บัญชี :
บัญชี Auto Savings ทิสโก้ (TISCO)
บัญชี Auto Savings ทิสโก้ (TISCO)
ดอกเบี้ย : 1.250 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
ได้รับโบนัสพิเศษดอกเบี้ยเงินฝากและสิทธิพิเศษในการเช่าซื้อรถยนต์กับธนาคาร

รายละเอียดบัญชี บัญชี Auto Savings

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ทิสโก้
ชื่อบัญชี
:
บัญชี Auto Savings
จุดเด่น
:
ได้รับโบนัสพิเศษดอกเบี้ยเงินฝากและสิทธิพิเศษในการเช่าซื้อรถยนต์กับธนาคาร
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
-
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
5,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
8,12 หรือ 18เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 5,000 บาท 1.250 %
นิติบุคคลทั่วไป ตั้งแต่ 5,000 บาท 1.250 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
 1. ธนาคารจะจ่ายโบนัสพิเศษให้ในวันทำการที่ 7 ของเดือนถัดจากเดือนที่ครบรอบระยะเวลาฝาก
 2. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิประโยชน์ด้านโบนัสเงินฝาก+ส่วนลดดอกเบี้ยเช่าซื้อ ในกรณีขาดฝากหรือถอนเงิน ภายในระยะเวลาฝากที่กำหนด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
การถอนเงินในช่วงระยะเวลาฝาก ถือว่าผิดเงื่อนไข
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เมื่อเข้าร่วมโครงการต้องกำหนดเป้าหมายในการฝากเงินแต่ละเดือน ซึ่งไม่ต่ำกว่าเดือนละ 5,000 บาท
 2. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการฝากเงินได้
 3. ต้องฝากเงินอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง(ฝากกี่ครั้งก็ได้ภายในเดือน) ฝากต่อเนื่องทุกเดือน โดยจำนวนเงินต้องไม่ต่ำกว่าที่ระบุไว้ตอนเข้าร่วมโครงการ
 4. หากขาดฝากเดือนใดเดือนหนึ่งในช่วงระยะเวลาฝากถือว่าผิดเงื่อนไข
 5. สามารถถอนเงินได้โดยไม่ผิดเงื่อนไข ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนถัดจากเดือนที่ครบรอบระยะเวลาการฝาก
 6. กรณีผิดเงื่อนไข จะเสียสิทธิการรับโบนัสพิเศษ และข้อเสนอพิเศษในการเช่าซื้อรถยนต์
 7. เมื่อฝากครบกำหนดและไม่ผิดเงื่อนไขจะได้รับสิทธิประโยชน์ส่วนลดดอกเบี้ยเช่าซื้อ 0.1% ของอัตรา Flat Rate เมื่อทำสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์กับทิสโก้
 8. เมื่อฝากครบกำหนด และไม่ผิดเงื่อนไข จะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านโบนัสเงินฝาก ดังนี้
 • ระยะเวลาฝาก 8 เดือน ได้โบนัส 10 % ของอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์(วงเงินต่ำสุด)ณ วันเปิดบัญชี โดยคำนวณจากยอดเงินเฉลี่ยต่อเดือน ของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 • ระยะเวลาฝาก 12และ18 เดือน ได้โบนัส 20 % ของอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์(วงเงินต่ำสุด)ณ วันเปิดบัญชี โดยคำนวณจากยอดเงินเฉลี่ยต่อเดือน ของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2633 6000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์