรวมทั้งปีไม่เกิน 20,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
  3. ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะเปิดการรับฝากเงินตามโครงการนี้ก่อนกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ เมื่อได้รับการเปิดบัญชีเงินฝากไว้เกินกว่าเป้าหมายของโครงการแล้ว
  4. ธนาคารขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2645-9000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  -
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์