• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชี Auto Savings ทิสโก้ (TISCO)

  ดอกเบี้ย : 1.250 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ค. 55
  • 5,432
  จุดเด่น
  ได้รับโบนัสพิเศษดอกเบี้ยเงินฝากและสิทธิพิเศษในการเช่าซื้อรถยนต์กับธนาคาร

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร ทิสโก้
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชี Auto Savings
  จุดเด่น
  :
  ได้รับโบนัสพิเศษดอกเบี้ยเงินฝากและสิทธิพิเศษในการเช่าซื้อรถยนต์กับธนาคาร
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  -
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  5,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  8,12 หรือ 18เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 5,000 บาท 1.250 %
  นิติบุคคลทั่วไป ตั้งแต่ 5,000 บาท 1.250 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  1. ธนาคารจะจ่ายโบนัสพิเศษให้ในวันทำการที่ 7 ของเดือนถัดจากเดือนที่ครบรอบระยะเวลาฝาก
  2. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิประโยชน์ด้านโบนัสเงินฝาก+ส่วนลดดอกเบี้ยเช่าซื้อ ในกรณีขาดฝากหรือถอนเงิน ภายในระยะเวลาฝากที่กำหนด
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  การถอนเงินในช่วงระยะเวลาฝาก ถือว่าผิดเงื่อนไข
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เมื่อเข้าร่วมโครงการต้องกำหนดเป้าหมายในการฝากเงินแต่ละเดือน ซึ่งไม่ต่ำกว่าเดือนละ 5,000 บาท
  2. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการฝากเงินได้
  3. ต้องฝากเงินอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง(ฝากกี่ครั้งก็ได้ภายในเดือน) ฝากต่อเนื่องทุกเดือน โดยจำนวนเงินต้องไม่ต่ำกว่าที่ระบุไว้ตอนเข้าร่วมโครงการ
  4. หากขาดฝากเดือนใดเดือนหนึ่งในช่วงระยะเวลาฝากถือว่าผิดเงื่อนไข
  5. สามารถถอนเงินได้โดยไม่ผิดเงื่อนไข ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนถัดจากเดือนที่ครบรอบระยะเวลาการฝาก
  6. กรณีผิดเงื่อนไข จะเสียสิทธิการรับโบนัสพิเศษ และข้อเสนอพิเศษในการเช่าซื้อรถยนต์
  7. เมื่อฝากครบกำหนดและไม่ผิดเงื่อนไขจะได้รับสิทธิประโยชน์ส่วนลดดอกเบี้ยเช่าซื้อ 0.1% ของอัตรา Flat Rate เมื่อทำสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์กับทิสโก้
  8. เมื่อฝากครบกำหนด และไม่ผิดเงื่อนไข จะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านโบนัสเงินฝาก ดังนี้
  • ระยะเวลาฝาก 8 เดือน ได้โบนัส 10 % ของอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์(วงเงินต่ำสุด)ณ วันเปิดบัญชี โดยคำนวณจากยอดเงินเฉลี่ยต่อเดือน ของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
  • ระยะเวลาฝาก 12และ18 เดือน ได้โบนัส 20 % ของอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์(วงเงินต่ำสุด)ณ วันเปิดบัญชี โดยคำนวณจากยอดเงินเฉลี่ยต่อเดือน ของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2633 6000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  -
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์