บัญชี :
เงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 1-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
เงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 1-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
ดอกเบี้ย : 0.250 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
เป็นเงินฝากออมทรัพย์ที่ให้ความคุ้มครองชีวิตกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 25 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีก่อนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 1 วัน วงเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท คุ้มครองตลอด24 ชั่วโมงทั่วโลก สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุ 15-70 ปีเท่านั้น

รายละเอียดบัญชี เงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 1

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ชื่อบัญชี
:
เงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 1
จุดเด่น
:
เป็นเงินฝากออมทรัพย์ที่ให้ความคุ้มครองชีวิตกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 25 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีก่อนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 1 วัน วงเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท คุ้มครองตลอด24 ชั่วโมงทั่วโลก สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุ 15-70 ปีเท่านั้น
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (อายุ 15-70 ปี)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 1,000 ถึง 9,999 บาท 0.250 %
ตั้งแต่ 10,000 บาท 0.250 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
 1. ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 2. ระยะเวลาคุ้มครองของผู้ได้รับความคุ้มครองจะสิ้นสุดลงเมื่อปิดบัญชีเงินฝาก หรือ อายุเกิน 70 ปี หรือ มีการจ่ายค่าทดแทนสินไหมรวมจนครบ 100% ของทุนประกันภัย
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 1. เบิกถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 2. ไม่สามารถถอนจนทำให้ยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 1,000 บาทได้ ยกเว้นกรณีการทำรายการถอนเพื่อขอปิดบัญชีเท่านั้น
 3. กรณีปิดบัญชีก่อนระยะเวลา 6 เดือน เก็บค่าธรรมเนียม 100 บาท
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 9 เม.ย. 58
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. สำหรับลูกค้าบุคลลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปีตามเงื่อนไขการรับประกัน
 2. กำหนดวงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท และมียอดเงินคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวันไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 3. ลูกค้าจะไม่สามารถทำรายการถอน/โอน จนทำให้ยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 1,000 บาทได้ ยกเว้นกรณีการทำรายการถอนเพื่อขอปิดบัญชีเท่านั้น
 4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์รับเปิดบัญชีลูกค้า 1 รายต่อ 1 บัญชีเท่านั้น
 5. ลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลกตลอดระยะเวลาการฝาก ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ โดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงื่อนไขความคุ้มครองที่กำหนดตามความเหมาะสมเพื่อสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ละขณะ
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2359 0000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
18 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์