• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • เงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 1-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)

  ดอกเบี้ย : 0.250 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.พ. 64
  • 4,117
  จุดเด่น
  • เป็นเงินฝากออมทรัพย์ที่ให้ความคุ้มครองชีวิตกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 25 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีก่อนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 1 วัน 
  • วงเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก 
  • เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุ 15-70 ปีเท่านั้น

  รายละเอียดบัญชี

  ชื่อบัญชี
  :
  เงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 1
  จุดเด่น
  :
  • เป็นเงินฝากออมทรัพย์ที่ให้ความคุ้มครองชีวิตกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 25 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีก่อนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 1 วัน 
  • วงเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก 
  • เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุ 15-70 ปีเท่านั้น
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (อายุ 15-70 ปี)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 1,000 บาท 0.250 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  1. ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
  2. ระยะเวลาคุ้มครองของผู้ได้รับความคุ้มครองจะสิ้นสุดลงเมื่อปิดบัญชีเงินฝาก หรือ อายุเกิน 70 ปี หรือ มีการจ่ายค่าทดแทนสินไหมรวมจนครบ 100% ของทุนประกันภัย
  3. ธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทผู้รับประกัน โดยความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ดังนี้
   - ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) บริษัท ชับบ์ สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) สิ้นสุดความคุ้มครอง วันที่ 31 มี.ค. 64
   - ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เริ่มคุ้มครองตั้งแต่ วันที่ 1 เม.ย. 64
  4. แคมเปญเงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 1 หมายรวมถึง บัญชีแบบมีสมุดคู่ฝาก /แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก ที่เปิดผ่าน LH Bank Mobile Banking Application ของธนาคาร
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  1. เบิกถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  2. ไม่สามารถถอนจนทำให้ยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 1,000 บาทได้ ยกเว้นกรณีการทำรายการถอนเพื่อขอปิดบัญชีเท่านั้น
  3. กรณีปิดบัญชีก่อนระยะเวลา 6 เดือน เก็บค่าธรรมเนียม 100 บาท
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 9 เม.ย. 58
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. สำหรับลูกค้าบุคลลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปีตามเงื่อนไขการรับประกัน
  2. กำหนดวงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท และมียอดเงินคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวันไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
  3. ลูกค้าจะไม่สามารถทำรายการถอน/โอน จนทำให้ยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 1,000 บาทได้ ยกเว้นกรณีการทำรายการถอนเพื่อขอปิดบัญชีเท่านั้น
  4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์รับเปิดบัญชีลูกค้า 1 รายต่อ 1 บัญชีเท่านั้น
  5. ลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลกตลอดระยะเวลาการฝาก ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ โดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงื่อนไขความคุ้มครองที่กำหนดตามความเหมาะสมเพื่อสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ละขณะ
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2359 0000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  22 ก.พ. 64
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์